Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Storno podmínky a storno formulář

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Storno podmínky

Právo na odvolání

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

V případě smluv o dodání zboží je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

V případě smluv na dodání dat, která nejsou na fyzickém nosiči a která jsou vytvořena a zpřístupněna v digitální podobě (digitální obsah), činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo, tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, e-mailem nebo faxem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

V případě smluv o dodání zboží můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv na dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně u smluv o dodání digitálního obsahu, pokud jsme zahájili plnění smlouvy poté, co jste výslovně souhlasili s tím, že zahájíme plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a potvrdili jste, že jste si vědomi toho, že svým souhlasem se zahájením plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Obecné pokyny pro vrácení zboží

1) Vyvarujte se poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím vraťte v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Zboží nám prosím nevracejte k vyzvednutí.
3) Upozorňujeme, že výše uvedené body 1-2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Storno formulář

Pokud chcete smlouvu odvolat, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět.

Na

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt am MainNěmeckoE-Mail:

[email protected]Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Podpis spotřebitele
(spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace
)


_________________________Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Kategorie