Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pro filtrování nebyly nalezeny žádné výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Licence CAL pro vzdálenou plochu ke službám Windows Server 2012 / R2 koupit použité Aby mohl každý uživatel přistupovat k serveru Windows Server 2012 nebo R2 prostřednictvím stránky Remote Desktop Services, potřebuje samostatnou licenci...
642,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) RDS poskytuje snadný způsob, jak zaměstnancům vaší organizace poskytnout bezpečný přístup k firemním datům. Remote Desktop Services Nahrazují starší terminálové servery a nabízejí...
642,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 (RDS) Ochrana dat je při nakládání s údaji o zákaznících ve firmě věčným problémem. Pokud vaše firma často pracuje s citlivými údaji zákazníků, může být obtížné je bezpečně sdílet se...
642,90 Kč *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Koupit Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) je nástupcem starých licencí CAL pro terminálové servery. Služba RDS je centralizovaná platforma pro stolní počítače a aplikace, která...
642,90 Kč *

Přehled serverové architektury služby Vzdálená plocha 2012

Služba Vzdálená plocha verze 2012 obsahuje následující součásti:

 • Zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše (RDCB)
 • Hostitel relací vzdálené plochy (RDSH)
 • Brána vzdálené plochy (Brána VP)
 • Webový přístup ke vzdálené ploše (RDWA)
 • Hostitel virtualizace vzdálené plochy (RDVH)
 • Licencování vzdálené plochy (RDS-CAL)

Níže naleznete stručné vysvětlení jednotlivých součástí serveru.

Zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše

Zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše umožňuje klientským počítačům, které mají licenci pro klientský přístup, přístup ke všem plochám a funkcím na serveru tím, že naváže spojení mezi nimi a virtuálními počítači a plochami terminálového serveru v datovém centru.

Mezi úkoly RDCB patří kontrola údajů o uživatelích, správa obrazů pracovní plochy, přiřazení uživatele ke vzdálené ploše a vyrovnávání zátěže příslušných serverů. Na stránkách

Zprostředkovatel připojení používá místní databázi nebo - za předpokladu vhodné konfigurace - databázi SQL.

Hostitel relací vzdálené plochy

RDSH neboli Hostitel relací vzdálené plochy je specifická role služby Vzdálená plocha. Poskytuje příslušné aplikace nebo plochy, ke kterým má přístup několik uživatelů vlastnících licenci CAL paralelně v oddělených relacích. V případě virtualizace desktopů má hostitel relací další funkci, a to zasahovat v režimu přesměrování mezi klienty a zprostředkovatelem připojení k VP.

systému Windows Server 2012 RDS je také možné vytvářet tzv. kolekce uživatelských skupin, které organizují různé prostředky hostitele (klíčové slovo: vyrovnávání zátěže).

Brána vzdálené plochy

Prostřednictvím brány VP - další role systému Windows Server 2008 R2 - mohou uživatelé oprávnění pomocí licence CAL bezpečně přistupovat k hostitelům relací nebo virtualizačním hostitelům v interní podnikové síti prostřednictvím internetu z jakéhokoli koncového zařízení, které je toho schopno. Prostřednictvím brány desktopů lze přistupovat jak k relačním a virtuálním desktopům, tak k jednotlivým aplikacím (RemoteApps). Komunikace mezi koncovým zařízením a bránou probíhá prostřednictvím protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), který je tunelován prostřednictvím protokolu HTTPS. Nástroj Správce brány VP lze také použít k definování zásad autorizace připojení (CAP) pro jednotlivé uživatele.

Webový přístup ke vzdálené ploše

Program RD Web Access řídí přístup ke vzdálené nebo virtuální ploše prostřednictvím nabídky Start nebo webového prohlížeče. Služba Vzdálená plocha - webový přístup vytvoří soubor protokolu Vzdálená plocha, který klient používá k přístupu k podnikové infrastruktuře prostřednictvím webu.

V systému Windows Server 2008 R2 je zde k dispozici také takzvané filtrování vzdálených aplikací pro uživatele, které licencovanému uživateli poskytuje personalizovanou, tj. také omezenou, nabídku aplikací.

Hostitel virtualizace vzdálené plochy

Hostitel virtualizace VP v Microsoft RDS 2012 R2 podporuje scénáře pro infrastrukturu virtuálních ploch (VDI). Podporovány jsou dva typy virtuálních ploch: Osobní virtuální plochy, které jsou přiřazeny konkrétním uživatelům, nebo fondy ploch, které se podobají spíše pracovním stanicím používaným různými uživateli. Pomocí RDVH lze také hostovat aplikace založené na systému Windows pomocí technologie Hyper-V.

Licencování vzdálené plochy

K používání služby Vzdálená plocha je obvykle zapotřebí licenční server. Služba Licencování plochy VP spravuje požadované licence v infrastruktuře služby RDS. Pokud klient vyžaduje přístupovou licenci - zkráceně RDS CAL - hostitel relace si ji vyžádá od licenčního serveru, aby koncové zařízení mohlo přistupovat k relacím nebo virtuálním plochám, pokud je k dispozici odpovídající licence CAL.

Používání služby Vzdálená plocha 2012 / 2012 R2 s licencí klientského přístupu

Pokud jste si zakoupili edici serveru Microsoft Server verze 2012 nebo R2 - k dispozici od společnosti Wiresoft - obsahuje dvě přístupové licence pro správce ex works. Ty však mohou být použity pouze pro administrativní úlohy, ale neopravňují žádného uživatele ani koncové zařízení ke vzdálenému přístupu ke vzdáleným službám. K používání těchto služeb proto klient potřebuje jednu ze dvou přístupových licencí - buď licenci User CAL, nebo licenci Device CAL. Jedna ze dvou licencí CAL je vyžadována i v případě, že je používán uživatelský software třetí strany.

U společnosti Wiresoft najdete výhodné nabídky licencí CAL pro uživatele a zařízení pro službu Vzdálená plocha pro systémy Windows Server 2012 a 2012 R2. S licencí CAL pro jeden ze dvou serverových systémů mohou uživatelé přistupovat i ke starším verzím (downgrade), ale využívání služeb vyšší verze serveru (upgrade) s ní není povoleno ani možné. Na druhou stranu s licencí CAL pro Microsoft Server 2012 mohou uživatelé přistupovat i k verzi 2012 R2.

Nejdůležitější funkce licencí VP CAL systému Windows Server 2012 R2 RDS

Verze 2012 služby Windows Desktop Services nabízí také tyto další klíčové funkce:

 • Komplexní podpora více monitorů
 • Sjednocení aplikací RemoteApp a RD Web Access
 • Škálovatelný zprostředkovatel připojení pro relační desktopy a desktopy VDI
 • Komplexní kompatibilita s celou řadou dalších aplikací
 • Optimalizovaná akcelerace bitmap pro 3D aplikace a mediální obsah založený na technologiích Microsoft Silverlight a Flash
 • Podpora zvukových záznamů a kanálů

Licence CAL pro uživatele a licence CAL pro zařízení pro přístup k verzím RDS 2012 / R2

Jak již bylo zmíněno, společnost Microsoft nabízí dva různé typy licencí pro klientský přístup ke službě Windows Remote Desktop Services 2012 a 2012 R2: Licence CAL uživatele a licence CAL zařízení. Liší se v tom, že v prvním případě je licencován uživatel a ve druhém zařízení. V případě jednoho ze dvou typů licencí CAL má přístup ke službě Vzdálená plocha vždy pouze jeden uživatel nebo jedno zařízení. Pozdější převod přístupové licence na jiného uživatele nebo jiné zařízení není povolen. Není také možné přepínat mezi oběma licencemi - z licence User CAL na licenci Device CAL a naopak.

Pomocí licence User CAL je tak k používání služby RDS oprávněn jeden konkrétní uživatel bez ohledu na to, jaké koncové zařízení k tomuto účelu používá. S licencí User CAL tak můžete přistupovat k serverovým službám systému Windows Server 2012 a 2012 R2 z libovolného zařízení s operačním systémem Windows. Je přitom jedno, zda se jedná o stolní počítač na pracovišti v kanceláři, nebo o jiné koncové zařízení, například notebook v domácí kanceláři nebo notebook používaný na cestách.

Licence Device CAL je naopak licence související se zařízením, která je trvale přiřazena konkrétnímu zařízení. Může jít nejen o stolní počítač v kanceláři, ale také o notebook - bez ohledu na to, kdo jej používá. To znamená, že každý uživatel, který je oprávněn používat licencované koncové zařízení, jej může používat pro přístup ke službám vzdálené plochy, které jsou pro něj poskytovány. Licence Device CAL je vyžadována také při nastavování serveru pracovní skupiny; více informací o ní najdete níže.

Vzhledem k tomu, že ve většině firem nebo organizací je zřídkakdy k dispozici pouze jeden ze dvou způsobů používání služby Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 nebo 2012 R2, doporučujeme zakoupit kombinaci licencí CAL pro uživatele a licencí CAL pro zařízení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně svých individuálních požadavků na licence CAL pro službu Microsoft Remote Desktop Services 2012, neváhejte nás kontaktovat - sestavíme pro vás licenční balíček na míru - včetně výhodné nabídky.

Konfigurace služby RDS pro Windows Server 2012 na serveru pracovní skupiny

Obecně lze říci, že jakýkoli kompatibilní licenční server RDS může hostit i licence z dřívějších verzí služby Vzdálená plocha, takže licenční server RDS se systémem Windows 2012 R2 může používat všechny verze až do systému Windows Server 2012 R2, ale ne vyšší verzi služby Vzdálená plocha.

Pokud hodláte konfigurovat službu Vzdálená plocha na serveru pracovní skupiny, musíte ke správě služeb rolí použít prostředí Windows PowerShell. Měli byste také vzít na vědomí, že: K tomu je nutné použít licenci CAL zařízení místo licence CAL uživatele. Existují také rozdíly v licencích klientského přístupu pro uživatele. Následující seznam obsahuje přehled všech rozdílů mezi oběma typy licencí CAL:

Zařízení CAL

 • K zařízení je fyzicky přiřazena licence RDS Device CAL.
 • Licenční server sleduje licenci VP CAL zařízení bez ohledu na členství ve službě Active Directory
 • Až 20 % licencí VP CAL lze zrušit
 • Dočasná licence RDS CAL je platná 52 až 89 dní 

Uživatel CAL

 • Licence VP CAL je přiřazena jednomu uživateli ve službě Active Directory
 • Tato licence User CAL je sledována licenčním serverem a nelze ji sledovat v rámci pracovní skupiny
 • Licence VP CAL nelze odvolat a nejsou dočasně dostupné
 • Uživatelské licence CAL služby RDS mohou být přetíženy

Tyto údaje může společnost Microsoft podle potřeby změnit nebo aktualizovat.

Ukončení potřeby licencí CAL pro Microsoft RDS 2012 pomocí společnosti Wiresoft

Ušetřete peníze zakoupením licencí CAL pro jednoho uživatele a jedno zařízení pro služby Microsoft Remote Desktop Services 2012 a 2012 od společnosti Wiresoft! Naše nabídka licencí CAL pro aktuální software Windows Server umožňuje doplnit stávající licence o licence pro klientský přístup nebo přejít na vyšší verzi. U společnosti Wiresoft můžete využít zejména výhodných individuálních licencí, s nimiž si zakoupíte pouze tolik licencí CAL, kolik skutečně potřebujete. Všechny námi nabízené produkty Microsoft jsou originálními licenčními právy z evropského prostoru. Jsou nepoužité a pocházejí od společností, které jsou ze zákona oprávněny je dále prodávat. Společnost Wiresoft je otestovala z hlediska pravosti a plné funkčnosti. Mnoho zákazníků společnosti Wiresoft může potvrdit výhodnost nákupu licencí CAL pro službu Vzdálená plocha 2012 od nás. Pro více informací nás prosím kontaktujte.