AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNÍ VÝROBEK
DODÁNÍ DO 24 HODIN
PODPORA PROSTŘEDNICTVÍM CHATU, E-MAILU A TELEFONU
BEZPLATNÁ HORKÁ LINKA +4969 - 173261340
 

Právní situace

"Výrobce softwaru nemůže bránit dalšímu prodeji svých použitých licencí (...) . Výhradní právo na šíření (...) rozmnoženiny programu je vyčerpáno prvním prodejem."

 

Právní situace v oblasti obchodu s použitým softwarem

Rozsudek ESD ze dne 3.7.2012, věc C-128/11

Výrobci softwaru se nemohou bránit proti dalšímu prodeji použitého softwaru. Výhradní právo na šíření kopie programu je vyčerpáno prvním prodejem. Soudní dvůr v tomto rozsudku uvádí, že zásada vyčerpání práva na šíření se uplatní nejen při prodeji kopií softwaru na datových nosičích, ale také při jejich šíření stažením z internetových stránek společnosti.

Rozsudek zadávacího senátu v Münsteru ze dne 1. 3. 2016, č. j. VK 1-2/16

Vyloučení již použitého softwaru z výběrových řízení je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Komora pro veřejné zakázky münsterské vlády proto upřesnila, že použitý software již nelze vyloučit z výběrových řízení. Specifikace nového softwaru od společnosti Microsoft porušuje zásadu neutrality při zadávání veřejných zakázek. Takové omezení již nelze objektivně odůvodnit. Licence z druhé ruky nejsou odchylkami od originálu. Naopak, jsou k nerozeznání od původní verze. VK Münster doporučuje kupujícím použitého softwaru, aby si nechali potvrdit odinstalování kopie. To lze dohodnout ve smlouvě prostřednictvím tzv. dohody o výjimce. Další identifikace řetězce práv není nutná a nelze ji požadovat.

Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. I ZR 129/08

Spolkový soudní dvůr ve svém rozsudku z roku 2013 potvrdil, že obchodování s použitými softwarovými licencemi je zákonné. Přibližně rok po Evropském soudním dvoru se BGH zabýval také právní situací obchodování s použitými softwarovými licencemi. Potvrdil rozhodnutí ESD v plném rozsahu.

BGH, rozsudek ze dne 11. 12. 2014, věc č. I ZR 8/13

Spolkový soudní dvůr rozhodl, že rozsudek Soudního dvora se vztahuje i na objemové licenční smlouvy a jejich rozdělení. Tímto rozsudkem BGH zamítl odvolání společnosti Adobe v plném rozsahu. Proto nyní platí, že softwarové licence z objemových smluv lze prodávat jednotlivě. Nákup jednotlivých použitých licencí z objemových smluv je tedy právně bezpečný a pro kupující použitého softwaru není nijak rizikový.

Společnost Wiresoft Ltd. & Co. KG je vaším spolehlivým partnerem pro nákup a prodej použitých objemových licencí. Nabízíme pouze originální zboží a jeho dodavatelský řetězec kontrolují auditorské firmy. Totéž platí pro nepoužitelnost licencí předchozích vlastníků. S nákupem obdržíte všechny dokumenty, které potřebujete pro zákonné používání použitého softwaru!

OLG, rozsudek ze srpna 2016, sp. zn. 406 HKO 148/16

Vrchní zemský soud v Hamburku rozhodl, že nelze požadovat zveřejnění řetězce práv. Tímto rozhodnutím OLG přestává tvrdit, že pro obchod s použitým softwarem je nezbytné zveřejnění řetězce práv, tj. předchozích vlastníků licence.

Naposledy zobrazené