Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
Uživatelské licence CAL pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat všechny služby a funkce SQL serveru Microsoft SQL Server 2019, potřebuje odpovídající licenci pro klientský přístup - SQL Server 2019 User CAL...
2 850,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Licence CAL zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL Server...
2 850,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL...
14 143,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby uživatel mohl využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL...
71 572,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5x licence CAL pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat všechny služby a funkce SQL serveru Microsoft SQL Server 2019, potřebuje příslušnou licenci pro klientský přístup - SQL Server 2019 User CAL - s níž k...
14 143,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x licence CAL pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat všechny služby a funkce SQL serveru Microsoft SQL Server 2019, potřebuje odpovídající licenci pro klientský přístup - SQL Server 2019 User CAL - s níž...
28 411,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x licence CAL pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat všechny služby a funkce SQL serveru Microsoft SQL Server 2019, potřebuje odpovídající licenci pro klientský přístup - SQL Server 2019 User CAL - s níž...
71 572,90 Kč *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL...
28 411,90 Kč *

Co nabízí SQL Server 2019?

Nový SQL Server 2019 nabízí ještě vyšší dostupnost dat prostřednictvím dotazů v rekordně krátkém čase a také řadu aplikací, jako je řízená samoobslužná business intelligence a možnost interaktivních vizualizací dat, které dále zvyšují efektivitu vyhodnocování dat. To zahrnuje také poskytování cloudových řešení.

Zvláštní zmínku si zaslouží clustery pro zpracování velkých objemů dat, které lze použít k zajištění škálovatelných clusterů kontejnerů pro SQL Server a Spark a HDFS. Jako kontejnerový orchestrátor se používá open-source řešení Kubernetes, pomocí kterého lze poskytování kontejnerů škálovat a monitorovat podle potřeby.

Dotazování externích zdrojů dat prostřednictvím clusterů Big Data je tedy stejně možné jako využití dat pro umělou inteligenci, strojové učení a různé další analytické úlohy. Stejně tak lze pomocí Big Data snadno kombinovat nebo analyzovat velké a zároveň kvalitní objemy relačních dat.

Stejně tak lze pomocí serverové edice 2019 zpracovávat nejen strukturované, ale i nestrukturované datové sady a lze také používat rozhraní pro databáze kompatibilní s SQL Serverem, jako je například Oracle. Kromě toho je poprvé možná integrace jazyka Java se serverem SQL Server 2019. Součástí standardní verze jsou také funkce jako Transparent Data Encryption (TDE), která šifruje různá data a soubory protokolu v reálném čase, a Accelerated Database Recovery (ADR).

Doplňte svou potřebu licencí CAL pro SQL Server 2019 pomocí společnosti Wiresoft! S licencí CAL na zařízení nebo uživatele od společnosti Microsoft získáte přístup ke komplexním funkcím a službám aktuální verze 2019 i verze 2016 SQL Server Standard Edition. Z výhodnějšího licencování pomocí licencí CAL ve srovnání se základními licencemi těží zejména malé a střední podniky. V současné době jsou k dispozici licence společnosti Microsoft na zařízení i uživatelské licence pro verzi SQL 2019 Standard.

Přehled nové edice SQL Server 2019

S verzí SQL Server Edition 2019 získáte komplexní funkce a služby pro zpracování i ochranu rozsáhlých objemů dat přizpůsobených dnešní době se současnou rychlou dostupností, zejména pokud jsou uložena lokálně v různých databázových systémech.

To umožňuje zaměstnancům provádět složité dotazy a hodnocení v co nejkratším čase, na který mají zvláštní nárok. Licencování s odpovídající licencí CAL zabezpečuje citlivá data před neoprávněným přístupem, ať už interním nebo externím, což je v dnešní době komplexních útoků na databáze obzvlášť důležité.

Další funkce v serveru SQL Server 2019

Oproti SQL Serveru 2016 nabízí verze 2019 ve standardní edici další funkce a vlastnosti, které ovlivňují zpracování, virtualizaci a ochranu kritických a složitých datových svazků.

Nyní se můžete dotazovat na rozsáhlé zásoby dat obsažené v datových silech, aniž byste museli příslušná data nejprve přesouvat nebo replikovat. Inteligentní databázové funkce vás podpoří při aktualizaci databáze serveru SQL - ať už na pracovišti nebo v cloudu. Riziko nekompatibility aplikací je minimalizováno, ne-li eliminováno, certifikací kompatibility databází.

SQL Server 2019 také poskytuje vestavěné funkce pro klasifikaci a ochranu dat, monitorování, identifikaci a varování před podezřelými akcemi. Kromě toho můžete důvěrná data nejen šifrovat, ale také s nimi provádět rozsáhlé výpočty. Správci mají možnost aktivovat uživatelsky definovaný přístup k datům pomocí rolí.

Nejdůležitější novinky verze SQL Server 2019

Díky následujícím novinkám je zpracování, virtualizace a ochrana citlivých dat ve vaší společnosti ještě komplexnější než dříve. Využijete také speciální výhody technologií umělé inteligence. Úlohy umělé inteligence a strojového učení lze například využít při vyhledávání dat.

Klastry velkých dat

Big Data clustery nyní umožňují kombinovat strukturovaná i nestrukturovaná data pomocí frameworku Apache Spark a HDFS (Hadoop Distributed File System) a získávat tak nové informace.

Uživatelé tak mohou nasadit škálovatelné clustery kontejnerů SQL Server, HDFS a Spark, které jsou k dispozici v systému Kubernetes.

V clusterech SQL Server Big Data můžete spouštět úlohy umělé inteligence a strojového učení na datech uložených v poolech úložišť HDFS a v datových poolech.

App provisioning umožňuje poskytovat aplikace jako kontejnery. Tyto aplikace lze použít jako webové služby, aby bylo možné přistupovat k datům uloženým v clusteru Big Data.

Virtualizace databáze v SQL Serveru 2019

Data uložená v jiných databázích, jako je HDFS, Oracle nebo v různých službách Azure, lze nyní snadno vyhledávat pomocí virtualizace databází, aniž by bylo nutné je nejprve replikovat nebo přesouvat. SQL Server 2019 v této edici přináší nové konektory ke zdrojům dat.

Inteligentní zpracování dotazů (IQP)

Inteligentní zpracování dotazů (IQP) zvyšuje výkon dotazů a urychluje procesy bez dalších změn v aplikacích.

In-Memory OLTP (online transakční zpracování)

Databáze v paměti s transakčním zpracováním online poskytuje důležité funkce pro konfiguraci trvalé paměti a optimalizaci paměti metadat tempdb, což také zvyšuje výkon pro kritické pracovní úlohy.

Vždy šifrováno pomocí zabezpečených enkláv

Služba Always Encrypted chrání citlivá data zákazníků pomocí zabezpečených enkláv. Databáze na serveru SQL Server lze nyní ukládat zcela šifrovaně. Přístup k těmto datům má pouze klient a vlastník těchto dat.

Rozšíření jazyka SQL Server

V systému SQL Server 2019 společnost Microsoft poprvé umožňuje používat kód v jazyce Java v rámci systému pro správu databází.

ADR - Zrychlené obnovení databáze

Rychlejší obnova databází - ADR (Accelerated Database Recovery) - také výrazně zlepšuje dostupnost databází, což je výhodné zejména pro časově náročné transakce.

Jaké licence CAL jsou k dispozici pro SQL 2019? Informace o licenčním systému společnosti Microsoft

Licenční systém společnosti Microsoft je z velké části založen na licencích CAL - Client Access Licences. Tím se odděluje používání (licence) softwaru od jeho implementace ve společnosti. Abyste mohli využívat služby Microsoft SQL Server Standard 2019 Version, potřebujete (kromě další možnosti licencování jader) odpovídající počet licencí CAL.

Licence CAL poskytuje přístup k serveru SQL pouze oprávněným uživatelům. Třetím stranám, které nemají příslušnou přístupovou licenci, je tak přístup k serveru odepřen, což však zároveň znamená dodatečné zabezpečení a ochranu citlivých údajů před neoprávněným přístupem.

Rozdíl mezi licencemi User CAL a licencemi Device CAL pro SQL Server Standard

Společnost Wiresoft nabízí následující licencování klientského přístupu pro SQL Server Standard verze 2019 pro malé a střední podniky: Licence CAL pro uživatele a licence CAL pro zařízení - licence pro uživatele a licence pro zařízení. Níže je uveden přehled hlavních rozdílů mezi oběma možnostmi licencování.

Licence SQL Server User CAL

Licence Microsoft User CAL pro SQL opravňuje konkrétního uživatele k přístupu k aktuální verzi serveru SQL Server. Uživatelská licence CAL tedy není vázána na konkrétní zařízení, ale lze ji používat například z počítače na pracovišti NEBO z notebooku či jiného koncového zařízení na cestách nebo v domácí kanceláři. Díky uživatelskému licencování je používání serveru SQL Server obzvláště flexibilní.

Licence SQL Server Device CAL

Naproti tomu licence Microsoft Device CAL je licence vázaná na zařízení, tj. k přístupu k serveru SQL je oprávněn pouze jeden počítač, například počítač ve vaší společnosti NEBO notebook nebo jiné koncové zařízení, například tablet. Každý autorizovaný uživatel má přístup k serveru SQL Server pro toto licencované zařízení. Není třeba licencovat jednotlivé uživatele.

Který typ nebo kombinace obou verzí CAL je pro vaši společnost nejvhodnější, se samozřejmě může lišit případ od případu. Počet zaměstnanců a preferovaný způsob používání ve vaší společnosti hrají roli:

Pokud vaši zaměstnanci přistupují k serveru Windows SQL Server převážně na vlastní pracovní stanici, je nejvhodnějším typem licence licence Device CAL. Pokud zaměstnanci přistupují k serveru SQL flexibilně z různých zařízení nebo pracovních stanic (mobilních, stacionárních), budou pro vás licence User CAL nejpřínosnější.

Kupte si licence CAL pro SQL Server 2019 za rozumnou cenu od společnosti Wiresoft

U společnosti Wiresoft najdete licence CAL pro zařízení nebo uživatele pro Microsoft SQL Server verze 2019 za mimořádně nízké ceny. Tímto způsobem můžete pokrýt nebo rozšířit potřebu příslušných licencí SQL Serveru. Máte-li jakékoli dotazy týkající se licencování serveru Microsoft SQL Server Standard, neváhejte nás kontaktovat. Vytvoříme pro vás individuální a cenově výhodnou kombinaci CAL.

Ať už se jedná o licenci na zařízení SQL nebo uživatelskou licenci: Všechny naše licenční produkty Microsoft jsou originální a pocházejí z evropského regionu. Ve společnosti Wiresoft můžete těžit z nákupu nepoužívaných softwarových licencí, které jsme pro vás získali od jiných společností a zkontrolovali jejich pravost - to potvrdilo mnoho našich zákazníků. Pro další informace o naší nabídce licencí SQL Server CAL nás neváhejte kontaktovat: