Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core SQL Server 2017 Enterprise Edition poskytuje větším organizacím výkonnou novější verzi osvědčené relační datové platformy společnosti Microsoft, která kombinuje všechny důležité databázové,...
184 451,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Standard 2-Core Díky obsaženým databázovým, reportovacím a analytickým funkcím nabízí edice SQL Server 2017 Standard zejména malým a středním firmám výkonnou verzi osvědčené relační datové platformy společnosti...
45 598,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Microsoft SQL Server 2017 Standard Verze SQL Server 2017 Standard od společnosti Microsoft poskytuje všechny výkonné databázové, reportovací a analytické funkce, které malé a střední firmy očekávají od systému pro správu relačních...
11 133,90 Kč *

Přehled nejdůležitějších novinek SQL Serveru 2017

Se serverem SQL Server 2017 získávají společnosti výkonnou verzi osvědčené datové platformy společnosti Microsoft, která poskytuje všechny důležité databázové, reportovací a analytické funkce. Tato edice serveru SQL Server je proto velmi vhodná pro splnění všech požadavků na moderní a výkonný systém správy relačních databází (RDMS) - typický pro systémy správy zboží, software ERP (Enterprise Resource Planning) a systémy CRM. V SQL Serveru 2017 můžete využívat pokročilé analýzy v databázi pomocí Pythonu a R a také interaktivní vizualizace. Kromě toho SQL Server 2017 nabízí také mnoho vylepšení a nových funkcí a zlepšení výkonu v Master Data Services (MDS) a Reporting Services (SSRS) pro SQL Server 2017. Důležité funkce v detailu jsou:

Nové funkce databázového stroje

SQL Server 2017 přináší mnoho nových funkcí databázového stroje, včetně vylepšeného výkonu. Mezi ně patří možnost přidávat sestavy CLR do pozitivního seznamu. Adaptivní zpracování dotazů zahrnuje tři nová vylepšení: Adaptivní spojování, stejně jako zpětná vazba na přidělování paměti v dávkovém režimu a překrývání provádění funkcí hodnot tabulek s více příkazy, čímž se uvolňují prostředky procesoru. Stejně tak nové dynamické seznamy pro správu a automatická optimalizace databáze zvyšují výkon; druhá jmenovaná funkce poskytuje přehled o problémech s výkonem dotazů, navrhuje řešení a automaticky odstraňuje zjištěné problémy.

Analytické služby SQL Serveru (SSAS)

Verze SQL Serveru 2017 obsahuje také mnoho důležitých nových funkcí v rámci služby SQL Server Analysis Services. Patří mezi ně vylepšení tabulkových modelů, například tabulkový režim jako výchozí možnost instalace. A funkce Get Data zavádí do nástroje Power Query nové zdroje dat, které podporují stávající zdroje dat v dotazech M.

Integrační služby SQL Serveru 2017 (SSIS)

Funkce Scale Out v SSIS má v SQL Serveru 2017 nové i změněné funkce, které usnadňují spouštění SSIS na více počítačích. Hlavní server Scale Out nyní navíc podporuje vysokou dostupnost a vylepšena byla také obsluha protokolů o provádění pracovníků Scale Out při selhání. Kromě toho má nyní katalog SSIS další globální vlastnost, která umožňuje určit výchozí režim při nasazování balíčků SSIS. SSIS podporuje také SQL Server v systému Linux.

Použití systému Linux se serverem SQL Server 2017

V edicích Enterprise nebo Standard pro SQL Server 2017 mohou uživatelé k přístupu k SQL Serveru používat také otevřený operační systém Linux. Díky ovladači Java Database Connectivity to již není problém ani v aplikacích Java. V aplikacích pro Linux a C++ se připojení k serveru SQL Server 2017 obvykle provádí prostřednictvím rozhraní Open Database Connectivity.

Služba SQL Server R Services se nyní jmenuje SQL Server Machine Learning Services

Předchozí služby SQL Server R Services byly ve verzi SQL Server 2017 přejmenovány na SQL Server Machine Learning Services. Důvodem je podpora jazyka Python - kromě předchozího programovacího jazyka R. V SQL Serveru 2017 lze ke spouštění skriptů R nebo Pythonu používat službu Machine Learning Services a je také možné nainstalovat samostatný server Microsoft Machine Learning Server pro nasazení modelů R a Python, které nevyžadují SQL Server. Vývojáři SQL Serveru mají nyní také přístup ke knihovnám ML a AI pro Python, které jsou k dispozici v prostředí open source.

Edice SQL Serveru 2017 u společnosti Wiresoft

U společnosti Wiresoft naleznete edice SQL Server 2017 Enterprise i Standard, přičemž druhá jmenovaná edice je k dispozici také s licencemi CAL jako alternativa k licenci Core. Zatímco edice Standard je vhodnou volbou pro základní správu a funkce business intelligence (BI) a pro pracovní zátěž, která vyžaduje minimální IT zdroje, edice Enterprise je vhodná zejména pro větší společnosti, protože nabízí ještě komplexnější a také kritický výkon, který vyžadují náročné požadavky na databáze a BI. SQL Server 2017 Enterprise zde poskytuje nejvyšší úroveň služeb a výkonu, jak je požadováno pro větší a rozsáhlejší pracovní zátěže.

Rozdíly mezi edicemi SQL Server 2017 Standard a Enterprise

Hlavním rozdílem mezi edicemi Standard a Enterprise serveru SQL Server 2017 je, jak již bylo zmíněno, výkon. SQL Server 2017 Standard je tedy dostačující především pro malé a střední firmy, zatímco verze Enterprise je vhodná i pro střední firmy, ale je určena především pro potřeby co největších společností. V závislosti na edici serveru tedy existují různé limity škálování: Zatímco u edice Enterprise je k dispozici maximální výpočetní kapacita využívaná jednou instancí, u edice Standard je tato kapacita omezena na méně než 4 sockety nebo 24 jader nebo je v závislosti na aplikaci k dispozici pouze omezený počet GB.

Kromě toho má edice Enterprise serveru SQL Server 2017 další funkce, které nejsou obsaženy v edici SQL Server 2017 Standard: Například SQL Server Enterprise nejenže umožňuje neomezenou virtualizaci a zároveň nabízí slevu na Software Assurance, ale má také rozšířenou vysokou dostupnost se skupinami dostupnosti Always On, failover pro více databází a čitelné sekundární repliky. Kromě toho edice nabízí transparentní šifrování dat a vykazování kompatibility prostřednictvím auditu SQL Serveru a pokročilou integraci dat s fuzzy seskupováním a vyhledáváním, jakož i mobilní vykazování a funkce KPI.

Rozsáhlejší funkce business intelligence v SQL Enterprise 2017 nabízejí firmám vylepšení vícerozměrných modelů, tabulkového modelu a dolování dat, stejně jako režim ukládání DirectQuery a přístup k serveru sestav Power BI. Komplexnější integrace funkcí strojového učení ve srovnání se standardní edicí nabízí plný paralelismus v analýzách v jazycích R a Python a možnost spouštět je na grafických procesorech, které jsou k dispozici také pro Hadoop/Spark a Linux.

Licenční modely pro Microsoft SQL Server 2017 u společnosti Wiresoft

SQL Serverem 2016 zavedla společnost Microsoft změnu tzv. licenční metriky, tj. způsobu výpočtu potřeby licencí. Zatímco dříve nebylo důležité, kolik jader procesor obsahuje, nyní je počet jader rozhodující pro přesné stanovení licenčních požadavků. Licencování jader zohledňuje nyní neustále rostoucí počet jader na procesor, který tak může zvládat stále vyšší pracovní zátěž.

Společnost Microsoft proto nabízí možnost základního licencování i pro verzi SQL Server 2017. V závislosti na edici - SQL Server 2017 Standard nebo Enterprise - máte různé možnosti získání vhodných serverových licencí:

edici SQL Server 2017 Standard máte na výběr mezi licencováním na server/CAL (serverové licence plus přístupové licence) a podle jader - k tomu nejsou potřeba žádné další přístupové licence.

edici SQL Server 2017 Enterprise Edition již obecně není k dispozici licencování na server/CAL. Licence se uděluje výhradně podle počtu jader.

Licencování SQL Serveru 2017 Standard podle serveru/CAL

Licenční model Server/CAL je založen na následujících podmínkách:

Pro každý server, na kterém má být spuštěna instance SQL Serveru, je vyžadována standardní serverová licence. Kromě toho je pro každého uživatele nebo zařízení přistupující k licencovanému serveru SQL Server pro tuto nebo nověji nainstalovanou verzi serveru vyžadována samostatná přístupová licence (CAL) - jako uživatelská licence nebo licence CAL pro zařízení. To znamená, že s licencí CAL pro SQL Server 2019 můžete přistupovat také k SQL Serveru 2017.

Které licencování standardní edice SQL Serveru 2017 - podle jader nebo podle serveru plus CALS - je výhodnější, závisí na typickém použití ve firmě. V některých případech je proto výhodnější licencování podle serverů a kalibrací než licencování podle jader. Například počítač s až dvěma procesory s 8 jádry lze licencovat levněji s verzí SQL Standard Server/CAL.

Licencování SQL Serveru 2017 Standard nebo Enterprise podle jader

Pro licencování serveru SQL Server podle jader procesoru určuje společnost Microsoft určité definice metody počítání. Jedna licence na jádro tedy platí pro dvě jádra - na rozdíl od minulosti, kdy se za každý procesor platila jedna licence.

Celkový požadavek na licenci tedy vyplývá z příslušného počtu jader na procesor. Ve výchozím nastavení je na jeden server vyžadováno nejméně osm licencí, přičemž na každý procesor je licencováno osm jader. Každé fyzické jádro serveru tedy vyžaduje vlastní licenci jádra. Společnost Microsoft zde stanovila následující pravidla:

Pro každý procesor je vyžadováno 8 licencí na jádro - minimální počet stanovený společností Microsoft. Stroje s menším počtem jader proto nelze licencovat za nižší cenu.

Pro každý server je také zapotřebí nejméně 16 licencí na jádro.

Licence jádra potřebné pro každý server jsou k dispozici pouze v balíčcích po 2 kusech.

Pro licencování na bázi jádra nejsou vyžadovány žádné další licence CAL.

Licence Microsoft SQL Server 2017 za nízkou cenu u společnosti Wiresoft

Ať už chcete pokrýt své licenční potřeby pro Microsoft SQL Server 2017 s edicí Standard nebo Enterprise, u společnosti Wiresoft obdržíte licence pro Server/CAL i 2-Core výhradně jako originální licenční práva. Licence pro SQL Server 2017 jsou u společnosti Wiresoft obzvláště výhodné, protože nabízíme cenové zvýhodnění díky nevyužitým licencím na software od evropských společností - a to zcela legálně.

Protože podle rozhodnutí Evropského soudního dvora lze od roku 2012 software bez problémů dále prodávat. Všechny licence nabízené společností Wiresoft byly předem zkontrolovány z hlediska absolutní originality a použitelnosti. To potvrzuje mnoho našich nadšených zákazníků. V případě jakýchkoli dotazů ohledně licencování Microsoft SQL Serveru 2017nás prosím kontaktujte.