Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - nejnovější verze všestranného vizualizačního softwaru společnosti Microsoft Microsoft Visio 2021 je nejnovější verze profesionálního softwaru pro vizualizaci nejrůznějších procesů a diagramů - jak v obchodní,...
7 375,90 Kč *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - nejnovější verze praktické aplikace společnosti Microsoft pro tvorbu diagramů a technických návrhů Microsoft Visio 2021 je nejnovější verze všestranného vizualizačního softwaru, který lze použít k vytváření velkého...
3 829,90 Kč *

Verze Visio 2021 Standard Edition již pokrývá všechny požadavky malých a středních firem na vytváření profesionálních vizualizací s vysokým obsahem informací v typických oblastech podnikání - ať už jde o popis firemních struktur, procesních toků nebo plánování prostor a zařízení.

Zejména verze Professional edice Visio 2021 nabízí větším organizacím ještě více možností pro tvorbu diagramů, včetně využití rozsáhlých dat. Jednotlivé prvky lze navíc propojit s externími databázemi a automaticky tak aktualizovat informace, které obsahují. Pomocí četných šablon - včetně diagramů UML a drátěných rámců - lze aplikaci Visio Professional použít také k zobrazení IT systémů a struktur aplikací.

Edice Visio 2021 Standard a Professional můžete zakoupit v obchodě Wiresoft Software Shop ihned po oficiálním vydání jako použitý software - tím získáte výhodu jejich nižší ceny ve srovnání s dostupným novým softwarem.

Následující přehled představuje nejdůležitější nové funkce a vlastnosti aplikace Visio 2021 a rozdíly mezi edicemi Standard a Professional. Další informace vám poskytne některý z našich zaměstnanců.

Dosud známé nové funkce v aplikaci Visio 2021

MS Visio 2021 bude v podstatě zobrazovat modernizované zobrazení pracovní plochy, např. s aktualizovanými kartami na pásu karet. Visio 2021 se vyznačuje zejména další vylepšenou podporou spolupráce, takže na jednom diagramu může pracovat více lidí v týmu současně, a rozsáhlými možnostmi správy práv k informacím, které zajišťují bezpečnost používaných dat a zabraňují jejich neoprávněnému zveřejnění.

Zejména v edici Visio 2021 Professional budou mít uživatelé pravděpodobně k dispozici také následující funkce:

 • Nové šablony pro vytváření topologií sítě a konfiguraci virtuálních počítačů
 • Tvary infrastruktury pro Amazon Web Services (AWS)
 • Nový bohatý mediální obsah s knihovnou stockových obrázků, ikon atd.
 • Nové tvary pro plánování pracovišť, včetně zohlednění současných pokynů pro prostorové vzdálenosti a vizualizaci míst činu
 • Drátové diagramy pro mobilní aplikace

Další informace o aplikaci MS Visio 2021 získáte od zástupce společnosti Wiresoft.

Tvary, šablony a diagramy - Jak snadno se orientovat v aplikaci Visio 2021

Nová verze Visio 2021 opět poskytuje uživatelům rozsáhlou kolekci typů diagramů pro vizualizaci nejrůznějších strukturálních modelů a procesů, ale i plánů apod. Mnoho tvarů dostupných v aplikaci Visio 2021 je v souladu s průmyslovými standardy - tj. obsahují závazné informace, které umožňují další použití diagramů pro konkrétní implementaci informací, které obsahují.

Diagramy a šablony

Pro každý typ diagramu obsažený v aplikaci Visio 2021 jsou k dispozici různé šablony, které si uživatel může dále přizpůsobit podle svých specifických požadavků. Aplikace Visio 2021 také nabízí předvýběr obecných, často používaných úvodních diagramů, jako jsou organizační schémata, aby i nezkušení uživatelé mohli se softwarem rychle začít pracovat. To umožňuje rychlé vytváření typických diagramů, jako jsou vývojové diagramy, pracovní postupy a časové osy, v souladu se standardem SDL (Specification and Description Language).

Tvary a šablony

Pro další úpravy šablon jsou k dispozici tzv. tvary, jednotlivé prvky, kterými lze diagram doplnit podle individuálních požadavků. Kolekce tvarů pro určitou šablonu se v aplikaci Microsoft Visio nazývá šablona. Samotná šablona není samostatným tvarem.

Přesně řečeno, šablona obsahuje pouze hlavní tvary, tj. ty se kopírují pouze při vkládání do diagramu; originál zůstává nedílnou součástí šablony. Tento proces kopírování lze opakovat libovolně často.

Zkopírovaný tvar pak může uživatel dále upravovat v konkrétním diagramu. Existují jednorozměrné, dvourozměrné a trojrozměrné tvary. Typ tvaru lze rozpoznat podle úchytů tvaru, kterými lze měnit jeho tvar a velikost. Některé tvary jsou také "inteligentní", tj. automaticky se navzájem propojují. To je případ diagramů pro prostorové plánování: Jednotlivé tvary stěn se okamžitě spojí, místo aby uživatel musel ručně odstraňovat hranice mezi nimi.

Úprava tvarů

Pro vytvoření nebo objasnění vztahů mezi tvary je lze jednoduše spojit čarami. Pro zvýraznění nebo upřesnění lze čáry označit různými barvami a lze také nastavit typ čáry - např. tlustá, tenká nebo přerušovaná.

Tvary obsažené v aplikaci Visio 2021 Standard i celé diagramy lze dále graficky zpracovávat pomocí různých návrhových nástrojů. Typické možnosti návrhu zahrnují úpravu stylu, tloušťky a barvy oblastí a čar tvaru - k dispozici je mnoho barev výplní, barevných přechodů, průhledností a vzorů; k zvýraznění tvaru lze použít také stínové, světelné, zrcadlové a 3D efekty.

Totéž platí pro text, který lze přidat do tvaru: Ten lze individuálně přizpůsobit z hlediska typografie, stylu, velikosti atd. Tvary lze vytvářet buď přímo ručně, nebo pomocí myši. Tvary lze psát buď přímo ručně, nebo lze importovat text, např. z tabulky aplikace Excel nebo z externí databáze, jako je Exchange Server. Zejména verze Visio 2021 Professional Edition zde nabízí rozšířené možnosti - také díky využití serveru Microsoft SharePoint Server -, které rovněž zajišťují automatickou aktualizaci dat nebo textu v diagramu - odpadá tak časově náročná úprava nebo doplňování zejména složitých diagramů za účelem jejich aktualizace.

Vytváření vlastních hlavních tvarů

Předlohové tvary obsažené v šabloně nelze upravovat, ale pouze kopírovat; takto upravenou kopii je však možné trvale uložit jako nový předlohový tvar do "Oblíbených", takže je okamžitě k dispozici pro další diagramy.

Vyhledávání tvarů

Uživatelé aplikace Visio 2021 mohou samozřejmě vytvářet i zcela nové diagramy nebo typy z jednotlivých dostupných tvarů podle vlastních představ. Pomocí funkce vyhledávání lze vyhledat vhodné hlavní tvary. Výsledky nalezené pro konkrétní hledaný výraz se pak zobrazí spolu s názvem tvaru, pod kterým jsou obsaženy, aby byly rychle dostupné.

Exkluzivní funkce aplikace Visio 2021 Professional Edition pro úpravu diagramů

Pouze verze Professional aplikace Visio 2021 má řadu specifických vylepšení funkcí, včetně možností propojení tvarů s externími daty nebo zdroji dat:

 • Dynamické propojení tvarů s externími zdroji, jako jsou sešity aplikace Excel, databáze Access nebo adresáře Exchange Serveru, stejně jako Microsoft SQL Server nebo zdroje dat OLEDB či ODBC - automatická aktualizace dat propojených s tvary
 • Použití externích obrázků, výkresů CAD a ClipArts nebo textových a kreslicích nástrojů
 • Individuální možnost přidání dalších informací k tvarům
 • Další šablony pro projekty BPMN, SharePoint workflow a Six Sigma

Přehled typů diagramů - Koupit MS Visio 2021

Díky rozmanitosti typů diagramů obsažených ve Visiu 2021, které byly v nové verzi doplněny o další, jsou nejčastěji zastoupeny ty, které slouží k popisu procesů. Pokrývají však i mnoho dalších oblastí použití.

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy dnes hrají významnou roli při vizualizaci moderních popisů procesů. Používají se především k označení jednotlivých fází; to platí nejen pro projekty, ale i pro konkrétní obchodní i technické procesy nebo postupy. Pro diagramy napříč procesy nabízí Visio 2021 diagramy napříč funkcemi, které obsahují také speciální formy, jako jsou diagramy obchodních procesů pro vizualizaci provozních procesů, a také diagramy IDEF0 a diagramy BPMN jako speciální formy, které se používají zejména v podnikové informatice. Do této kategorie patří také časové diagramy, které lze použít například k zobrazení průběhu podnikových procesů. Kromě toho se procesní diagramy používají hlavně pro znázornění chemických a průmyslových procesů včetně používaných zařízení.

Další často používané typy diagramů - Koupit Visio 2021

V organizacích a podnicích se také často používají organigramy pro znázornění struktur a hierarchií, spolu se sekvenčními diagramykomunikačními diagramy a diagramy aktivit, v nichž jsou účastníci a interakce zaznamenány pod určitými aspekty. Za tímto účelem představují stavové diagramy fáze, jako je životní cyklus produktu, zatímco případové diagramy nebo diagramy případů použití znázorňují tyto procesy ve vývojových projektech.

Zejména při plánování architektonických struktur - ať už jde o plánování prostor nebo informačních procesů - poskytuje Visio 2021 půdorysy i plány budov, které lze použít také k plánování infrastruktur, jako jsou elektrické obvody (v souladu s IEEE) i potrubí atd., zatímco diagramy IT se používají k znázornění funkcí a rolí aktivních adresářů, ale také databází atd.

Exkluzivní diagramy aplikace Visio 2021 Professional Edition

Verze Visio 2021 Professional Edition obsahuje zejména dva další typy diagramů, které jsou důležité zejména pro plánování komunikace v oblasti IT:

 • Diagramy UML vizualizují vztahy a komponenty v portech a zejména rozhraní. Základní grafický modelovací jazyk UML - Unified Modelling Language - se používá k zobrazování a dokumentování softwarových komponent a také specifikací a návrhů. Diagram tříd UML lze tedy použít k vytvoření statického pohledu na systém, včetně vztahů mezi jednotlivými objekty, na rozdíl od diagramu komponent UML, který znázorňuje vztahy komponent i strukturu kódu. Diagramy nasazení UML zase představují konfigurace hardwarových a softwarových prvků, zatímco sekvenční diagramy UML mohou znázorňovat interakce mezi zúčastněnými subjekty a objekty.
 • Naproti tomudiagramy zápisu databáze jako samostatný typ lze použít k vytvoření grafického modelu databáze (Entity Relationship Model nebo ERM).

Koupit Visio 2021 Editions Standard a Professional od společnosti Wiresoft jako použitý software společnosti Microsoft

Nové edice Standard a Professional aplikace Visio 2021 jsou již u společnosti Wiresoft k dispozici jako použitý software. Z těchto výhod můžete těžit:

 • Obchodování a používání používaného softwaru společnosti Microsoft, jako je například verze Visio 2021 Edition, je legální, protože je povoleno zákonem.
 • Zakoupením aplikace Visio 2021 Edition od společnosti Wiresoft získáte originální, plně funkční software společnosti Microsoft - nikoli testovací verzi, kterou lze používat pouze po omezenou dobu nebo po omezenou dobu.
 • Popis Microsoft Visio 2021 Edition od společnosti Wiresoft jako "použitý software" neznamená žádné omezení funkčnosti tohoto softwaru Visio.
 • Použitý software edice Visio 2021 - kupte si standardní nebo profesionální - byl před dalším prodejem také otestován společností Wiresoft z hlediska plné použitelnosti.
 • Při nákupu použitého softwaru od společnosti Wiresoft si vždy kupujete legální a originální produkt Microsoft Visio 2021.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se edice Microsoft Visio 2021 nebo jiného použitého softwaru Microsoft, kontaktujte nás prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu.