Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL
Koupit uživatelské licence CAL pro Microsoft Windows Server 2019 jako použité licence Pro licencování Standard- nebo Datacenter-Edition serveru Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí na bázi jádra serveru pro každého uživatele...
535,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
koupit 5 uživatelských licencí CAL pro Microsoft Windows Server 2019 jako použité licence Při licencování standardní edice nebo edice pro datová centra systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro základní server vyžadována...
2 494,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
koupit 10 uživatelských licencí CAL pro Microsoft Windows Server 2019 jako použité licence Při licencování standardní edice nebo edice pro datová centra systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro základní server...
4 631,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
koupit 5 Pack Device CAL pro Microsoft Windows Server 2019 použitý U verze Standard nebo Datacenter Edition systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro...
2 494,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
koupit 10 Pack Device CAL pro Microsoft Windows Server 2019 použitý U verze Standard nebo Datacenter Edition systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro...
4 631,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack Device CAL pro Microsoft Windows Server 2019 koupit použitý U verze Standard nebo Datacenter Edition systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro...
11 400,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL
Koupit licenci CAL zařízení pro Microsoft Windows Server 2019 použitou V případě Standard- nebo Datacenter edice serveru Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro...
515,90 Kč *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
koupit 25 uživatelských licencí CAL pro Microsoft Windows Server 2019 jako použité licence Při licencování standardní edice nebo edice pro datová centra systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro základní server...
11 400,90 Kč *

Přehled nových funkcí a vlastností systému Windows Server 2019

Licence CAL zařízení a uživatelů pro Windows Server 2019 umožňují využívat řadu vylepšení a také řadu doplňků a důležitých nových funkcí, které ještě lépe podporují virtualizaci. Stejně jako u systému Windows 10 zkracují expresní aktualizace dobu instalace a snižují počet nutných restartů.

SDN (Software Defined Networking) pro Windows Server 2019 navíc umožňuje nejen centrální konfiguraci fyzických síťových zařízení, jako jsou směrovače a přepínače, ale také virtuálních síťových zařízení - např. bran - a jejich dynamickou správu. Díky SDN nabízí Windows Server 2019 kromě monitorování firewallu také možnost vzájemného propojení dvou sítí a jejich téměř bezproblémové propojení. Funkce DTLS (Datagram Transport Layer Security) je k dispozici pro bezpečné šifrování virtuálních sítí pomocí šifrovaných sítí.

Služby Azure pro Windows Server 2019

Nové integrované hybridní funkce jsou speciálně navrženy tak, aby dále integrovaly služby Microsoft Azure a usnadnily jejich používání. Úzká spolupráce systémů Windows Server a Microsoft Azure umožňuje snadnou synchronizaci dat i využívání dalších služeb, jako jsou Azure Update Management, Azure Backup pro snadné zálohování dat a Azure Site Recovery. Pomocí integrovaného síťového adaptéru Azure lze místní server připojit k virtuální síti Azure v cloudu Azure.

Asistent pro migraci úložiště usnadňuje nejen přechod na Windows Server 2019, ale také migraci serverů včetně dat do cloudu. Azure File Sync slouží jako možné umístění úložiště.

Kromě toho jsou nové funkce hyperkonvergované infrastruktury (HCI) ideální pro virtualizaci serverů a desktopů. Platformy HCI se nejen snadno implementují, ale také spravují a škálují. HCI v systému Windows Server 2019 tak snižuje složitost a tím i nasazení IT infrastruktur.

Další výhody systému Windows Server 2019

Kontejnerové služby jsou stále důležitější při virtualizaci a poskytování aplikací. Za tímto účelem nabízí Windows Server 2019 rozšířené možnosti speciálně pro Kubernetes a Linux. Vylepšená integrace systému Linux se zde děje pomocí virtuálních počítačů se štítem a také díky možnosti spravovat server Linux pomocí příkazů Linuxu prostřednictvím serveru Windows. Do instalace systému Windows byly integrovány také distribuce Linuxu.

Vylepšena byla také ochrana citlivých dat a včasná detekce útoků pomocí pokročilé ochrany před hrozbami (ATP) systému Windows Defender.

Linux a podpora v systému Windows Server 2019

Windows Server Platform 2019 nyní nabízí také komplexnější podporu kontejnerů nebo Kubernetes. Kontejnery pro Linux a Windows lze používat souběžně a spravovat je pomocí systému Kubernetes, který byl v průběhu tohoto procesu rozšířen o nové funkce, jako je například síťové propojení kontejnerů. Kromě toho byly vylepšeny i jednotlivé obrazy kontejnerů. Nový je také obraz kontejneru "windows", který má větší rozsah funkcí než předchozí obrazy.

Prostory úložiště Direct a replika úložiště pro Windows Server 2019

V závislosti na verzi nabízísystém Windows Server 2019 různé funkce úložiště pro licence CAL zařízení a uživatele. Licence CAL pro edici Datacenter obsahují všechny příslušné funkce, například Storage Spaces Direct, zatímco licence CAL pro edici Standard obsahuje funkci Storage Replica.

Replika úložiště v systému Windows Server 2019 nejen zabraňuje ztrátě dat na úrovni souborového systému, ale také minimalizuje výpadky díky funkci připravenosti na havárii. Pro replikaci dat je k dispozici nejen synchronní, ale také asynchronní replikace prostřednictvím služby Storage Replica: Zatímco při synchronní replikaci se úložiště Replica zrcadlí do fyzického umístění se svazky zabezpečenými proti selhání, při asynchronní replikaci se k tomu používají síťové linky s vyšší latencí mezi umístěními.

Pomocí služby Storage Spaces Direct ve verzi pro datová centra lze místní datová úložiště serverů spojit do virtuálního clusteru. Uzly v clusteru mají různé fyzické nosiče dat a komunikace mezi jednotlivými nosiči dat nebo systémy probíhá pomocí protokolu SMB.

S2D navíc zjednodušuje implementaci a správu softwarově definovaných úložných systémů (SDS) a umožňuje vytvářet škálovatelné, vysoce dostupné úložné systémy.

Vylepšené zabezpečení v systému Windows Server 2019

Krádež citlivých dat a neoprávněný přístup k nim stále patří mezi nejčastější hrozby pro firmy. Abyste tomu zabránili, jsou nyní v systému Windows Server 2019 k dispozici vylepšené nástroje. Patří mezi ně například řadič domény a nástroj Windows Defender, který byl doplněn o nové funkce, jako je Exploit Guard, pro sledování přístupu k síti a k dokumentům a složkám v ní umístěným. Funkce zabezpečení Azure AD, jako jsou Azure AD Banned Passwords a Azure AD Password Protection, chrání také místní službu Active Directory.

Zvláštní zmínku si zaslouží také pokročilá ochrana proti hrozbám (ATP) nástroje Windows Defender: Díky vylepšeným mechanismům ochrany a šifrování datových i souborových serverů nabízí Windows Server 2019 ještě komplexnější ochranu proti root kitům a útokům typu zero-day.

Stejně tak stíněné virtuální stroje (Shielded VM) umožňují nasazení a silnou ochranu vysoce zabezpečených virtualizačních infrastruktur. V tomto případě poskytuje Shielded VM komplexní funkce, které chrání virtuální server a jeho kritická data a zabraňují neoprávněným osobám nebo útočníkům v přístupu k nim nebo v jejich krádeži. Díky funkci Shielded VM v systému Windows Server 2019 jsou všechna data přenesená do veřejného cloudu chráněna.

Koupit licence CAL pro edici Server 2019 u společnosti Wiresoft

Licenční systém společnosti Microsoft nabízí licence CAL (Client Access License) pro používání edice Standard nebo Datacenter Server 2019. U tohoto licenčního modelu je oprávnění k používání (licence) softwaru odděleno od jeho implementace. Abyste mohli využívat služby a funkce serveru Microsoft Server 2019, je zapotřebí odpovídající počet licencí CAL.

Licence CAL poskytuje přístup k systému Windows Server 2019 pouze oprávněným uživatelům nebo zařízením. Třetím stranám, které nemají odpovídající přístupovou licenci, je přístup k serveru odepřen - to také znamená vyšší bezpečnost a ochranu citlivých dat před zaměstnanci vlastní společnosti i před třetími stranami.

Licence User CAL a licence Device CAL pro Server 2019 - rozdíly

Licenční model klientského přístupu společnosti Microsoft nabízí několik výhod: Licencování CAL umožňuje flexibilní správu práv uživatelů na základě jejich potřeb. Licence CAL zařízení a uživatelské licence CAL lze také kombinovat. Licenci CAL pro Windows Server 2019 lze použít i pro přístup ke starší edici serveru, ale ne naopak.

Ve společnosti Wiresoft jsou pro verze Server 2019 Standard a Datacenter k dispozici obě licence Client Access: User CAL a Device CAL neboli licence pro uživatele a zařízení. Který typ licence je v jednotlivých případech nejvhodnější, závisí na řadě faktorů, které jsou stručně vysvětleny níže.

Uživatelská licence CAL systému Windows Server

Licence Microsoft User CAL pro server Windows Server opravňuje k přístupu k systému vždy pouze jednoho konkrétního uživatele. Uživatelská licence CAL proto není vázána na konkrétní zařízení. Výhodou je, že umožňuje přístup k serveru buď z počítače na pracovišti ve firmě, NEBO z jiného koncového zařízení, které se používá na cestách (notebook nebo tablet) nebo například v domácí kanceláři. Uživatelské licence CAL proto umožňují používat systém Windows Server 2019 mimořádně flexibilně a mobilně.

Licence Windows Server Device CAL

Licence Microsoft Device CALje forma licence související se zařízením. To znamená, že přístupová práva k serveru získá pouze jedno zařízení. Může to být například lokálně používaný počítač v místě sídla společnosti NEBO notebook či tablet. Výhodou licence Device CAL je, že každý uživatel, který má právo používat tento licencovaný počítač atd., má také přístup k serveru.

Který typ licence - Device CAL nebo User CAL - nebo kombinace obou typů licencí CAL je pro společnost nejpraktičtější, samozřejmě závisí na skutečné struktuře pracovních stanic. Kromě počtu zaměstnanců hraje roli také hlavní způsob, jakým se Windows Server 2019 ve firmách používá:

Pokud zaměstnanci přistupují k serveru Windows Server převážně z pracovní stanice v sídle společnosti, je vhodnější licence Device CAL. Pokud naopak zaměstnanci používají k přístupu k serveru převážně různá zařízení nebo pracovní stanice - ve firmě, ale také v domácí kanceláři apod. - pak licence User CAL lépe odráží požadavky na používání.

Nákup licencí CAL pro Windows Server 2019 za rozumnou cenu od společnosti Wiresoft

Společnost Wiresoft nabízí licence CAL pro zařízení a uživatele systému Windows Server 2019 za rozumnou cenu. To vám umožní flexibilně pokrýt nebo doplnit vaše individuální potřeby pro oba typy licencí. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se licencování Microsoft Server 2019, jednoduše nás kontaktujte. Rádi vám poradíme s individuální kombinací CAL za nízkou cenu.

Všechny licenční produkty společnosti Microsoft dostupné od společnosti Wiresoft jsou originální evropské licence CAL pro zařízení nebo uživatele. Využíváte cenového zvýhodnění nepoužitých softwarových licencí, které společnost Wiresoft zakoupila od jiných společností a zkontrolovala jejich pravost. Mnoho spokojených zákazníků potvrdilo výhody nákupu licencí od společnosti Wiresoft. Chcete-li získat další informace o naší nabídce licencí CAL pro Windows Server 2019, neváhejte nás kontaktovat.