Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Svět je stále více závislý na technologiích, a proto musí podniky hledat inovativní způsoby, jak udržet krok s konkurencí. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití virtualizačního softwaru, který zaměstnancům umožňuje přístup k...
764,90 Kč *

Přehled nejdůležitějších výhod ThinApp

 • Optimalizace správy aplikací
 • Snížení nákladů na podporu IT a helpdesk
 • Zjednodušený přechod na Windows 7, 8 a 10
 • Předcházení konfliktům verzí aplikací
 • Podpora virtualizace prohlížečů a modulů plug-in
 • Vylepšené zabezpečení koncových bodů
 • Zvýšená mobilita zaměstnanců

Jak aplikace ThinApp funguje?

VMware ThinApp je bezagentové řešení určené k virtualizaci různých aplikací běžících na různých verzích operačních systémů a jejich poskytování uživatelům v jednotném prostředí. K tomu ThinApp používá různé strategie, které lze využít například k bezproblémové migraci starších aplikací.

Jednoduchá virtualizace aplikací

VMware ThinApp virtualizuje aplikaci tak, že nejprve zapouzdří soubory aplikace a položky registru do jediného balíčku ThinApp. Ten pak může být poskytován, spravován a aktualizován nezávisle na základním operačním systému. Takto virtualizované aplikace nemohou způsobit žádné změny v základním operačním systému a lze je provozovat v různých konfiguracích. Mezi výhody patří lepší kompatibilita s ostatními aplikacemi a snadnější správa, jakož i konzistentní uživatelské prostředí, které přispívá ke zvýšení efektivity pracovních postupů.

Zjednodušená migrace operačních systémů

VMware ThinApp umožňuje mimo jiné rychlou migraci starších aplikací na Windows 7 nebo Windows 10 bez nutnosti překódování, opětovného testování nebo recertifikace. Nainstalované aplikace jsou na pozadí automaticky převedeny na balíčky ThinApp. Balíčky aplikací již vytvořené pro použití s ThinApp na Windows XP nebo starších verzích lze pohodlně převést do formátu ThinApp Windows pomocí funkce relink.

Izolování aplikací, aby se zabránilo konfliktům

Konfliktům mezi jednotlivými aplikacemi nebo mezi aplikacemi a operačními systémy se lze vyhnout pomocí webu ThinApp tím, že se 32- nebo 64bitové aplikace včetně nastavení zabalí do jediného souboru MSI nebo EXE; ty pak lze nasadit v různých operačních prostředích Windows.

Virtuální aplikace jsou tak od sebe izolovány a mohou být provozovány nezávisle na sobě beze změn v daném operačním systému. Pro kompletní správu životního cyklu lze balíčky ThinApp nasadit a spravovat také pomocí svazků aplikací.

Vysoké zabezpečení

Pomocí webu ThinApp lze aplikace spouštět také na omezených účtech User a "uzamčených" nebo omezených počítačích, aniž by bylo nutné předem měnit systém nebo snižovat odpovídající zásady zabezpečení. Balíčky aplikací se spouštějí pouze v uživatelském režimu.

Protože ThinApp nepoužívá kód v režimu jádra, neporušuje stávající zásady skupiny počítačů pro User. Tímto řešením se také zamezí neúmyslnému porušení zásad, protože zařízením připojeným k příslušnému počítači nejsou přiřazena žádná rozšířená oprávnění aplikací.

Mobilní přístup z různých zařízení

S ThinApp je možný spolehlivý a flexibilní mobilní přístup i v kanceláři nebo na cestách na všech zařízeních, protože není nutná instalace softwaru ani ovladače zařízení, ani udělení práv správce. ThinApp proto podporuje i zařízení BYO (Your Own Device), takže uživatelé mohou kdykoli přistupovat k poskytovaným aplikacím i ze soukromých koncových zařízení, a to i v případě, že je nainstalována nekompatibilní verze operačního systému.

Aplikace poskytované prostřednictvím tohoto systému mohou uživatelé spouštět také přímo prostřednictvím mobilních paměťových zařízení (např. flash disků) a terminálů tenkých klientů. Správci mohou také poskytovat, udržovat a aktualizovat aplikace.

Další výhody ThinApp:

 • ThinApp podporuje Windows 10 - to také umožňuje snadnou migraci starších aplikací, jako je Office 2003, do obrazů Windows 10. Vyhnete se tak nákladnému překódování, regresnímu testování i nákladům na podporu starších aplikací prohlížeče.
 • ThinApp umožňuje různé propojení aplikací - včetně konfigurace vztahů mezi virtualizovanými aplikacemi, moduly plug-in, balíčky služeb i běhovými prostředími, jako jsou Java a .NET.
 • Zaručená kompatibilita ThinApp s ostatními aplikacemi, včetně migrace starších aplikací do současných prostředí Desktop, eliminuje nutnost rozsáhlého překódování softwaru - což umožňuje společnostem ušetřit  cenné zdroje a tím i náklady na správu aplikací.
 • Okamžitý a snadný přístup k aplikacím bez předchozí instalace z různých koncových zařízení - soukromých i firemních - zvyšuje efektivitu zaměstnanců - mohou okamžitě a bez prodlení pokračovat v práci.
 • Streamování aplikací s ThinApp i personalizace pro uživatele probíhá na úrovni zpracování dat prostřednictvím konsolidované relace Server, která běží na serverech Microsoft RDSH nebo Citrix XenApp.
 • Díky integraci ThinApp do VMware Horizon Workspace lze také snadno spravovat a bezpečně poskytovat aplikace v katalozích aplikací založených na Cloud. AppSense navíc umožňuje automatické aktualizace přes web.