Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Enterprise SQL Server 2022 Enterprise je nejkomplexnější nová verze spolehlivé relační datové platformy od Microsoft, která firmám a organizacím poskytuje veškeré databázové a analytické funkce a funkce pro...
289 653,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core SQL Server 2022 Standard od Microsoft je nejnovější verzí této spolehlivé relační datové platformy, která uživatelům poskytuje všechny potřebné databázové a analytické funkce a funkce pro tvorbu...
75 578,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD
Microsoft SQL Server 2022 Standard SQL Server 2022 Standard od Microsoft je nejnovější verzí této spolehlivé relační datové platformy, která uživatelům poskytuje všechny potřebné databázové a analytické funkce a funkce pro tvorbu...
18 924,90 Kč *

Obě edice SQL Server 2022 Standard a SQL Server 2022 Enterprise najdete v obchodě Wiresoft Software Shop po oficiálním datu vydání jako použitý software - a okamžitě využijete jejich nižší cenu ve srovnání s příslušným dostupným novým zbožím.

Následující přehled představuje nejdůležitější funkce SQL Serveru 2022 a rozdíly mezi edicemi Standard a Enterprise. Další informace vám poskytne některý z našich zaměstnanců.

Důležité funkce serveru SQL Server 2022 Standard a Enterprise

Mezi nejdůležitější vlastnosti verze SQL Server 2022 patří opět ústřední funkce, jako jsou vysoce škálovatelné cloudové služby a technologie šifrování dat Microsoft Always Encrypted, navíc s možností clusterování dat. V SQL Serveru 2022 rozšiřuje možnosti a oblasti použití pro analýzu a zpracování velkého množství dat zejména využití clusterů Big Data, např. prostřednictvím inteligentního zpracování vyhledávacích dotazů a využití kontejnerů ve všech základních procesech.

SQL Server 2022 nabízí také vysoký standard ochrany dat z hlediska zabezpečení díky funkcím, jako je zrychlené obnovení databáze a klasifikace dat při spolehlivém monitorování. Následující přehled obsahuje podrobnější informace o jednotlivých funkčních oblastech.

Big Data Cluster - Koupit SQL Server 2022

SQL Server 2022 nabízí všechny předpoklady pro výkonnou správu velkých objemů dat, která je při analýze a zpracování velkého množství dat nepostradatelná. Za tímto účelem tato verze opět obsahuje výkonné nástroje pro rychlé zpracování a manipulaci s daty, aby je mohly firmy využívat pro různé aplikace. Kromě inteligentního zpracování dotazů to zahrnuje také možnost přesunout pracovní zátěž velkých dat na SQL Server namísto jejich lokální správy například na platformách založených na Hadoopu. Kromě toho nabízí SQL Server 2022 Standard a Enterprise následující funkce:

 • Vestavěné konektory a SQL Server PolyBase pro dotazování externích databází, jako jsou Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS a případně Azure Data Lake, aniž by bylo nutné data nejprve fyzicky přesouvat nebo replikovat
 • Nasazení škálovatelných clusterů na SQL Serveru, Sparku a kontejnerů HDFS s Kubernetes pro paralelní dotazování a zápis a zpracování dat pomocí jazyka Transact-SQL
 • Spouštění úloh AI a strojového učení v poolech úložišť HDFS
 • Nasazení aplikací ve formě kontejnerů i aplikací ve formě webových služeb
 • Škálovatelné úložiště HDFS Data Lake lze použít k ukládání dat i ke kombinaci dat z různých externích zdrojů
 • Data mart lze použít k horizontálnímu škálování clusterů Big Data, což zvyšuje výkonnost datové analýzy
 • Dále používání nástrojů umělé inteligence a Spark s jazyky R, Python, Scala a Java

Spolehlivý výkon serveru SQL Server 2022

Pro zpracování dotazů i další klíčové operace se SQL Server 2022 vyznačuje obvyklou vysokou škálovatelností a spolehlivým výkonem, který zajišťuje jeho vysoká dostupnost - včetně podpory jádra serveru, serverů s podporou převzetí služeb při selhání pro obnovu po havárii a instancí clusteru s podporou převzetí služeb při selhání Always On pro lepší obnovu databáze včetně šifrovaného zálohování.

Pro velké objektové binární soubory jsou k dispozici také funkce, jako je sloupcová databáze a databáze v paměti s OLTP1 v paměti, hybridní vyrovnávací paměť a trvalá paměť, které optimalizují výkon, zejména pro kritické pracovní úlohy; SQL Server 2022 podporuje paralelní zpracování rozdělených tabulek a kontejnerů s více soubory až do 50 instancí, s funkcemi, jako je roztažení databáze, rozdělení tabulek a indexů a komprese dat.

Vylepšené zabezpečení - Koupit SQL Server 2022

Bezpečnostní hledisko v relačním databázovém systému stále hraje důležitou roli při zpracování i dostupnosti zvláště velkého množství dat, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k nim. V serveru SQL Server 2022 je funkce Always Encrypted účinnou funkcí, která chrání citlivá data pomocí zabezpečených enkláv a podporuje také bezpečné provádění typických procesů.

Zabezpečené databázové sloupce lze použít k definování hranice důvěryhodnosti pro klientské aplikace na straně serveru tak, aby k nim neměl přístup ani server SQL Server, ani jiné databáze nebo správce systému. Operace, které vyžadují použití důvěrných dat v prostém textu, tak mohou být prováděny bezpečněji.

Mezi další funkce zabezpečení patří transparentní šifrování databáze s rozšiřitelnou správou klíčů, dále zabezpečení na úrovni řádků a dynamické maskování dat a také vlastní správa rolí.

Exkluzivní funkce a vlastnosti SQL Serveru 2022 Enterprise Edition

Oproti standardní edici SQL Serveru 2022 nabízí edice Enterprise výraznou výhodu, pokud jde o škálovatelnost funkcí i další funkce pro zpracování velkých objemů dat.

Škálovatelnost a vysoká dostupnost

Pokud jde o škálovatelnost, očekává se, že SQL Server 2022 Enterprise poskytne maximum operačního systému nebo paměti RAM a databázového stroje SQL Serveru na instanci nebo funkci s maximální velikostí relační databáze 524 PB k dnešnímu dni:

 • Analytické služby
 • Zpravodajské služby
 • Vyrovnávací paměť Hlavní paměť
 • Segmentová mezipaměť Columnstore
 • Velikost dat optimalizovaná pro paměť

Škálování je k dispozici pro seskupené i neseskupené sloupcové indexy, OLTP v paměti, paměťově optimalizovaná metadata tempdb s podporou trvalé paměti, Stretch Database a Service Broker, což je rámec pro posílání zpráv v rámci databází a mezi nimi a pro vývoj vysoce škálovatelných aplikací s asynchronní komunikací. Škálování je k dispozici také pomocí rozdělení tabulek a indexů, dávkového režimu pro rowstore, zpožděné kompilace tabulkových proměnných a inlinování uživatelsky definovaných skalárních funkcí.

Mezi funkce vysoké dostupnosti serveru SQL Server 2022 Enterprise patří podpora jádra serveru, rychlé online obnovení stránek a souborů, zrcadlení databáze a komprese záloh. S instancemi clusteru s podporou převzetí služeb při selhání Always On a skupinami dostupnosti Always On a základní dostupnosti lze udržovat více sekundárních databází bez sdílení úložiště. Kromě toho lze úložiště přidávat za chodu systému.

Další exkluzivní funkce - Koupit SQL Server 2022 Enterprise

Kromě zvýšené škálovatelnosti jsou v SQL Serveru 2022 Enterprise Edition k dispozici následující klíčové funkce zvyšující výkon:

 • Inteligentní zpracování dotazů (IQP) označuje sadu optimalizovaných procesů pro rychlé zpracování dotazů na velké soubory dat. Například funkce APPROX_COUNT_DISTINCT(expression) může ve velkých tabulkách Big Data poskytovat výrazně rychlejší výsledky, zatímco funkce Table Variable Deferred Compilation používá pro lepší výkon skutečný počet řádků pro proměnnou tabulky namísto výchozí hodnoty 1. Dále funkce Scalar UDF Inlining začleňuje volání uživatelsky definovaných funkcí do hlavního dotazu a dávkový režim na řádkovém úložišti (BMOR) může snížit využití procesoru.
 • Inteligentní výkon se týká řady vylepšení rychlosti provádění databázových operací.
 • Výchozí aktivace infrastruktury Lightweight Query Profiling Infrastructure umožňuje rychle získat informace o počtu řádků a informace o využití I/O
 • Zrychlené obnovení databáze (Accelerated Database Recovery, ADR) zajišťuje rychlejší obnovení databáze, např. po restartu, nebo zrychlený návrat k původnímu stavu u dlouhotrvajících transakcí.
 • Big Data Cluster (BDC) v SQL Serveru 2022 je kontejnerový cluster založený na Linuxu v Kubernetes nebo Azure Kubernetes Services (AKS), který se skládá z SQL Serveru a Apache Spark s úložištěm v Hadoop Distributed File System (HDFS) s využitím různých poskytovatelů úložišť.
 • Zabezpečené enklávy umožňují zpracovávat šifrovaná data v prostém textu v oddělené černé skříňce na databázovém serveru.
 • Funkce Snímek databáze vytvoří snímek databáze, například pro zdokumentování jejího stavu; funkce Statistika posledního plánu dotazů také poskytuje přehled o aktuálních dotazech.

Licencování edic SQL Server 2022 Standard a Enterprise

Licencování verze SQL Server 2022 bude pravděpodobně opět v souladu s obvyklými ustanoveními stanovenými správou licencí společnosti Microsoft: U edice Standard je možné volit mezi licencováním na základě jádra a kombinací serverové licence a licence pro klientský přístup pro uživatele nebo koncová zařízení; edici Enterprise lze licencovat pouze na základě jádra. Tato pravidla platí i při nákupu použitého softwaru pro SQL Server 2022.

 • Při licencování SQL Serveru 2022 na bázi jádra je nutné zakoupit licenci SQL Server Core pro každý virtuální procesor virtuálního počítače nebo kontejneru. Společnost Microsoft vždy nastavuje minimální počet 4 licencí na jádro virtuálního počítače/kontejneru.
 • Kromě počtu fyzicky dostupných jaderných procesorů se tedy zohledňuje také počet virtuálních serverů.
 • Jedna licence SQL Server 2022 pokrývá 2 fyzická procesorová jádra.

Kromě toho se na výpočet kapacity serveru vztahují další předpisy, které vám sdělí zaměstnanec společnosti Wiresoft e-mailem nebo přímo v chatu či telefonicky.

 • Při licencování SQL Serveru 2022 Standard kombinací serverové licence a licence pro klientský přístup musí mít každý uživatel nebo koncové zařízení, které přistupuje k SQL Serveru, kromě serverové licence také vlastní licenci CAL.

Licence klientského přístupu pro uživatele nebo koncová zařízení pro SQL Server 2022 jsou k dispozici také jako použitý software od společnosti Wiresoft.

Kupte si SQL Server 2022 edice Standard a Enterprise jako použitý software od společnosti Wiresoft

Dvě nové edice SQL Serveru 2022 - Standard a Enterprise - jsou od oficiálního vydání k dispozici u společnosti Wiresoft jako použitý software za výhodné ceny. Tyto výhody využijete:

 • Obchodování s použitým softwarem Microsoft SQL Server 2022 Edition a jeho používání je legální, protože je povoleno zákonem.
 • Zakoupením použité licence od společnosti Wiresoft získáte legální a originální produkt Microsoft SQL Server 2022.
 • Tento produkt je vybaven platným licenčním klíčem - nejedná se o testovací verzi SQL Server 2022, kterou lze používat po omezenou dobu.
 • Označení SQL Server 2022 Edition jako "použitý software" společnosti Microsoft také neznamená, že existují nějaká omezení funkčnosti softwaru.
 • Společnost Wiresoft před dalším prodejem otestovala použitý software SQL Server 2022 Editions Standard a Enterprise z hlediska plné použitelnosti.

Pokud máte další dotazy týkající se licence Microsoft SQL Server 2022 Edition nebo Client Access, kontaktujte nás prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu.