Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNÍ
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - nová profesionální verze osvědčeného softwaru pro řízení projektů Společnost Microsoft vydala aktuální verzi všestranného softwaru Project 2021 Professional, který je nepostradatelný jako systém pro...
11 667,90 Kč *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - nejnovější verze softwaru pro řízení projektů jako verze k zakoupení Project 2021 Standard je nejnovější verzí univerzálního softwaru pro řízení projektů společnosti Microsoft, který je určen především malým a...
8 016,90 Kč *

Edice Project 2021 Standard a Professional najdete jako použitý software v obchodě Wiresoft Software Shop ihned po oficiálním vydání - využijete tak jejich nižší ceny ve srovnání s příslušným novým produktem. V následujícím textu se seznámíte se všemi dosud známými novými funkcemi a vlastnostmi aplikace Project 2021 a získáte informace o rozdílech mezi verzí Standard a Professional.

Chcete-li získat nejnovější informace o MS Project 2021, kontaktujte některého z našich zaměstnanců. Zjistíte také, které další aplikace společnosti Microsoft dostupné u společnosti Wiresoft jsou kompatibilní s aplikací Project 2021, které jsou k dispozici také jako použitý software.

Pro jaké cílové skupiny je MS Project 2021 určen?

Microsoft Project 2021 byl vyvinut jak pro začátečníky, tak pro profesionály v oblasti projektového řízení, kteří podle úrovně svých znalostí buď používají vlastní šablony při plánování nových projektů, nebo vytvářejí nové projektové plány od začátku na základě neutrálního, prázdného Ganttova diagramu, nebo využívají velký výběr šablon pro typy projektů, které již obsahují všechny typické součásti. Data obsažená v souborech aplikací Excel, Word, Outlook nebo PowerPoint a v seznamech úkolů lze importovat do aplikace Project se zachováním jejich formátování a obrysů, což snižuje nároky na úpravy.

V závislosti na edici MS Project 2021 - koupit Standard nebo Professional - mají uživatelé další možnosti využití nebo synchronizace s externími zdroji dat.

Vizuálně se MS Project 2021 Buy na rozdíl od předchozí verze prezentuje ještě přehlednějším rozhraním pracovní plochy, které usnadňuje přístup k často používaným funkcím. Vylepšená uživatelská přívětivost je doplněna "tmavě šedým" a "bílým" designem známým z MS Office, které díky redukci barev umožňují soustředěnější práci na obrazovce.

Maximalizujte úspěch projektu s - Koupit MS Project 2021

Ať už se jedná o začínající podniky, malé a střední podniky nebo velké společnosti - profesionální projektové řízení usnadňuje plánování úspěchů a minimalizuje rizika - rozsah úkolů vždy v zásadě zahrnuje následující prvky, které mohou být dále diferencovány nebo doplněny v závislosti na složitosti:

 • Vytvoření projektového plánu včetně plánu postupu
 • Definice zdrojů a účastníků
 • Stanovení milníků až do dosažení cíle
 • Sledování a kontrola průběhu projektu a dostupnosti kapacit
 • Podávání zpráv v průběhu projektu i po jeho dokončení pro účely dokumentace

Mezi typické úkoly, které lze snáze dokončit pomocí MS Project 2021, patří:

 • Dynamické plánování projektů: S projektovými plány MS Project lze dynamicky, a tedy flexibilně plánovat projektové úsilí, dobu trvání projektu i rozmístění účastníků. Zobrazení časové osy usnadňuje dodržování termínů v jednotlivých obchodech.
 • Využití business intelligence pro komplexní projekty: V závislosti na nainstalované edici MS Project lze Power BI použít také k vytváření interaktivních panelů, které zobrazují nejen celkový stav projektu, ale také poskytují podrobné informace o jednotlivých oblastech projektu. To umožňuje lépe vyhodnotit rizika a v případě potřeby včas naplánovat mimořádná opatření.
 • Vyvíjejte inovativní řešení: Pomocí MS Project 2021 lze automatizovat pracovní postupy i jednotlivá řešení, např. pro mobilní zařízení, která lze používat i v cloudu.
 • Plánování rozpočtu: Díky komplexní kontrole zdrojů a kapacit lze včas rozpoznat úzká místa a exploze nákladů, a tak jim lépe předcházet.
 • Zpětná vazba k projektu: Díky integrovaným nástrojům zpětné vazby mohou účastníci projektu využít své specifické know-how k vypracování návrhů řešení a vzájemně se koordinovat, aby společně zajistili plánované dokončení a úspěch projektu. K tomu mohou přispět i rychle generované zprávy o průběhu a zprávy z předchozích projektů.

Pro všechny tyto úkoly poskytuje Project 2021 ve verzích Standard i Professional komplexní nástroje, které umožňují zaznamenávat a komplexně mapovat a kontrolovat všechny procesy a součásti zapojené do řízení projektů. Současná verze MS Project tak uživatelům nabízí následující zásadní výhody:

 • Vytvářejte projekty snadno a rychle: S praktickými šablonami MS Project 2021 mohou i začátečníci úspěšně plánovat a koordinovat úkoly. Za tímto účelem si mohou vybrat z mnoha šablon, které jsou založeny na osvědčených postupech v oboru a které lze individuálně přizpůsobit, místo aby museli vytvářet plán řízení projektu od začátku. Kromě osvědčených standardních šablon, jako jsou Ganttovy diagramy, je v aplikaci Project 2021 k dispozici mnoho dalších typů, například síťové diagramy nebo vývojové diagramy.
 • Přehlednější řízení projektů: Výkonné nástroje pro řízení projektů nabízejí všechny předpoklady pro detailní řízení i náročných projektů ve všech dílčích oblastech a oborech, stejně jako pro jejich kontrolu ve všech jednotlivých fázích, a to vždy s přehledem o všech vzájemných vazbách. K tomuto účelu nabízí MS Project 2021 různé možnosti zobrazení, např. zobrazení ve formě formulářů, tabulek nebo sloupců pro zvýraznění určitých aspektů projektu, doplněné o různé filtry, pomocí kterých lze přehledně zobrazit jednotlivé úkoly a zdroje - včetně jejich vazeb a přiřazení k jiným fázím nebo projektům.
 • Snadnější spolupráce v týmu: I v případě lokálně rozmístěných členů projektu používají všichni účastníci stejnou verzi plánu společně s MS Project 2021 a mají tak neustále přehled o veškerém aktuálním vývoji a příslušných odpovědnostech. Společná výměna zkušeností také zvyšuje efektivitu při realizaci současných i budoucích úkolů. Členové týmu mají také přístup k informacím ve formě zpráv.

Důležité funkce v MS Project 2021

Kromě zmíněných základních funkcí má MS Project 2021 Standard i Professional další osvědčené funkce, které je buď doplňují, např. v oblasti správy zdrojů a tvorby sestav, nebo poskytují další funkce, např. pro správu portfolia:

Správa portfolia

Správa portfolia je jednou z nejdůležitějších součástí MS Project 2021, protože umožňuje evidovat nejen jeden projekt, ale všechny projekty a sledovat jejich průběh. Projektoví manažeři tak mají neustále přehled o všech aktuálních stavech - pokud projekt nepostupuje podle plánu, mohou okamžitě reagovat a přijmout protiopatření. Nejčastěji se zde vyskytují úkoly, které ještě nejsou dokončeny podle harmonogramu, a náklady, které jsou mimo rozpočet. Zejména v případech, kdy jsou nežádoucím vývojem ovlivněny jiné projekty, protože plánované zdroje se stanou nedostatečnými nebo nedostupnými, lze v MS Project 2021 prostřednictvím nezávislé aktualizace jediným kliknutím okamžitě zviditelnit aktuální stav a rozpoznat kritické situace.

Díky propojení MS Project 2021 buy s Power BI jsou pro správu rozpočtu k dispozici také podrobné možnosti zobrazení s ohledem na analýzu a návrhy na zlepšení.

Strukturování a propojení jednotlivých projektových úkolů

MS Project 2021 rozlišuje při zadávání a kontrole projektu čtyři typy činností nebo typy aktivit, které jsou založeny na plánovacím vzorci, v němž jsou vzájemně propojeny tři hodnoty práce, doby trvání a jednotek přidělení:

 • Pevné jednotky
 • Pevná práce
 • Pevná doba trvání
 • Řízení činnosti

MS Project 2021 k tomuto účelu poskytuje masku, pomocí které lze jednotlivé úkoly kontrolovat:

 • Úkoly lze importovat do sloupcového diagramu, včetně současného přidání několika úkolů a přiřazení příslušných zdrojů a vztahů.
 • Všechny úkoly lze vzájemně propojit buď prostřednictvím rozevírací nabídky, nebo v tabulce úkolů v poli "společný název úkolu".
 • Pro každou časovou osu lze nastavit samostatné datum začátku a konce a sloupce časové osy lze speciálně označit, což zajišťuje větší přehlednost propojených úkolů.
 • Jednotlivé úkoly v rámci projektu lze hierarchicky seřadit podle důležitosti - tato funkce je praktická zejména u složitějších harmonogramů projektů, protože jednotlivé změny se automaticky aplikují na všechny propojené úkoly.
 • Stejně tak lze jednotlivé úkoly propojit a vizualizovat jejich vzájemný vztah.

Správa zdrojů

Správa zdrojů v MS Project 2021 v zásadě rozlišuje tři typy zdrojů: "práce", "materiál" a "náklady". To umožňuje detailní, přehlednější, a tedy efektivnější plánování a řízení všech zdrojů plánovaných pro projekt. Prostřednictvím fondu zdrojů je lze centrálně spravovat pro plánování napříč projekty a jasně je přiřadit k jednotlivým činnostem; lze tak předejít omezením s ohledem na jejich časovou dostupnost i možným rizikům v případě přetížení pracovní síly, stejně jako v případě překročení limitů nákladů.

Generování sestav - Koupit MS Project 2021

Vytváření smysluplných zpráv o projektu je důležitým aspektem - také agilního řízení projektů - a MS Project zde nabízí mnoho možností, jak informativně vizualizovat projektová data v závislosti na zamýšleném použití. To platí nejen pro stav probíhajícího projektu, ale také pro zprávy o dokončených úkolech. Získané poznatky a osvědčené postupy lze sdílet s ostatními členy týmu nebo partnery. Project 2021 nabízí širokou škálu šablon sestav pro nejběžnější typy projektů, které lze dále rozšířit o obrázky nebo grafiku apod. Sestavy lze vytvářet v různých formátech. Vytvořené sestavy lze zpřístupnit ostatním ve formátech .PDF, .XPS, .CSV, .XML.

Exkluzivní funkce MS Project 2021 Professional Edition

Kromě výše uvedených funkcí má MS Project 2021 Professional Edition také následující exkluzivní funkce, které jsou důležité zejména pro řízení projektů ve velkých organizacích a firmách:

 • Vylepšená přehlednost v nástroji Teamplanner
 • Další šablony a plánovací nástroje pro zvýšení produktivity
 • Volitelná spolupráce s MS SharePoint a MS Project Serverem
 • Volitelné použití služby Project Online

Nejnovější informace o MS Project 2021 Professional Edition získáte od zástupce společnosti Wiresoft.

Koupit MS Project 2021 v edicích Professional a Professional od společnosti Wiresoft jako použitý software společnosti Microsoft

Edice a Professional Microsoft Project 2021 jsou od oficiálního vydání k dispozici u společnosti Wiresoft jako použitý software za výhodné ceny. Z těchto výhod můžete těžit:

 • Obchodování a používání používaného softwaru společnosti Microsoft, jako je například nákup MS Project 2021, je legální, a tudíž zákonem povolené.
 • Označení edice Microsoft Project 2021 - Standard nebo Professional - společností Wiresoft jako "použitý software" neznamená žádné omezení funkčnosti tohoto softwaru MS Project.
 • Zakoupením edice Project 2021 od společnosti Wiresoft si kupujete originální, plně funkční software společnosti Microsoft - nikoli zkušební verzi s omezeným použitím nebo časovým omezením.
 • Použitý software, například jedna z edic Project 2021 - Standard nebo Professional - byl před dalším prodejem rovněž otestován společností Wiresoft z hlediska plné použitelnosti.
 • Při nákupu použitého softwaru od společnosti Wiresoft získáte vždy legální a originální produkt Microsoft Project 2021.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se edice Microsoft Project 2021 nebo jiného používaného softwaru Microsoft, kontaktujte nás prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu.