Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - nejnovější verze praktické aplikace společnosti Microsoft pro tvorbu diagramů a technických návrhů Microsoft Visio 2021 je nejnovější verze všestranného vizualizačního softwaru, který lze použít k vytváření velkého...
3 447,90 Kč *
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - nejnovější verze všestranného vizualizačního softwaru společnosti Microsoft Microsoft Visio 2021 je nejnovější verze profesionálního softwaru pro vizualizaci nejrůznějších procesů a diagramů - jak v obchodní,...
6 638,90 Kč *

Koupit Visio 2021 - novou verzi všestranného vizualizačního softwaru od společnosti Microsoft

Visio 2021 je nejnovější verze všestranné aplikace společnosti Microsoft, kterou lze použít k přehledné a informativní prezentaci široké škály obchodních a technických struktur a procesů v různých oblastech: od informativních organizačních schémat přes složité vývojové a komunikační diagramy až po podrobné technické výkresy.

Ve Visiu 2021 se snadno zorientují i začátečníci - protože rozhraní známé z desktopových programů MS Office jim umožňuje rychlý intuitivní přístup k integrovaným šablonám, tvarům a nástrojům, aby mohli vizuálně informativně implementovat data a procesy - často používané typy diagramů jsou přehledně k dispozici k použití. Diagramy vytvořené v aplikaci Visio lze používat i v ostatních aplikacích Office pro komunikaci v týmu a s obchodními partnery.

Edice Visio 2021 Standard již pokrývá všechny požadavky malých a středních firem na vytváření profesionálních vizualizací s vysokým obsahem informací v typických oblastech podnikání - ať už jde o popis firemních struktur, procesních toků nebo plánování prostor a zařízení.

Zejména větším organizacím nabízí edice Professional aplikace Visio 2021 ještě více možností pro tvorbu diagramů, včetně využití rozsáhlých dat. Jednotlivé prvky lze navíc propojit s externími databázemi a automaticky tak aktualizovat informace, které obsahují. Pomocí četných šablon - včetně diagramů UML a drátěných rámců - lze aplikaci Visio Professional použít také k zobrazení IT systémů a struktur aplikací.

Edice Visio 2021 Standard a Professional si můžete zakoupit v obchodě Wiresoft Software Shop ihned po oficiálním vydání jako použitý software - a využijete jejich nižší ceny ve srovnání s dostupným novým softwarem.

Následující přehled představuje nejdůležitější nové funkce a vlastnosti aplikace Visio 2021 a také rozdíly mezi edicemi Standard a Professional. Pro další informace se obraťte na některého z našich pracovníků.

Dosud známé novinky v aplikaci Visio 2021

MS Visio 2021 bude v zásadě zobrazovat modernizované zobrazení pracovní plochy, např. s aktualizovanými kartami v pásu nabídek. Visio 2021 se vyznačuje zejména další vylepšenou podporou spolupráce, takže na jednom diagramu může pracovat více lidí v týmu současně;, rozsáhlými možnostmi správy práv k informacím, čímž je zajištěna bezpečnost používaných dat a zabráněno jejich neoprávněnému zveřejnění.

Zejména v edici Visio 2021 Professional budou mít uživatelé k dispozici pravděpodobně také následující funkce:

 • Nové šablony pro vytváření topologií sítí a konfiguraci virtuálních počítačů
 • Tvary infrastruktury pro Amazon Web Services (AWS)
 • Nový bohatý mediální obsah s knihovnou stockových obrázků, ikon atd.
 • Nové tvary pro plánování pracovních stanic, včetně zohlednění aktuálních pokynů pro prostorové vzdálenosti a také pro vizualizaci míst činu
 • Drátové diagramy pro mobilní aplikace

Další informace o aplikaci MS Visio 2021 získáte od zástupce společnosti Wiresoft.

Tvary, šablony a diagramy - Jak se snadno orientovat v aplikaci Visio 2021

Nová verze aplikace Visio 2021 opět poskytuje uživatelům rozsáhlou sbírku typů diagramů pro vizualizaci nejrůznějších konstrukčních modelů a procesů, ale i pro plány apod. Mnohé z tvarů dostupných ve Visio 2021 jsou v souladu s průmyslovými standardy - tj. obsahují závazné informace, které umožňují další využití diagramů pro konkrétní realizaci informací v nich obsažených.

Diagramy a šablony

Pro každý typ diagramu obsažený v aplikaci Visio 2021 jsou k dispozici různé šablony, které si uživatel může dále přizpůsobit podle svých konkrétních požadavků. Aplikace Visio 2021 také nabízí předvýběr obecných, často používaných startovacích diagramů, jako jsou organizační schémata, aby i nezkušení uživatelé mohli se softwarem rychle začít pracovat. Díky tomu lze rychle vytvářet typické diagramy, jako jsou vývojové diagramy, pracovní postupy a časové osy, v souladu s jazykem SDL (Specification and Description Language) Standard.

Tvary a šablony

Pro další úpravy šablon jsou k dispozici tzv. tvary, jednotlivé prvky, kterými lze diagram doplnit podle individuálních požadavků. Soubor tvarů pro určitou šablonu se v aplikaci Microsoft Visio nazývá šablona. Šablona sama o sobě není samostatným tvarem.

Přísně vzato obsahuje šablona pouze předlohové tvary, tj. ty se kopírují pouze při vkládání do diagramu; originál zůstává nedílnou součástí šablony. Tento proces kopírování lze opakovat libovolně často.

Zkopírovaný tvar pak může uživatel v konkrétním diagramu dále upravovat. K dispozici jsou jednorozměrné, dvourozměrné a trojrozměrné tvary. Typ tvaru lze rozpoznat podle úchytů tvaru, kterými lze měnit jeho tvar a velikost. Některé tvary jsou také "inteligentní", tj. automaticky se navzájem propojují. To je případ diagramů pro prostorové plánování: Jednotlivé tvary stěn se okamžitě spojí, místo aby hranice mezi nimi musel uživatel ručně smazat.

Úprava tvarů

Chcete-li vytvořit nebo upřesnit vztahy mezi tvary, můžete je jednoduše propojit čarami. Pro zvýraznění nebo upřesnění lze čáry označit různými barvami a lze také nastavit typ čáry - např. tlustou, tenkou nebo přerušovanou.

Tvary obsažené v aplikaci Visio 2021 Standard i celé diagramy lze dále graficky zpracovávat pomocí různých návrhových nástrojů. Mezi typické možnosti návrhu patří nastavení stylu, tloušťky a barvy ploch tvaru a čar - k dispozici je zde mnoho barev výplní, barevných přechodů, průhledností a vzorů; k zvýraznění tvaru lze použít také stínové, světelné, zrcadlové a 3D efekty.

Totéž platí pro text, který lze do tvaru přidat: Tvary lze vytvářet buď přímo ručně, nebo pomocí myši. Tvary lze buď psát přímo ručně, nebo lze text importovat, např. z tabulky aplikace Excel nebo externí databáze, jako je Exchange Server. Zejména verze Visio 2021 Professional Edition zde nabízí rozšířené možnosti - také díky využití serveru Microsoft SharePoint Server -, což také zajišťuje automatickou aktualizaci dat nebo textu v diagramu - odpadá tak časově náročné opakované upravování nebo doplňování zejména složitých diagramů za účelem jejich aktualizace.

Vytváření vlastních hlavních tvarů

Hlavní tvary obsažené v šabloně nelze upravovat, ale pouze kopírovat; takto upravenou kopii je však možné trvale uložit jako nový hlavní tvar do "Oblíbených", takže je okamžitě k dispozici pro další diagramy.

Vyhledávání tvarů

Uživatelé ve Visiu 2021 mohou samozřejmě vytvářet i zcela nové diagramy nebo typy z dostupných jednotlivých tvarů podle vlastních představ. K vyhledávání vhodných předlohových tvarů lze použít funkci vyhledávání. Nalezené výsledky pro konkrétní hledaný výraz se pak zobrazí spolu s názvem tvaru, pod kterým jsou obsaženy, takže jsou rychle k dispozici.

Exkluzivní funkce aplikace Visio 2021 Professional Edition pro úpravu diagramů

Pouze edice Professional aplikace Visio 2021 má řadu specifických vylepšení svých funkcí, včetně možností propojení tvarů s externími daty nebo zdroji dat:

 • Dynamické propojení tvarů s externími zdroji, jako jsou sešity aplikace Excel, databáze Access nebo adresáře serveru Exchange Server, a také se zdroji dat Microsoft SQL Server nebo OLEDB či ODBC - automatická aktualizace dat propojených s tvary
 • Použití externích obrázků, výkresů CAD a ClipArts nebo textových a kreslicích nástrojů
 • Individuální možnost přidávat k tvarům další informace
 • Další šablony pro projekty BPMN, SharePoint workflow a Six Sigma

Přehled typů diagramů - Koupit MS Visio 2021

Díky rozmanitosti typů diagramů obsažených v aplikaci Visio 2021, které byly v nové verzi doplněny i o další, jsou nejčastěji zastoupeny ty, které slouží k popisu procesů. Pokrývají však i mnoho dalších oblastí použití.

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy nyní hrají hlavní roli při vizualizaci moderních popisů procesů. Používají se především k vyznačení jednotlivých fází; to platí nejen pro projekty, ale i pro konkrétní obchodní i technické procesy či postupy. Pro diagramy napříč procesy nabízí aplikace Visio 2021 diagramy napříč funkcemi, které obsahují i speciální formy, jako jsou diagramy obchodních procesů pro vizualizaci provozních procesů, a také diagramy IDEF0 a diagramy BPMN jako speciální formy, protože se používají zejména v podnikové informatice. Do této kategorie patří také časové diagramy, které lze použít například pro znázornění průběhu podnikových procesů. Kromě toho se diagramy průběhu procesů používají zejména k znázornění chemických a průmyslových procesů včetně používaných zařízení.

Další často používané typy diagramů - Koupit Visio 2021

V organizacích a podnicích se také často používají organigramy pro znázornění struktur a hierarchií spolu se sekvenčními diagramy, komunikačními diagramy a diagramy aktivit, v nichž jsou účastníci a interakce zaznamenány pod určitými aspekty. Diagramy stavů pro tento účel znázorňují fáze, jako je životní cyklus produktu, zatímco diagramy případů nebo případů použití ilustrují tyto procesy ve vývojových projektech.

Zejména při plánování architektonických struktur - ať už jde o plánování prostor nebo informačních procesů - poskytuje Visio 2021 půdorysy i plány budov, které lze použít i k plánování infrastruktur, jako jsou elektrické obvody (v souladu s IEEE) i potrubí apod. zatímco diagramy IT slouží k znázornění funkcí a rolí aktivních adresářů, ale i databází apod.

Exkluzivní diagramy aplikace Visio 2021 Professional Edition

Edice Visio 2021 Professional obsahuje zejména dva další typy diagramů, které jsou důležité zejména pro plánování komunikace v oblasti IT:

 • Diagramy UML vizualizují zejména vztahy a komponenty v portech a rozhraních. Základní grafický modelovací jazyk UML - Unified Modelling Language - se používá k zobrazování a dokumentování softwarových komponent i specifikací a návrhů. Pomocí diagramu tříd UML lze tedy vytvořit statický pohled na systém včetně vztahů mezi jednotlivými objekty, na rozdíl od diagramu komponent UML, který znázorňuje vztahy komponent i strukturu kódu. Diagramy nasazení UML zase představují konfigurace hardwarových a softwarových prvků, zatímco sekvenční diagramy UML mohou znázorňovat interakce mezi zúčastněnými aktéry a objekty.
 • Naproti tomudiagramy zápisu databáze jako samostatný typ lze použít k vytvoření grafického modelu databáze (Entity Relationship Model neboli ERM).

Koupit Visio 2021 edice Standard a Professional od společnosti Wiresoft jako použitý software Microsoft

Nové edice Visio 2021 Standard a Professional jsou již k dispozici u společnosti Wiresoft jako použitý software za výhodné ceny. Můžete tak využít těchto výhod:

 • Obchodování a používání použitého softwaru Microsoft, jako je edice Visio 2021, je legální, protože je povoleno zákonem.
 • Zakoupením aplikace Visio 2021 Edition od společnosti Wiresoft získáte originální, plně funkční software Microsoft - a nikoli testovací verzi, kterou lze používat pouze po omezenou dobu nebo po omezenou dobu.
 • Popis produktu Microsoft Visio 2021 Edition od společnosti Wiresoft jako "použitý software" neznamená žádné omezení funkčnosti tohoto softwaru Visio.
 • Použitý software Visio 2021 Edition - Standard nebo Professional buy - byl před dalším prodejem rovněž otestován společností Wiresoft z hlediska plné použitelnosti.
 • Při nákupu použitého softwaru od společnosti Wiresoft vždy kupujete legální a originální produkt Microsoft Visio 2021.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se edice Microsoft Visio 2021 nebo jiného použitého softwaru Microsoft, jednoduše nás kontaktujte prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu.