Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL
Microsoft SQL Server 2008 Standard-CAL SQL Server 2008 Standard je ideální systém pro správu databází, s nímž můžete spolehlivě a bezpečně spravovat všechna data ve vaší firmě. Pro přístup k serveru Windows SQL Server potřebujete...
642,90 Kč *

Funkce Business Intelligence v serveru Microsoft SQL Server 2008

Následující nástroje BI jsou k dispozici v SQL Serveru 2008 s licencí klientského přístupu:

SSAS v SQL Serveru 2008

Analytické služby SQL Serveru tvoří základ pro smysluplnou analýzu a rychlé zpracování všech dat důležitých pro podnikání. Pomocí doplňku PowerPivot pro Excel 2010 lze importovat velké množství dat přímo z datového skladu, analyzovat je a následně přehledně zobrazit podle příslušných hledisek pomocí online analytického zpracování (OLAP). Vyhledávání polí pro názvy a pojmenované veličiny je v PowerPivotu možné stejně jako vyhledávání vztahů mezi tabulkami, které nejsou vzájemně propojeny. Analýzy PowerPivot lze také zpřístupnit ostatním zaměstnancům jako sestavy v knihovnách dokumentů SharePoint.

SSIS

Osvědčené integrační služby SQL Serveru poskytují tři důležité prvky pro aplikace Business Intelligence i ve verzi SQL 2008: Kromě analýzy jsou to integrace a reporting, které dohromady tvoří předpoklad pro všechny procesy ETL - za tímto účelem mají uživatelé s CAL k dispozici široké portfolio nástrojů pro datové sklady.

SSRS

Služba SQL Server Reporting Services byla rozšířena o řadu funkcí: textová pole lze nyní otáčet až o 270 stupňů a v datech a skupinách tabulek jsou nyní povoleny zlomy stránek.

MDS

Služby Master Data Services jsou novým nástrojem v SQL Serveru 2008. Pomocí MDS lze centrálně spravovat data a současně je chráněným způsobem zpřístupňovat různým aplikacím, včetně citlivých údajů o zákaznících a účtech, které jsou nezbytné pro transakce.

Zprostředkovatel služeb

Zprostředkovatel služeb pro SQL Server 2008 nabízí uživatelům optimalizované možnosti CAL pro distribuci serverové zátěže mezi více databází. Poskytuje také nové možnosti řazení do front, které usnadňují komunikaci mezi různými databázemi.

StreamInsight

StreamInsight v SQL Serveru 2008 umožňuje kontrolu a zpracování kontinuálních datových toků v reálném čase. StreamInsight je podporován technologií CEP (Complex Event Processing), která se používá především v online maloobchodě pro zpracování informací o kreditních kartách, ale také v logistice a monitorování sítí.

Report Builder V3.0

Nový nástroj Report Builder V3.0 pro SQL Server 2008 R2 optimalizuje aktualizované zobrazení sestav a grafiky během zpracování, které bylo doplněno o nové datové typy v geoinformačních systémech. Prostřednictvím služby SharePoint lze nyní jednotlivé oblasti publikovat také jako webový obsah.

Licenční model společnosti Microsoft s licencemi CAL pro SQL Server 2008

Kromě možnosti licencovat SQL Server 2008 na základě počtu fyzických a virtuálních procesorů používaných v prostředí operačního systému existuje u některých edic, jako je SQL Standard, alternativa zakoupit nejprve samostatnou serverovou licenci pro instalaci softwaru SQL a doplnit ji odpovídajícím počtem klientských přístupových licencí, které opravňují zaměstnance k používání služeb SQL Services i dat v nich spravovaných.

S licencí SQL Server 2008 CAL máte přístup k následujícím edicím SQL Serveru 2008 (včetně pre-release): Standard, Enterprise, SBS, které jsou k dispozici také jako serverové licence za výhodnou cenu od společnosti Wiresoft.

Licence SQL Serveru 2008 jsou obzvláště výhodné díky kombinaci serverové licence a licencí pro klientský přístup

Licenční model CAL pro SQL Server 2008 nabízí ekonomickou výhodu zejména pro společnosti a instituce s menším počtem zaměstnanců, kteří přistupují k datům a službám serveru. Licencování na procesor totiž přináší výhodu až od většího počtu klientů, protože zde neexistuje žádný horní limit. Naproti tomu u licencí SQL CAL si zakoupíte pouze tolik jednotlivých licencí, kolik jich ve firmě skutečně potřebujete. Díky společnosti Wiresoft si můžete přizpůsobit nebo rozšířit potřebu licencí CAL za rozumnou cenu. Vyhnete se tak zbytečným nákladům způsobeným nevyužitými licencemi a vaši zaměstnanci budou mít vždy správné licence. Standardní licence CAL zároveň umožňuje využívat základní funkce serveru SQL Server 2008.

Licencování serveru/CAL pro SQL Server 2008 - krok za krokem

Než se rozhodnete zakoupit jeden ze dvou typů licencí pro SQL Server 2008, měli byste si ujasnit, jak velká je vlastně potřeba licencí pro klientský přístup ve vaší společnosti. Je to proto, že není možné později přepínat mezi dvěma licenčními modely "Pro Processor" a "Server/CAL".

Pokud jste se rozhodli pro často levnější variantu licencování serveru a licencí CAL, je důležité si uvědomit, že v tomto případě je firemní server licencován odděleně od uživatelů, kteří k němu mají přistupovat. Licence serveru obsahuje také dvě licence CAL, které však opravňují pouze správce ke správě licenčního serveru a k provádění typických úloh IT. Neumožňují však zaměstnancům používat nainstalované služby SQL Services. K tomu potřebují již zmíněné licence CAL, které jsou volitelně k dispozici jako licence CAL zařízení nebo licence CAL uživatele.

Licence SQL CAL je vyžadována také v případě, že server SQL není přístupný přímo, ale slouží jako databáze pro jiné serverové aplikace, například SharePoint Server nebo Office Project Server.

Licence User CAL a licence Device CAL pro SQL Server 2008 - rozdíly

Licence pro klientský přístup jsou - jak bylo stručně uvedeno výše - k dispozici ve dvou typech: jako licence User CAL, která opravňuje k přístupu k serveru SQL Server přesně jednoho zaměstnance, a jako licence Device CAL, která opravňuje přesně jedno koncové zařízení s operačním systémem Windows. Přesně řečeno, licenční model společnosti Microsoft považuje tyto dva typy licencí za odlišné, přestože s nimi lze používat stejné funkce SQL Serveru. Je třeba vzít na vědomí následující skutečnosti:

  • Licenci User CAL nelze po vydání licence použít jako licenci Device CAL a naopak.
  • Stejně tak není možné přenést (licencovat) licenci přidělenou uživateli nebo zařízení na jiného uživatele nebo jiné zařízení - výjimka:
  • Přechod z licence CAL pro zařízení na licenci CAL pro uživatele (nebo naopak) je možný pouze v případě, že licence SQL má licenci Software Assurance, a to pouze při obnovení licence Software Assurance (nebo licenční smlouvy Volume License Agreement).
  • Licenci CAL uživatele nebo zařízení lze použít pouze pro přístup k serveru společnosti. Neopravňuje uživatele k přihlášení na server jiné společnosti.
  • Licence CAL zařízení a licence CAL uživatele je možné kombinovat a používat tak obě klientské přístupové licence souběžně v jednom prostředí.

Níže je uveden stručný popis příslušných výhod licencí pro přístup uživatele a zařízení.

Uživatelská licence CAL pro SQL Server 2008

Licence Standard User CAL umožňuje přesně jednomu definovanému uživateli přístup ke službám SQL Server 2008 a datům, která jsou v nich spravována. Přístup je možný prostřednictvím jakéhokoli koncového zařízení kompatibilního se systémem Windows, kromě běžného stolního počítače nebo notebooku například také prostřednictvím tabletu nebo mobilního telefonu. Licence User CAL tak zahrnuje možnost, že přístup k serveru SQL Server není lokálně vázán, a je tedy možný i mimo umístění serveru ve firmě - např. v domácí kanceláři nebo na cestách. Systém User-CAL proto nabízí výhody pro ty zaměstnance, kteří nepoužívají pevnou pracovní stanici nebo často používají různá koncová zařízení.

Licence Device CAL pro SQL Server 2008

S licencí Standard Device CAL je licencováno jedno koncové zařízení, které může používat služby SQL Serveru. Jediným požadavkem je, aby zařízení bylo kompatibilní se systémem Windows a mělo přístup k internetu. To znamená, že pomocí licence Device CAL lze licencovat nejen stolní počítač, ale také notebook, tablet nebo smartphone. Každý zaměstnanec společnosti, který je oprávněn používat toto licencované zařízení, tak může přistupovat k serveru SQL Server 2008. Licencování pomocí licence Device CAL je praktické zejména v případě, že vhodně vybavenou pracovní stanici střídavě používají různí zaměstnanci, jak je běžné například při práci na směny nebo při některých projektech.

Vaše licencování pomocí standardních licencí CAL pro Microsoft SQL Server 2008 u společnosti Wiresoft

Ať už chcete doplnit nebo pokrýt své licenční potřeby pro SQL Server 2008 pomocí licencí CAL, společnost Wiresoft vám nabízí odpovídající licence SQL Device CAL a uživatelské licence CAL jako obzvláště levné jednotlivé licence. Výhodou nákupu licence od společnosti Wiresoft je nižší cena ve srovnání s novými licencemi CAL - se stejným rozsahem funkcí - a zároveň získáte originální přístupové licence Microsoft, které pocházejí od evropských společností a jsou 100% použitelné.

Všechny licence CAL dostupné v obchodě Wiresoft Shop byly před prodejem důkladně zkontrolovány, abyste si jako zákazníci mohli být jisti, že kupujete plně funkční softwarový produkt. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora je nákup a další prodej softwarových produktů a licencí na serverové verze od společnosti Microsoft legálně povolen.

Licenční nabídka společnosti Wiresoft umožňuje mimořádně úsporné licencování: místo licenčních balíčků si zakoupíte pouze přesný počet licencí pro klientský přístup, které pro svou společnost skutečně potřebujete k používání SQL Serveru 2008. Můžete se také spolehnout na naše odborné poradenství, které již využilo mnoho našich předchozích zákazníků. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně přizpůsobeného licencování pro SQL Server, jednoduše nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, případně s námi můžete chatovat.