Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10479
 • 7JQ-00261
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
234 621,90 Kč * 260 689,90 Kč * (10% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core
Minimální licence 4 Core Pro Server
CAL Není vyžadováno
Střední Stáhnout
Runtime Neomezené
Jazyky Všechny jazyky
Rozsah dodávky Stáhnout + licence


SQL Server 2022 Enterprise je nejkomplexnější nová verze spolehlivé relační datové platformy od Microsoft, která firmám a organizacím poskytuje všechny databázové a analytické funkce a funkce pro tvorbu zpráv potřebné pro systémy plánování podnikových zdrojů a CRM a používání softwaru ERP. Pro všechny tyto typické úlohy poskytuje SQL Server 2022 Enterprise silný, výkonný, Cloud-schopný relační databázový Management systém, který se díky své vysoké škálovatelnosti pružně přizpůsobuje rostoucím výzvám.

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2022 Enterprise

SQL Server 2022 Enterprise je nejkomplexnější nová verze spolehlivé relační datové platformy od Microsoft, která firmám a organizacím poskytuje veškeré databázové a analytické funkce a funkce pro tvorbu zpráv potřebné pro systémy plánování podnikových zdrojů a CRM a používání softwaru ERP. Pro všechny tyto typické úlohy poskytuje SQL Server 2022 Enterprise silný, výkonný systém pro správu relačních databází s podporou Cloud, který se díky vysoké škálovatelnosti pružně přizpůsobuje rostoucím výzvám.

Edice SQL Server 2022 Enterprise nabízí mimo jiné řešení vysoké dostupnosti AlwaysOn i využití clusterů Big Data včetně zajištění komplexních komunikačních rozhraní, dále komplexní zabezpečení a ochranu dat a jejich integrity a mnoho dalších funkcí, které umožňují jejich komplexní analýzu a zajištění pro aplikace i na Cloud.

Nový SQL Server 2022 Enterprise Edition, který oznámil Microsoft, je již po oficiálním vydání k dispozici jako použitý software na Wiresoft - se všemi svými výhodami v oblasti škálovatelnosti, vysoké dostupnosti i výkonu a zabezpečení - a za výrazně nižší cenu než u nového softwaru. Očekává se, že nová verze SQL Server 2022 Enterprise Edition bude také k dispozici pouze jako Core-based licensing in.

Následující přehled obsahuje podrobné informace o funkcích SQL Server 2022 Enterprise známých z předchozí verze a také o platných Microsoft licenčních podmínkách pro software SQL Server.

SQL Server 2022 Enterprise - Přehled nejdůležitějších funkcí

Nová edice SQL Server 2022 Enterprise se opět vyznačuje vysokou spolehlivostí a dostupností, stejně jako prováděním dotazů v rekordním čase, jejichž efektivitu dále zvyšuje řízené samoobslužné zkoumání dat a interaktivní vizualizace dat. SQL Server 2022 Enterprise se přitom opět opírá o osvědčené funkce v oblasti škálovatelnosti, vysoké dostupnosti a také výkonu dotazů.

Díky SQL Server 2022 Enterprise je možné zpracovávat i záznamy nestrukturovaných dat, rozhraní na databáze, jako je Oracle, a také integrace Javy rozšiřují rozsah aplikace tak, aby splňovala všechny typické požadavky Big Data Managementu, včetně rozšířených bezpečnostních funkcí pro ochranu citlivých dat  

Prostřednictvím integrace Java Runtime lze kód v jazyce Java použít i pro systém správy databází, aby jej bylo možné spustit zkompilovaný přímo na serveru SQL Server. Pomocí Secure Enclaves lze data z adresy Client do DBMS zašifrovat tak, aby je nemohli zobrazit ani správci databáze.

