Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL pro Microsoft SQL Server 2022 Pro přístup k nové verzi SQL Server 2022 potřebují uživatelé s určitými edicemi nebo formami licencí licenci Client Access , např. ve formě User CAL . Pouze s takovou licencí jsou jim k dispozici...
4 401,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Pomocí Device CAL mohou uživatelé přistupovat k funkcím a Services spolehlivé relační datové platformě z Microsoft poskytované v novém softwaru SQL Server 2022 pro určité edice - například Standard -...
4 401,90 Kč *

SQL Server 2022 - Důležité funkce z Standard a Enterprise

K nejdůležitějším vlastnostem verze SQL Server 2022 opět patří centrální funkce, jako jsou vysoce škálovatelné služby Cloud a technologie šifrování dat Microsoft Always Encrypted, navíc s možností clusterování dat. Využití clusterů pro velká data v SQL Server 2022 rozšiřuje zejména možnosti a oblasti použití pro analýzu a zpracování velkého množství dat, např. prostřednictvím inteligentního zpracování vyhledávacích dotazů a využití kontejnerů ve všech základních procesech.

Z hlediska zabezpečení nabízí SQL Server 2022 také vysokou Standard ochranu dat díky funkcím, jako je zrychlené obnovení databáze a také klasifikace dat při spolehlivém monitorování. Následující přehled obsahuje podrobnější informace o jednotlivých funkčních oblastech.

SQL Server 2022 - Velký datový cluster

SQL Server 2022 nabízí všechny předpoklady pro výkonnou správu velkých objemů dat, která je při analýze a zpracování velkého množství dat nepostradatelná. Za tímto účelem tato verze opět obsahuje výkonné nástroje pro rychlé zpracování a manipulaci s daty, které jsou k dispozici firmám pro různé aplikace. Kromě inteligentního zpracování dotazů to zahrnuje také možnost přesunout pracovní zátěž velkých dat na server SQL Server namísto jejich lokální správy například na platformách založených na Hadoopu. Kromě toho nabízí SQL Server 2022 Standard a Enterprise následující funkce:

 • Integrované konektory a SQL Server PolyBase pro dotazování externích databází, jako jsou Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS a případně Azure Data Lake, bez nutnosti fyzického přesunu nebo replikace dat
 • Zajištění škálovatelných clusterů v SQL Server, Spark a HDFS kontejnerů s Kubernetes pro paralelní dotazování i zápis a zpracování dat pomocí Transact-SQL
 • Spouštění úloh AI a strojového učení v poolech úložišť HDFS
 • Nasazení aplikací ve formě kontejnerů i aplikací ve formě webových služeb
 • Škálovatelné úložiště HDFS Data Lake lze použít k ukládání dat i k jejich kombinování z různých externích zdrojů
 • Data Mart lze použít k horizontálnímu škálování clusterů velkých dat, což zvyšuje výkon datové analýzy
 • Plus používání nástrojů umělé inteligence a Sparku v jazycích R, Python, Scala a Java

SQL Server 2022 - Spolehlivý výkon

Pro zpracování dotazů i další důležité operace se SQL Server 2022 vyznačuje obvyklou vysokou škálovatelností a spolehlivým výkonem, který je zajištěn vysokou dostupností - včetně podpory Server Core , failoverServer pro zotavení po havárii i vždy zapnutých instancí clusteru pro lepší obnovu databáze včetně šifrovaného zálohování.

Pro velké objektové binární soubory jsou k dispozici také funkce, jako je sloupcová databáze a databáze v paměti s OLTP1 v paměti, hybridní vyrovnávací paměť a trvalá paměť, které optimalizují výkon, zejména pro kritické pracovní úlohy; SQL Server 2022 podporuje paralelní zpracování rozdělených tabulek a více kontejnerů s proudem souborů až s 50 instancemi, s funkcemi, jako je roztažení databáze, rozdělení tabulek a indexů a komprese dat.

Koupit SQL Server 2022 - Vylepšené zabezpečení

Bezpečnostní aspekt v relačním databázovém systému hraje stále důležitou roli při zpracování a dostupnosti velkého množství dat, zejména proto, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k nim. V SQL Server 2022 je funkce Always Encrypted účinnou funkcí, která chrání citlivá data pomocí zabezpečených enkláv a podporuje také bezpečné provádění typických procesů.

Pomocí zabezpečených databázových sloupců lze pro aplikace Client na straně serveru definovat hranici důvěryhodnosti tak, aby k ní neměly přístup ani databáze SQL Server, ani jiné databáze nebo správce systému. Operace, které vyžadují použití důvěrných dat v prostém textu, tak mohou být prováděny bezpečněji.

Mezi další funkce zabezpečení patří transparentní šifrování databáze s rozšiřitelnou správou klíčů, dále zabezpečení na úrovni řádků a dynamické maskování dat a také vlastní správa rolí.

SQL Server 2022 Enterprise Edition - Exkluzivní funkce a vlastnosti

Oproti Standard edici SQL Server 2022 nabízí Enterprise edice významnou Plus škálovatelnost funkcí i další funkce pro zpracování velkých objemů dat.

MS SQL Server 2022 - Škálovatelnost a vysoká dostupnost

Pokud jde o škálovatelnost, SQL Server 2022 Enterprise pravděpodobně poskytne maximum operačního systému nebo paměti RAM a databázového stroje SQL Server Pro instance nebo funkce s maximální velikostí relační databáze 524 PB k dnešnímu dni:

 • Analýza Services
 • Hlášení Services
 • Vyrovnávací paměť Pracovní paměť
 • Segmentová mezipaměť Columnstore
 • Velikost dat optimalizovaná pro paměť

Škálování je k dispozici pro seskupené i neseskupené indexy ve sloupcovém skladu, OLTP v paměti, paměťově optimalizovaná metadata tempdb s podporou trvalé paměti, Stretch Database a Service Broker, což je rámec pro posílání zpráv v rámci databází a mezi nimi a pro vývoj vysoce škálovatelných aplikací s asynchronní komunikací. Škálování je k dispozici také díky rozdělení tabulek a indexů, dávkovému režimu pro rowstore, zpožděné kompilaci tabulkových proměnných a inlinování uživatelsky definovaných skalárních funkcí.

Mezi funkce vysoké dostupnosti SQL Server 2022 Enterprise patří podpora Server Core , rychlá obnova online stránek a souborů, zrcadlení databáze a komprese záloh. S instancemi clusteru s podporou převzetí služeb při selhání Always On a dostupností Always On i základními skupinami dostupnosti lze udržovat více sekundárních databází bez sdíleného úložiště. Kromě toho je možné přidávat úložiště za chodu systému.

SQL Server 2022 Enterprise - Další exkluzivní funkce

Kromě zvýšené škálovatelnosti obsahuje edice SQL Server 2022 Enterprise následující důležité funkce pro zvýšení výkonu:

 • Inteligentní zpracování dotazů (IQP) označuje sadu optimalizovaných procesů pro rychlé zpracování dotazů na velké soubory dat. Například funkce APPROX_COUNT_DISTINCT(expression) může ve velkých tabulkách Big Data poskytovat výrazně rychlejší výsledky, zatímco funkce Table Variable Deferred Compilation používá pro lepší výkon skutečný počet řádků pro proměnnou tabulky namísto výchozí hodnoty 1. Dále funkce Scalar UDF Inlining začleňuje volání uživatelsky definovaných funkcí do hlavního dotazu a dávkový režim na řádkovém úložišti (BMOR) může snížit využití procesoru.
 • Inteligentní výkon se týká řady vylepšení rychlosti provádění databázových operací.
 • Standardní aktivace infrastruktury Lightweight Query Profiling Infrastructure umožňuje rychle získat informace o počtu řádků a informace o využití I/O
 • Zrychlené obnovení databáze (Accelerated Database Recovery, ADR) zajišťuje rychlejší obnovení databáze, např. po restartu, nebo zrychlený návrat k původnímu stavu u dlouhotrvajících transakcí.
 • Big Data Cluster (BDC) v SQL Server 2022 je síť kontejnerů na bázi Linuxu v Kubernetes nebo Azure Kubernetes Services (AKS) z SQL Server a Apache Spark s úložištěm v Hadoop Distributed File System (HDFS) s využitím různých poskytovatelů úložišť.
 • Zabezpečené enklávy umožňují zpracovávat šifrovaná data v prostém textu v samostatné černé skříňce na databázovém serveru.
 • Funkce Snímek databáze vytvoří snímek databáze, například pro zdokumentování jejího stavu; funkce Statistika posledního plánu dotazů také poskytuje přehled o aktuálních dotazech.

SQL Server 2022 - Licencování edic Standard a Enterprise

Licencování verze SQL Server 2022 bude pravděpodobně opět probíhat podle obvyklých pravidel stanovených správou licencí Microsoft: U edice Standard je na výběr mezi licencováním na základě Core a kombinací Server-licence Plus Client Access licence pro User nebo koncová zařízení; edici Enterprise lze licencovat pouze na základě Core. Tato pravidla platí i pro nákup použitého softwaru pro SQL Server 2022.

 • Pro licencování SQL Server 2022 na základě Core je nutné zakoupit licenci SQL Server Core pro každý virtuální procesor virtuálního počítače nebo kontejneru. Minimálně Pro VM/kontejner, Microsoft vždy používá 4 licence Core.
 • Kromě počtu fyzicky dostupných procesorů Core se tedy bere v úvahu také počet virtuálních procesorů Server.
 • Jedna licence SQL Server 2022 pokrývá 2 fyzická procesorová jádra.

Pro výpočet kapacity serveru navíc platí další předpisy, které vám sdělí pracovník na adrese Wiresoft prostřednictvím e-mailu nebo přímo v chatu či telefonicky.

 • Při licencování SQL Server 2022 Standard kombinací serverové licence a Client Access licence musí být každé User nebo koncové zařízení, které přistupuje k SQL Server, vybaveno kromě serverové licence také vlastní CAL licencí.

Client Access Licence pro User nebo koncová zařízení k SQL Server 2022 jsou k dispozici také jako použitý software z Wiresoft.