Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Zásady ochrany osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobními údaji se v tomto kontextu rozumí jakékoli údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat.

1.2 Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) je společnost Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo, tel.: +49 (0)69 - 173261340 , e-mail: [email protected]. Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů šifrování SSL nebo TLS a chrání přenos osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce). Šifrované připojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nejsou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Soubory cookie

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Délku uložení příslušného souboru cookie najdete v přehledu nastavení souborů cookie ve svém webovém prohlížeči.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi používanými soubory cookie, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO v případě uděleného souhlasu, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijímání nebo mohli přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Pro každý prohlížeč je najdete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

4) Kontaktování

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou shromažďovány v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro kontaktování vás a související technickou správu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vaší žádosti. Tak je tomu v případě, kdy lze z okolností vyvodit, že daná věc byla s konečnou platností objasněna, a za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost zadržení, která by tomu bránila.

5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Po úplném splnění smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud jsme si další použití údajů nevyhradili ze zákona.

6) Použití vašich údajů pro přímou reklamu

Registrace do seznamu pro rozesílání newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a bude použito k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat e-mailové zpravodaje pouze v případě, že jste výslovně potvrdili, že souhlasíte se zasíláním zpravodajů. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu, a to kliknutím na příslušný odkaz.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromáždíme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje nad rámec zákona, o čemž vás informujeme v tomto prohlášení.

7) Zpracování dat pro vyřizování objednávek

7.1 Při vyřizování vaší objednávky spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Pokud využíváme poskytovatele platebních služeb, výslovně vás o tom informujeme níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO.

7.2 Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Unzer (kreditní karta)
Pokud si vyberete platební metodu poskytovatele platebních služeb Unzer, zpracování platby probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Lucembursko (dále jen "Unzer"), kterému předáváme informace, které jste nám poskytli v průběhu procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, IBAN, BIC, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje se předávají výhradně za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb Unzer a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.
- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" přes PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal") v rámci zpracování platby. K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování platby.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti. Společnost PayPal používá výsledek kontroly úvěruschopnosti z hlediska statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
. Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- SOFORT
Pokud zvolíte způsob platby "SOFORT", bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen "SOFORT"), kterému předáme vaše údaje poskytnuté během procesu objednávky spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Sofort GmbH je součástí skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb poskytovateli platebních služeb SOFORT, a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel nezbytný. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti SOFORT můžete získat na této internetové adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Provádění kontrol úvěruschopnosti

- Tesch mediafinanz GmbH
V případě, že poskytujeme služby předem (např. dodávka na účet), vyhrazujeme si právo provést posouzení úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických postupů, abychom ochránili náš oprávněný zájem na určení platební schopnosti našich zákazníků. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO předáváme osobní údaje potřebné k ověření úvěruschopnosti následujícímu poskytovateli služeb:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
Informace o úvěruschopnosti mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Pokud jsou do výsledku úvěrové zprávy zahrnuty bodové hodnoty, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet bodových hodnot zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Výsledek posouzení úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost nezaplacení používáme pro účely rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy správci údajů nebo výše uvedené úvěrové agentuře. Přesto můžeme být oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb v souladu se smlouvou.

8) Online marketing

8.1 Používání sledování konverzí v Google Ads

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google Ads" a v rámci Google Ads sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Nabídku Google Ads využíváme k upozornění na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních médií (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. Můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření ve vztahu k údajům o reklamních kampaních. Naším cílem je zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu vynaložených nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou službou Google Ads. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí společnosti Google prostřednictvím internetového prohlížeče pod klíčovým slovem "nastavení uživatele". Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. V souvislosti s používáním reklam Google může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, společnost Google LLC. se certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale zakázat výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO ke zpracování vašich údajů, jak je uvedeno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

9) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Díky tomuto rozšíření je vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google LLC. v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech je toto zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.
Společnost Google bude v našem zastoupení používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz a nastavte opt-out cookie, který v budoucnu zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci těchto webových stránek (tento opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu):  Deaktivace služby Google Analytics
Další informace o službě Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, společnost Google LLC. se certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

10) Retargeting/remarketing/referenční reklama

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Tyto webové stránky používají Universal Event Tracking technologie sledování konverzí "Bing Ads" společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Pro použití univerzálního sledování událostí je na každé stránce našeho webu umístěn tag, který komunikuje s konverzním souborem cookie nastaveným službou Microsoft Bing Ads. Tato interakce sleduje chování uživatelů na našich webových stránkách a takto získané informace odesílá do služby Microsoft Bing Ads. Účelem je statisticky zaznamenávat a vyhodnocovat určité předem definované cíle, jako jsou nákupy nebo potenciální zákazníci, aby bylo možné lépe cílit a přizpůsobovat obsah našich nabídek. Tyto značky nejsou nikdy použity k osobní identifikaci uživatelů.
Pokud předávání informací o chování uživatele společnosti Microsoft Bing Ads zahrnuje osobní údaje uživatele, děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na statistickém vyhodnocování úspěšnosti produktových reklam v Microsoft Bing Ads a nákupního chování uživatele, a slouží tak k optimalizaci naší online nabídky.
Společnost Microsoft Corporation se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete to odmítnout deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Bing Ads prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Můžete také zkontrolovat, zda jsou ve vašem prohlížeči nastaveny reklamní soubory cookie společnosti Microsoft, a zakázat je pomocí stránky pro odhlášení pro spotřebitele v EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.
Další informace o ustanoveních o ochraně údajů v rámci služby Microsoft Bing Ads můžete získat na následující internetové adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše uvedené možnosti vznesení námitky.

Google Ads Remarketing
Naše webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing, pomocí kterých inzerujeme tyto webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Za tímto účelem společnost Google nastaví v prohlížeči vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky umožňuje reklamu založenou na zájmech pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Další zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie prohlížení internetu a aplikací s vaším účtem Google a s použitím informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které si prohlížíte na webu. V tomto případě, pokud jsou při prohlížení stránek na našich webových stránkách přihlášeni ke službě Google, použije společnost Google vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování cílových seznamů pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje dočasně propojeny společností Google s údaji služby Google Analytics za účelem vytvoření cílových skupin. V souvislosti s používáním služby Google Ads Remarketing mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nastavení souborů cookie pro reklamní preference můžete trvale deaktivovat stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Informace o nastavení souborů cookie a jejich nastavení můžete také získat od organizace Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, společnost Google LLC. se certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list
Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se reklamy a společnosti Google si můžete prohlédnout zde:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO pro zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

11) Použití systému živého chatu

LiveChat Inc.
Tyto webové stránky využívají technologii společnosti LiveChat Inc, 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) ke shromažďování a ukládání pseudonymizovaných údajů pro účely webové analýzy a k provozu systému živého chatu, který se používá k reakci na požadavky živé podpory. Z těchto pseudonymizovaných údajů lze pod pseudonymem vytvořit profily používání. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie umožňují mimo jiné rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud takto shromážděné informace mají osobní charakter, zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.
Údaje shromážděné pomocí technologií LiveChat nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Abyste se vyhnuli ukládání souborů cookie služby LiveChat, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se v budoucnu do vašeho počítače neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich internetových stránkách již nebude možné provádět. Shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna deaktivovat tím, že nám zašlete svůj nesouhlas neformálně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.
Společnost LiveChat Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

12) Nástroje a další

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda je vstup proveden fyzickou osobou, nebo je zneužit strojovým a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na určení individuální odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a spamu. V souvislosti s používáním Google reCAPTCHA může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, společnost Google LLC. se certifikovala pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, postupujte podle výše popsaného způsobu podání námitky.

13) Práva subjektu údajů

13.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává rozsáhlá práva subjektu údajů (právo na informace a zásah) vůči správci v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Právo na přístup podle čl. 15 DSGVO: Máte zejména právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uchovávání nebo o tom, jak dlouho budou uchovávány. kritéria pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly od vás shromážděny námi, existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování, které se vás týkají, jakož i vaše právo být informován o tom, jaké záruky existují v souladu s čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO: Máte právo na neprodlenou opravu nepřesných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění neúplných údajů, které uchováváme;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO: Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud je ověřována přesnost vašich údajů, kterou zpochybňujete; pokud odmítnete výmaz vašich údajů z důvodu nezákonného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů; pokud potřebujete vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme; nebo pokud jste podali námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, dokud ještě nebylo rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody;
 • Právo na informace podle čl. 19 DSGVO: Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinkem do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání;
 • Právo podat stížnost podle článku 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, máte - aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky - právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

13.2 PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ, POKUD MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU. MŮŽETE UPLATNIT PRÁVO NA NÁMITKU, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

14) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se měří na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, jsou tyto údaje uchovávány, dokud dotčená osoba svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo kvazi-zákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo neexistuje žádný oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání z naší strany.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO budou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Kategorie