Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 Device-CAL Objednejte si Device-CAL pro váš Microsoft Windows Server 2008 za skvělou cenu! S verzí serveru Windows Server 2008 můžete zlepšit komunikaci se vzdálenými a pobočkovými kancelářemi a - díky...
178,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 User-CAL Objednejte si User-CAL pro váš Microsoft Windows Server 2008 za skvělou cenu! S verzí serveru Windows Server 2008 můžete zlepšit komunikaci se vzdálenými a pobočkovými kancelářemi a - díky...
178,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 Device-CAL Objednejte si Device-CAL pro váš Microsoft Windows Server 2008 za skvělou cenu! S verzí serveru Windows Server 2008 můžete zlepšit komunikaci se vzdálenými a pobočkovými kancelářemi a - díky...
178,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 User-CAL Objednejte si User-CAL pro váš Microsoft Windows Server 2008 R2 za skvělou cenu! S verzí serveru Windows Server 2008 můžete zlepšit komunikaci se vzdálenými a pobočkovými kancelářemi a - díky...
178,90 Kč *

Rozdíly mezi systémem Windows Server 2008 a verzí 2

Jak již bylo uvedeno, Windows Server 2008 R2 není optimalizovaná verze Serveru 2008, ale samostatný serverový systémový software, který využívá novou verzi operačního systému Windosw. V rámci toho došlo také k přejmenování některých názvů centrálních funkcí, přičemž především termín "Terminal" byl nahrazen termínem "Remote". Terminálové služby ze systému Windows Server 2008 se nyní nazývají Služby vzdálené plochy, aplikace RemoteApp Terminálové služby se nyní nazývají RemoteApp, brána Terminálové služby se stává bránou vzdálené plochy a zprostředkovatel relací Terminálové služby se nazývá zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše. Nejdůležitější inovace jsou stručně popsány níže.

Hyper-V 2.0 nabízí optimalizovanou virtualizaci

Technologie Hyper-V, která je již součástí systému Windows Server 2008, nabízí v systému R2 významná vylepšení: Nové funkce pro vytváření clusterů nyní umožňují přemístit virtuální servery na jiné hostitele za chodu - tzv. živá migrace. Uživatelé tak mohou i nadále přistupovat k serveru bez omezení při své práci. Clustering s podporou převzetí služeb při selhání je možný také v prostředí Hyper-V 2.0 - v závislosti na edici Windows Server 2008 R2.

Sdílené svazky clusteru pro správu virtuálních serverů

Pomocí sdílených svazků clusteru (CSV) je nyní v systému Windows Server 2008 R2 možné prostřednictvím hypervizoru poskytnout několika virtuálním počítačům jedno číslo logické jednotky. To usnadňuje správu nebo služby úložišť vysoce dostupných virtuálních prostředí, protože již nevyžadují samostatnou jednotku LUN. Pomocí sdílených svazků clusteru může k jednotce přistupovat několik uzlů současně.

Dynamický I/O navíc výrazně zvyšuje dostupnost serveru. Tato funkce nabízí možnost automatického směrování datového provozu přes jiný uzel v případě selhání uzlu clusteru.

Infrastruktura virtuálních počítačů (VDI)

V systému Windows Server 2008 R2 nyní Hyper-V 2.0 nabízí také možnost zpřístupnit uživatelům pracovní plochy ve virtuálním prostředí pomocí optimalizovaného protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) s virtualizací prezentací. Tato funkce je součástí RemoteApps a její výhodou je také to, že jednotlivé aplikace lze virtualizovat a používat jako běžně instalované programy.

PowerShell 2.0 - větší rozsah zásuvných modulů CMDlets

Nová verze 2.0 prostředí PowerShell v systému Windows Server 2008 R2 nyní obsahuje více než 240 CMDletů (Command-Let). Kromě toho je nyní možné konfigurovat a spravovat Hyper-V nejen lokálně, ale také prostřednictvím sítě pomocí prostředí PowerShell. Ten má grafické uživatelské rozhraní, pomocí kterého lze vytvářet skripty.

DirectAccess pro Windows Server 2008 R2

DirectAccess nyní nabízí výkonné a chráněné připojení VPN k firemní síti v systému Windows Server 2008 R2. Ještě před přihlášením uživatele vytvoří DirectAccess tunel, jakmile je k dispozici přístup k internetu. Tato funkce se týká především přístupu přes notebook mimo firemní síť, což byla dosud jedna z největších bezpečnostních mezer, která je tímto odstraněna. Vzdálené klienty lze pomocí DirectAccess konfigurovat stejně bezpečně jako stacionární firemní počítače.

Licenční model společnosti Microsoft pro systém Windows Server 2008 s licencemi CAL

V závislosti na edici serveru nabízí společnost Microsoft různé možnosti licencování.

To znamená, že například standardní edice systémů Windows Server 2008 a Server 2008 R2 se skládají ze dvou částí: serverové licence, která opravňuje k instalaci funkcí a služeb softwaru na firemním serveru, a jedné nebo více licencí pro klientský přístup - CAL, které opravňují jednotlivé uživatele k využívání těchto služeb.

Zejména často instalované edice Standard a Enterprise pro Windows Server 2008 R2 jsou alternativně k dispozici se serverovými licencemi navíc k licencím procesorů. V tomto případě je počet stávajících procesorů a jader CPU serverů irelevantní.

Výhodou tohoto licenčního modelu je především to, že jej mohou využívat menší nebo střední firmy s menším počtem uživatelů, kteří mají přístup k nástrojům a funkcím serverového softwaru. Počet odpovídajících licencí CAL je zde totiž možné libovolně škálovat, takže je nutné zakoupit pouze přesně tolik licencí CAL, kolik jich pro své zaměstnance skutečně potřebujete.

Přidání licencí CAL uživatele nebo zařízení do verzí systému Windows Server 2012 a 2012 R2

Při licencování pomocí licencí CAL společnost Microsoft také rozlišuje dva typy licencí: licence pro klientský přístup pro uživatele a licence pro koncové zařízení se systémem Windows. Příslušná licence CAL tak představuje jednu licenci, která umožňuje přístup k příslušné licencované verzi systému Windows Server vždy pouze jednomu uživateli nebo koncovému zařízení.

Toto rozlišení mezi licencemi CAL založenými na uživateli a na zařízení znamená, že byste si měli ujasnit, kolik licencí CAL jednotlivých typů potřebujete, než zakoupíte odpovídající jednotlivé licence. Je to proto, že jakmile je přístupová licence přidělena určitému uživateli nebo zařízení, nelze ji následně přenést na jiného uživatele nebo zařízení. Uživatelskou licenci CAL také nelze použít jako licenci CAL zařízení nebo naopak.

V jedné společnosti je však možné kombinovat oba typy licencí pro přístup k serveru Windows. Váš celkový požadavek na CALy se tedy vypočítá z těchto údajů

Součet uživatelů a koncových zařízení, kteří mají být oprávněni používat software serveru. Tímto způsobem společnost Microsoft zabraňuje zařízením nebo uživatelům bez příslušné licence CAL získat přístup ke službám serveru, což také znamená ochranu citlivých dat před cizími osobami nebo osobami, které k nim nemají oprávnění.

Každý typ klientské přístupové licence má specifické výhody, takže nákup licence může být ovlivněn jedním nebo více níže popsanými faktory.

Uživatelská licence CAL pro systém Windows Server 2008 nebo 2008 R2

Licence CAL pro jednoho uživatele pro systém Windows Server 2008 / R2 poskytuje přesně jednomu uživateli přístup ke všem serverovým funkcím softwaru. Vzhledem k tomu, že licence pro přístup k uživatelskému klientovi je vázána na jednu osobu, může si tato osoba zároveň svobodně zvolit koncové zařízení, které bude používat pro přístup k serveru.

Uživatelská licence CAL má tu výhodu, že umožňuje přístup k firemnímu serveru na velmi různých místech - bez ohledu na to, zda ze stacionárního počítače na pracovišti ve firmě nebo z mobilního koncového zařízení na cestách - např. prostřednictvím chytrého telefonu nebo notebooku u zákazníka, v domácí kanceláři nebo na jiném místě firmy. V případě licence User CAL se proto zaměřujeme především na používání služeb Windows Server 2008/R2 nezávisle na umístění a zařízení.

Licence Device CAL pro systém Windows Server 2008 nebo 2008 R2

Licence CAL pro jedno zařízení pro Windows Server 2008 / 2008 R2 nabízí také určité výhody, které se projeví zejména tehdy, když ke službám serveru přistupuje několik zaměstnanců společně, ale střídavě. Tato licence pro klientský přístup týkající se výhradně zařízení je tedy platná pouze pro jedno koncové zařízení, které tak získá přístupová práva pro systém Windows Server 2008 nebo R2. Nezáleží na tom, o jaký typ zařízení se jedná, pokud podporuje systém Windows. Nezáleží také na tom, zda se používá ve firmě nebo v mobilu. Zařízení CAL má své výhody zejména v případech, kdy zaměstnanci nemusí mít přístup k serveru neustále, ale pouze ve směnném provozu nebo v rámci omezených projektů.

Správné rozhodnutí: CAL zařízení nebo CAL uživatele - nebo kombinace?

Výběr správných licencí pro klientský přístup proto může pomoci ušetřit náklady na licencování. Často však neexistuje jednoznačná volba, která licence CAL lépe odráží pracovní struktury - licence CAL zařízení nebo licence CAL uživatele. Pak je nejvýhodnější kombinovaný nákup obou typů licencí. Kombinace obou klientských přístupových licencí není z technického hlediska problém, i když, jak již bylo zmíněno, samotné licence CAL nelze přepínat.

Licence CAL pro uživatele a zařízení pro Windows Server 2008 a 2008 R2 - za speciální cenu u společnosti Wiresoft

Pokud chcete doplnit potřebu přístupových licencí pro uživatele nebo zařízení pro Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2, pak je společnost Wiresoft vaším kompetentním partnerem pro licencování. Poradíme vám, jak konkrétně potřebujete licence CAL pro systém Windows Server, které si můžete zakoupit jako výhodné individuální licence. Díky tomu můžete ušetřit spoustu peněz ve srovnání s balíčky licencí, protože máte možnost zakoupit další licence CAL - ať už licence CAL pro zařízení, nebo licence CAL pro uživatele. To znamená, že váš systém Windows Server má vždy vlastní licenci - bez zbytečných nákladů.

Všechny licence Microsoft Server Client Access jsou originální produkty společnosti Microsoft a společnost Wiresoft je nabízí za mimořádně výhodné ceny. Protože u nás můžete využít cenové výhody použitého originálního softwaru, který byl zakoupen od evropských firem a zkontrolován z hlediska pravosti, a je tedy ve vaší firmě nebo organizaci 100% použitelný. Mnoho našich zákazníků již poznalo ekonomické výhody nákupu licencí softwaru Microsoft od společnosti Wiresoft. Kromě naší nabídky licencí CAL pro Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 zde najdete také mnoho dalších serverových licencí společnosti Microsoft. Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencování licencí CAL pro Microsoft Server 2008 nebo verzi 2008 R2, kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo zde v chatu.