SQL Server 2022 Enterprise - Škálovatelnost a vysoká dostupnost

Pokud jde o škálovatelnost instance nebo funkce SQL Server 2022 Enterprise Pro , očekává se, že maximum operačního systému nebo operační paměti RAM a databázového stroje SQL Server bude k dnešnímu dni k dispozici při maximální velikosti relační databáze 524 PB, a to nejen z hlediska výpočetní kapacity obecně, ale také z hlediska:

 • Analýza Services a podávání zpráv Services
 • Paměť pro vyrovnávací paměť
 • Segmentová mezipaměť Columnstore
 • Velikost dat optimalizovaná pro paměť

Škálovatelnost systému správy relačních databází je k dispozici mimo jiné pro:

 • Seskupené nebo neseskupené indexy úložiště sloupců
 • OLTP v paměti, paměťově optimalizovaná metadata tempdb a podpora trvalé paměti
 • Stretch Databáze
 • Service Broker pro vývoj vysoce škálovatelných aplikací s asynchronní komunikací. Service Broker je navržen jako rámec, např. pro zasílání zpráv v rámci databáze nebo z jedné databáze do druhé, a je také škálovatelný.
 • Rozdělení tabulek a indexů
 • Automatická optimalizace, dávkový režim pro rowstore, zpožděná kompilace tabulkových proměnných a inlining pro uživatelsky definované skalární funkce v inteligentních databázích

Vysoká dostupnost RDBMS je k dispozici mimo jiné díky:

 • Server Core-Podpora
 • Zrcadlení databáze
 • Komprese záloh a vytváření snímků databáze
 • Always On instance clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a Always On dostupnost i základní skupiny dostupnosti - s tímto řešením vysoké dostupnosti lze spolu se službou clusteru Windows udržovat i více sekundárních databází bez nutnosti sdíleného úložiště jako u clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
 • Převzetí služeb při selhání -Server pro zotavení po havárii a optimalizované zotavení databází
 • Rychlé obnovení online stránek a online souborů
 • Přidání paměti za běhu systému

Kromě toho nabízí SQL Server 2022 Enterprise Edition opět mnoho funkcí pro zvýšení výkonu, včetně:

 • Inteligentní zpracování dotazů pro rychlé zpracování velkého množství dat
 • Inteligentní výkon pro zrychlené provádění databázových operací
 • Standardní aktivace infrastruktury Lightweight Query Profiling Infrastructure
 • Zrychlené obnovení databáze pro rychlejší obnovení databáze, např. po restartu

Kromě toho lze pomocí funkce Snímek databáze pořídit snímek databáze a zdokumentovat její stav pro účely sestavy a pomocí funkce Statistika posledního plánu dotazu lze zobrazit aktuální provedení dotazu.

SQL Server 2022 Enterprise - Big Data Cluster

Pro komplexní správu velkých objemů dat poskytuje SQL Server 2022 Enterprise opět výkonné analytické nástroje, jako je inteligentní zpracování dotazů, pro spolehlivé a rychlé zpracování velkých objemů dat, včetně jejich zpřístupnění pro různé aplikace ve firmách. Pracovní zátěže s velkými daty lze také přesunout do SQL Server a externí databáze, jako jsou Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS a Azure Data Lake, lze dotazovat přímo pomocí integrovaných konektorů nebo SQL Server PolyBase.

Pomocí clusterů pro velká data lze s Kubernetesem zajistit také škálovatelné clustery kontejnerů SQL Server, Spark a HDFS; pomocí jazyka Transact-SQL je možné paralelní dotazování i zápis a zpracování dat, stejně jako provádění úloh umělé inteligence a strojového učení v poolech úložišť HDFS. Pomocí škálovatelného nástroje Data Lake pro sdílení dat HDFS lze analyzovat data z různých externích zdrojů, kombinovat je s relačními daty a ukládat je. Data Mart zvyšuje výkon datových analýz díky horizontálnímu škálování clusterů Big Data a kromě nástrojů AI lze využít například Spark, R, Python, Scala a Java.

Odpovídající aplikace mohou být použity jako kontejnery i jako aplikace v podobě webových služeb, které za tímto účelem přistupují k datům uloženým v clusteru velkých dat.

