Magazin
Legal
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
0800 - 20 44 222
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Da die Welt immer mehr von der Technologie abhängig wird, müssen Unternehmen innovative Wege finden, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der Einsatz von Virtualisierungssoftware, mit der...
764,90 Kč *

Přehled nejdůležitějších výhod ThinApp

 • Optimalizace správy aplikací
 • Snížení nákladů na podporu IT a helpdesk
 • Zjednodušený přechod na Windows 7, 8 a 10
 • Předcházení konfliktům verzí aplikací
 • Podpora virtualizace prohlížečů a modulů plug-in
 • Vylepšené zabezpečení koncových bodů
 • Zvýšená mobilita zaměstnanců

Jak aplikace ThinApp funguje?

VMware ThinApp je bezagentové řešení určené k virtualizaci různých aplikací běžících na různých verzích operačních systémů a jejich poskytování uživatelům v jednotném prostředí. K tomu ThinApp používá různé strategie, které lze využít například k bezproblémové migraci starších aplikací.

Jednoduchá virtualizace aplikací

VMware ThinApp virtualizuje aplikaci tak, že nejprve zapouzdří soubory aplikace a položky registru do jediného balíčku ThinApp. Ten pak může být poskytován, spravován a aktualizován nezávisle na základním operačním systému. Takto virtualizované aplikace nemohou způsobit žádné změny v základním operačním systému a lze je provozovat v různých konfiguracích. Mezi výhody patří lepší kompatibilita s ostatními aplikacemi a snadnější správa, jakož i konzistentní uživatelské prostředí, které přispívá ke zvýšení efektivity pracovních postupů.

Zjednodušená migrace operačních systémů

VMware ThinApp umožňuje mimo jiné rychlou migraci starších aplikací na Windows 7 nebo Windows 10 bez nutnosti překódování, opětovného testování nebo recertifikace. Nainstalované aplikace jsou na pozadí automaticky převedeny na balíčky ThinApp. Balíčky aplikací již vytvořené pro použití s ThinApp na Windows XP nebo starších verzích lze pohodlně převést do formátu ThinApp Windows pomocí funkce relink.

Izolování aplikací, aby se zabránilo konfliktům

Konfliktům mezi jednotlivými aplikacemi nebo mezi aplikacemi a operačními systémy se lze vyhnout pomocí webu ThinApp tím, že se 32- nebo 64bitové aplikace včetně nastavení zabalí do jediného souboru MSI nebo EXE; ty pak lze nasadit v různých operačních prostředích Windows.

Virtuální aplikace jsou tak od sebe izolovány a mohou být provozovány nezávisle na sobě beze změn v daném operačním systému. Pro kompletní správu životního cyklu lze balíčky ThinApp nasadit a spravovat také pomocí svazků aplikací.

Vysoké zabezpečení

Pomocí webu ThinApp lze aplikace spouštět také na omezených účtech User a "uzamčených" nebo omezených počítačích, aniž by bylo nutné předem měnit systém nebo snižovat odpovídající zásady zabezpečení. Balíčky aplikací se spouštějí pouze v uživatelském režimu.

Protože ThinApp nepoužívá kód v režimu jádra, neporušuje stávající zásady skupiny počítačů pro User. Tímto řešením se také zamezí neúmyslnému porušení zásad, protože zařízením připojeným k příslušnému počítači nejsou přiřazena žádná rozšířená oprávnění aplikací.

Mobilní přístup z různých zařízení

S ThinApp je možný spolehlivý a flexibilní mobilní přístup i v kanceláři nebo na cestách na všech zařízeních, protože není nutná instalace softwaru ani ovladače zařízení, ani udělení práv správce. ThinApp proto podporuje i zařízení BYO (Your Own Device), takže uživatelé mohou kdykoli přistupovat k poskytovaným aplikacím i ze soukromých koncových zařízení, a to i v případě, že je nainstalována nekompatibilní verze operačního systému.

Aplikace poskytované prostřednictvím tohoto systému mohou uživatelé spouštět také přímo prostřednictvím mobilních paměťových zařízení (např. flash disků) a terminálů tenkých klientů. Správci mohou také poskytovat, udržovat a aktualizovat aplikace.

Další výhody ThinApp:

 • ThinApp podporuje Windows 10 - to také umožňuje snadnou migraci starších aplikací, jako je Office 2003, do obrazů Windows 10. Vyhnete se tak nákladnému překódování, regresnímu testování i nákladům na podporu starších aplikací prohlížeče.
 • ThinApp umožňuje různé propojení aplikací - včetně konfigurace vztahů mezi virtualizovanými aplikacemi, moduly plug-in, balíčky služeb i běhovými prostředími, jako jsou Java a .NET.
 • Zaručená kompatibilita ThinApp s ostatními aplikacemi, včetně migrace starších aplikací do současných prostředí Desktop, eliminuje nutnost rozsáhlého překódování softwaru - což umožňuje společnostem ušetřit  cenné zdroje a tím i náklady na správu aplikací.
 • Okamžitý a snadný přístup k aplikacím bez předchozí instalace z různých koncových zařízení - soukromých i firemních - zvyšuje efektivitu zaměstnanců - mohou okamžitě a bez prodlení pokračovat v práci.
 • Streamování aplikací s ThinApp i personalizace pro uživatele probíhá na úrovni zpracování dat prostřednictvím konsolidované relace Server, která běží na serverech Microsoft RDSH nebo Citrix XenApp.
 • Díky integraci ThinApp do VMware Horizon Workspace lze také snadno spravovat a bezpečně poskytovat aplikace v katalozích aplikací založených na Cloud. AppSense navíc umožňuje automatické aktualizace přes web.
Naposledy zobrazené