Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL
25x Remote Desktop Services Uživatelské licence CAL pro Windows Server 2019 jako použitý software Uživatelé potřebují licenci CAL ( Client Access License ), aby mohli používat službu Vzdálená plocha ze serverů Windows, která jim umožňuje...
26 719,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL
10x Remote Desktop Services Uživatelské licence CAL pro Windows Server 2019 jako používaný software Uživatelé potřebují licenci CAL ( Client Access License ), aby mohli používat službu Vzdálená plocha ze serverů Windows, která jim...
10 777,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL
5x Remote Desktop Services Uživatelské licence CAL pro Windows Server 2019 jako používaný software Uživatelé potřebují licenci CAL ( Client Access License ), aby mohli používat službu Vzdálená plocha ze serverů Windows, která jim...
5 521,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licence CAL na zařízení pro Remote Desktop Services na Windows Server 2019 jako používaný software K používání služeb vzdálené plochy (RDS) serverů Windows potřebuje každý uživatel licenci CAL (Client Access License), která mu...
26 719,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licence CAL na zařízení pro službu Vzdálená plocha pro Windows Server 2019 jako použitý software Aby mohl každý uživatel využívat služby vzdálené plochy (RDS) serverů Windows, potřebuje licenci CAL (Client Access Licence), která mu...
10 777,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licence CAL na zařízení pro službu Vzdálená plocha pro Windows Server 2019 jako používaný software Aby mohl každý uživatel využívat služby vzdálené plochy (RDS) serverů Windows, potřebuje licenci CAL (Client Access Licence), která mu...
5 521,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL
Remote Desktop Services Uživatelské licence CAL pro Windows Server 2019 jako používaný software Uživatelé potřebují licenci CAL ( Client Access License ), aby mohli používat službu Vzdálená plocha ze serverů Windows, která jim umožňuje...
1 158,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL
Licence CAL na zařízení pro Remote Desktop Services na Windows Server 2019 jako používaný software Aby mohl každý uživatel využívat služby vzdálené plochy (RDS) serverů Windows, potřebuje licenci CAL (Client Access License), která mu...
1 158,90 Kč *

Doplňte si potřebu licencí CAL pomocí společnosti Wiresoft

S balíčkem RDS od společnosti Wiresoft ušetříte další peníze! Zatímco společnost Microsoft obvykle nabízí pouze nejnovější verzi služby Vzdálená plocha, společnost Wiresoft vám nabízí možnost doplnit stávající licence verze RDS 2019. Díky tomu nemusíte v budoucnu přecházet na - často dražší - aktuálnější verzi RDS a vaše pořizovací náklady se tak výrazně sníží.

V současné době u nás najdete následující verzi služby Microsoft Remote Desktop Service 2019 - buď jako uživatelskou, nebo jako licenci zařízení:

Výhody služby Vzdálená plocha 2019 ze systému Windows

RDS 2019 je centralizovaná desktopová a aplikační platforma, tj. software pro všechny programy používané na pracovních stanicích stačí nainstalovat pouze jednou, centrálně. Uživatelé k němu pak přistupují prostřednictvím licence CAL (Client Access License) z libovolného počítače - ať už na pracovišti, nebo v domácí kanceláři.

Služba Vzdálená plocha systému Windows 2019 je založena na verzi systému Windows Server. Představují virtualizační platformu, kterou lze použít k mapování velmi odlišných scénářů aplikací. Pomocí aplikace RemoteApp je relace systému Windows virtualizována a může ji spustit jakýkoli oprávněný uživatel nebo koncové zařízení.

V závislosti na verzi Windows RDS používané ve firmě obsahuje různé scénáře a technologie nebo je jimi doplněn. Díky tomu se spektrum možných aplikací pro služby vzdálené plochy neustále rozšiřuje a zohledňují se měnící se požadavky v moderním pracovním světě.

Přehled nejdůležitějších funkcí služby Microsoft RDS 2019

Díky centrálním komponentám služby Vzdálená plocha můžete nejen nastavovat a udržovat standardizované pracovní stanice pro své zaměstnance a vytvářet zabezpečená připojení, ale také spravovat licence CAL - což je nezanedbatelná funkce, která je často opomíjena.

Zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše

Tento prvek služby RDS funguje jako zprostředkovatel připojení mezi každým uživatelem se vzdálenou plochou a příslušným serverem v organizaci. Díky tomu zůstanou spuštěné programy uživatele zachovány i v případě přerušení připojení. Zprostředkovatel připojení k VP pak může uživatele znovu připojit k jeho původní relaci.

Brána vzdálené plochy

Brána RD Gateway umožňuje rychlé a bezpečné připojení přes Internet mezi virtuálními plochami koncových uživatelů nebo programy RemoteApp umístěnými mimo podnikovou bránu firewall a podnikovou sítí. Brána VP vytvoří šifrovaný tunel SSL mezi zařízením uživatele a serverem brány VP, ověří uživatele v prostředí a také definuje, ke kterým prostředkům může uživatel v zabezpečeném prostředí přistupovat. Brána vzdálené plochy je navíc zodpovědná za přenos datových přenosů a může mimo jiné také definovat různé vlastnosti časového limitu, pokud uživatel není delší dobu aktivní.

Licencování vzdálené plochy

Tato funkce upravuje používání licencí při poskytování služby Vzdálená plocha. Jakmile se uživatel nebo zařízení připojí k serveru Licencování vzdálené plochy, rozhodne se, zda a jaký RDS-CAL je požadován, a vytvoří se připojení k hostitelskému serveru relací VP a poté k plochám nebo aplikacím, které se mají používat.

Jakmile se uživatel nebo koncový bod připojí k hostitelskému serveru relací VP, hostitelský server relací VP rozhodne, zda je vyžadována licence VP CAL. Hostitelský server relací VP si poté vyžádá licenci pro přístup klienta k VP od licenčního serveru vzdálené plochy. Pokud je na licenčním serveru k dispozici vhodná licence VP CAL, je klientovi vydána licence VP CAL a klient se může připojit k hostitelskému serveru relací VP a odtud k používaným plochám nebo aplikacím.

Hostitel relací vzdálené plochy (RDSH)

Hostitel relací vzdálené plochy je nový název pro Terminálový server. RDSH hostí plochy založené na relacích serveru i programy aplikací RemoteApp a připojuje uživatele během relace. Poskytují také další funkce nebo role při virtualizaci desktopů.

Hostitel virtualizace vzdálené plochy (RDVH):

Hostitel virtualizace VP je specifická role systému Windows Server 2008 R2. Jak již název napovídá, hostitel virtualizace VP je hostitelem virtuálních desktopů. Tato funkce je odpovídajícím způsobem vyžadována v prostředích VDI (Virtual Desktop Infrastructure), ve kterých se jako hostovaný systém používá Windows 7 nebo XP. Hostitel virtualizace vzdálené plochy rozlišuje mezi osobními virtuálními plochami, které lze přiřadit konkrétnímu uživateli, a fondy virtuálních ploch, které jsou přiřazeny plochám z fondu, podobně jako pracovní stanice sdílené několika uživateli.

Webový přístup ke vzdálené ploše (RDWA)

Služba Microsoft Remote Desktop Web Access nahrazuje službu Terminal Services Web Access. Tato role služby Vzdálená plocha (RDS) je k dispozici v systémech Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2 a Windows Server 2016. RDWA umožňuje uživatelům přístup k aplikacím RemoteApp a připojení ke vzdálené ploše buď prostřednictvím nabídky Start, nebo také prostřednictvím webového prohlížeče.

Součástí služby Vzdálený přístup k webové ploše je také služba Připojení k webové ploše, která umožňuje uživateli vzdálený přístup k libovolnému počítači, k němuž má přístup ke vzdálené ploše.

Kompatibilita systému RDS 2019

Aplikace RDS i pracovní plochy RDS tak mohou být využívány zcela odlišnými klientskými zařízeními a operačními systémy nebo také prohlížeči podporujícími HTML5 a klienty Java. Příslušné služby a aplikace mohou využívat například i tablety. Uživatelé používají prostředky služby RDS prostřednictvím protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) integrovaného v systému Windows. Kromě toho lze použít i protokoly jiných poskytovatelů, například Citrix HDX nebo VMware PC over IP.

Jaké licence CAL jsou k dispozici pro službu RDS 2019? Licenční systém společnosti Microsoft

Licenční systém společnosti Microsoft je stále více založen na licencích klientského přístupu, nazývaných také CAL. To znamená, že použití (licence) softwaru je nezávislé na jeho implementaci. Licence Licence VP CAL vzdálené plochy poskytuje přístup k serveru pouze oprávněným uživatelům. Neoprávněným třetím stranám je tak znemožněn přístup, což znamená dodatečné zabezpečení.

Serverový operační systém Windows již obvykle obsahuje dvě práva vzdáleného přístupu pro správu, která však mohou být použita pouze pro správu serveru. Použití pro uživatelské relace proto není povoleno. Licenční podmínky společnosti Microsoft stanoví, že licence RDS CAL je vyžadována vždy, jakmile oprávněný zaměstnanec přistupuje buď přímo k ploše Windows Server Desktop, nebo k aplikaci, která je poskytována prostřednictvím plochy Windows Server Desktop.

To platí i v případě přístupu k serveru Windows Server prostřednictvím softwaru třetí strany, kdy je rovněž vyžadována příslušná licence RDS.

Jaký je rozdíl mezi licencemi CAL uživatele a licencemi CAL zařízení?

Existují dvě různé formy licencí Microsoft CAL pro službu Vzdálená plocha 2019 - licence CAL pro uživatele a licence CAL pro zařízení - podle toho, zda se zaměřujeme na uživatele, nebo na zařízení:

Uživatelské licence CAL: Licence User CAL je vždy určena pouze pro jednoho konkrétního uživatele. Díky licenci User CAL může tento uživatel přistupovat k serveru ze zcela odlišných zařízení, například v práci na svém stolním počítači v kanceláři a na cestách z jiného počítače nebo notebooku.

Zařízení CAL: Licence Device CAL je licence závislá na zařízení a vztahuje se na konkrétní zařízení, např. stolní počítač v kanceláři nebo notebook. Každý uživatel, který používá licencované zařízení, však může využívat také služby vzdálené plochy, které jsou pro něj poskytovány.

Který typ licencí CAL je pro vaši společnost vhodný, se samozřejmě liší případ od případu, toto rozhodnutí je založeno především na počtu zaměstnanců ve vaší společnosti a také na preferovaném způsobu použití: Pro zaměstnance, kteří pracují s programy Windows téměř výhradně na vlastním počítači na pracovišti, je vhodným typem licence licence Device CAL. Zaměstnanci, kteří k serveru přistupují flexibilně na různých zařízeních a pracovních stanicích, tj. také v domácí kanceláři nebo na cestách, však mohou využít licenci User CAL.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencování služby Microsoft Remote Desktop Services, kontaktujte nás - rádi vám poradíme s kombinací licencí na míru a vytvoříme pro vás vhodnou nabídku

Kupte si u Wiresoft levné balíčky RDS 2019

Ceny běžných formátů služby Vzdálená plocha se každoročně zvyšují. Společnost Wiresoft nabízí cenově výhodný a snadný způsob, jak pokrýt nebo rozšířit potřeby licencování služby Vzdálená plocha.

Ať už se jedná o jednotlivé licence nebo balíčky: všechny naše produkty Microsoft jsou originálními licenčními právy z evropského regionu. Společnost Wiresoft totiž prodává licence softwaru, které si firmy zakoupily, ale nepoužily - jejich pravost a funkčnost zkontrolovala společnost Wiresoft - a to zcela legálně, jak již potvrdilo mnoho našich nadšených zákazníků. Pro další informace nás prosím kontaktujte.