SQL Server 2022 Enterprise - Zabezpečení

Při zpracování a zpřístupňování velkých dat hraje důležitou roli také jejich zabezpečení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zejména ke kritickým datům. Například v SQL Server 2022 Enterprise jsou chráněny funkcí Always Encrypted, která je šifruje pomocí zabezpečených enkláv v klientských aplikacích, přičemž šifrovací klíče nejsou předávány databázovému stroji (databázi SQL nebo serveru SQL). Always Encrypted tak rozlišuje mezi uživateli, kteří tato data vlastní a mohou je prohlížet, a těmi, kteří je spravují, ale neměli by k nim mít přístup. Funkce Always Encrypted navíc umožňuje databázovému stroji zpracovávat různé dotazy na šifrovaná data při zachování jejich důvěrnosti.

SQL Server 2022 Enterprise - Licencování

Očekává se, že nová edice SQL Server 2022 Enterprise bude opět používat Core-licencování definované Microsoft, na rozdíl od minulosti, kdy jádra nehrála roli v licencování starších verzí SQL Server. Při současném licencování na základě Core je výchozím bodem pro výpočet licenčních požadavků počet jader. V předchozí verzi SQL Server 2022 Enterprise bylo možné licencovat dvě jádra zde Pro Core -Licence. Očekává se proto, že licence Core pro SQL Server 2022 Enterprise budou opět k dispozici jako dvoujádrové balíčky.

Podle licenční metriky Microsoft vyplývá celkový licenční požadavek na server Server z jeho maximálního počtu jader, přičemž každý fyzický Core server vyžaduje vlastní licenci. Obecně Microsoft stanoví 8 licencí jako minimální Pro Server , přičemž platí celkem následující podmínky:

 • Pro 1 fyzický procesor se počítá nejméně s 8 jádry.
 • Pro 1 fyzický procesor Server se počítá s nejméně 16 jádry.

Všechna fyzická a aktivní jádra jsou tedy licencována podle těchto dvou podmínek.

Kromě toho budou pro SQL Server 2022 Enterprise pravděpodobně opět platit předchozí limity škálování. Maximální výpočetní kapacita, kterou může využívat jedna instance SQL Server Enterprise , je:

 • SQL Server-databázový engine: méně než 4 sockety nebo 24 jader
 • Analýza nebo hlášení Services: méně než 4 patice nebo 24 jader

Maximální množství paměti, které může využívat jedna instance databázového stroje SQL Server, bylo omezeno na:

 • Vyrovnávací paměť: 128 GB
 • Segmentová mezipaměť Columnstore: 32 GB
 • Hlášení Services: 64 GB
 • Analýza Services: 16 GB (tabulkový) nebo 32 GB (MOLAP)

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li další informace o aktuálních podmínkách licencování SQL Server, obraťte se na pracovníka na adrese Wiresoft.

SQL Server 2022 Enterprise - Požadavky na hardware 

Aby bylo možné používat Microsoft SQL Server 2022 Enterprise ve vhodném hardwarovém prostředí, bude toto prostředí pravděpodobně muset splňovat následující požadavky - upozorňujeme, že od října 2021 nejsou k dispozici žádné oficiální nebo případně odchylné informace z Microsoft, takže skutečné minimální požadavky se mohou od níže uvedených lišit. Další aktuální informace získáte na adrese Wiresoft.

 • Operační systémy: alespoň Windows 10 nebo Windows Server 2019, případně vyšší
 • Místo na pevném disku: alespoň 6 GB - případně více v závislosti na nainstalovaných komponentách SQL Server
 • Pracovní paměť: alespoň 4 GB
 • Grafika: Grafická karta Super VGA s rozlišením alespoň 800x600 pixelů
 • Typ procesoru: procesor x64
 • Rychlost procesoru: min. 1,4 GHz - doporučeno: 2,0 GHz nebo vyšší

V případě dalších dotazů týkajících se nákupu Microsoft SQL Server 2022 Enterprise jako použitého softwaru nebo jiné edice, jakož i starších verzí SQL Server a dalšího softwaru Microsoft nás prosím kontaktujte e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím chatu. 

Další odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie