Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10151
 • 228-11477
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
10 903,90 Kč * 12 113,90 Kč * (9,99% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core -
Minimální licence Žádné
CAL User CAL/zařízení CAL
Střední Stáhnout
Runtime Neomezené
Jazyky Všechny jazyky
Rozsah dodávky Ke stažení + licence


 SQL 2019 Server Standard  Edition je součástí nejnovější verze systému pro správu relačních dat od společnosti ; spojuje všechny důležité databázové, reportovací a analytické funkce potřebné pro úspěšný provoz systémů pro plánování podnikových zdrojů, systémů CRM nebo softwaru ERP v malých a středních firmách, které k tomuto účelu potřebují výkonný RDMS, jenž dokáže splnit všechny související požadavky - také v . Microsoft Cloud

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD"

Microsoft SQL Server 2019 Standard

SQL Server 2019 Standard Edition je součástí nejnovější verze systému pro správu relačních dat od společnosti Microsoft; spojuje všechny důležité databázové, reportovací a analytické funkce potřebné pro úspěšný provoz systémů pro plánování podnikových zdrojů, systémů CRM nebo softwaru ERP v malých a středních firmách, které k tomuto účelu potřebují výkonný systém RDMS, jenž dokáže splnit všechny související požadavky - a to i v cloudu.

K tomuto účelu poskytuje SQL Server 2019 Standard Edition spolehlivou základní databázi pro správu dat a business intelligence, s níž lze bezpečně provozovat všechny typické podnikové aplikace i na serverech s nižší kapacitou. Kromě toho nabízí různé nástroje pro vývoj aplikací, které lze používat lokálně i v cloudu. SQL Server 2019 Standard Edition navíc umožňuje efektivní správu databází s minimálními nároky na IT zdroje.

Mezi nejdůležitější integrované funkce SQL Serveru 2019 Standard Edition patří kromě vysoce škálovatelných cloudových služeb také funkce Always Encrypted, která poskytuje bezpečné enklávy, a rozšiřitelnost, např. díky integraci jazyka Java. Společnost Microsoft podporuje také distribuované souborové systémy Hadoop (HDFS), Apache Spark a další důležité analytické nástroje, což zjednodušuje zejména správu rozsáhlých objemů dat pomocí nyní dostupných clusterů Big Data a také díky využití kontejnerů ve všech typických procesech, od vývoje až po produkci. Přitom je nyní možné rozbít datová sila přímo v serveru SQL Server 2019, aniž by bylo nutné je nejprve přesouvat nebo replikovat. Certifikace kompatibility databáze chrání před nekompatibilitou mezi aplikacemi a navíc umožňuje aktualizovat databázi SQL Server nejen lokálně, ale i periferně nebo v cloudu.

V neposlední řadě SQL Server 2019 spolehlivě chrání všechna kritická obchodní data a okamžitě upozorňuje na podezřelý přístup nebo jiné aktivity, které by mohly ohrozit jejich integritu (shodu s předpisy).

Tato edice SQL Server 2019 Standard Edition umožňuje zejména licencování serveru se serverovou licencí v kombinaci s doplňkovými licencemi pro klientský přístup; toto řešení je atraktivní zejména pro malé a střední podniky nebo středně velké organizace, jejichž server má nižší výkon, protože je celkově cenově výhodnější.

Společnost Wiresoft nabízí SQL Server 2019 Standard Edition jako použitý software za výrazně nižší cenu ve srovnání s novým softwarem - aniž byste museli očekávat jakákoli omezení funkčnosti, výkonu nebo zabezpečení. Podrobné informace o všech funkcích SQL Serveru 2019 Standard a licenčních podmínkách společnosti Microsoft pro tuto edici jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Srovnání s předchozí verzí SQL Server 2019 Standard - co je nového?

Verze SQL Server 2019 Standard se od svého předchůdce liší tím, že nabízí vylepšené nebo optimalizované funkce a vlastnosti a také vyšší výkon a škálovatelnost. Verze 2019 Standard byla navíc doplněna o celou řadu nových, inovativních funkcí: zejména v oblasti správy velkých objemů dat o nové analytické nástroje, takže i velké objemy dat, které se v dnešní době obvykle vyskytují nejčastěji, jsou rychle a spolehlivě zpracovány a vyhodnoceny a jsou komplexně k dispozici pro různé aplikace.

Pracovní zátěže s velkými objemy dat lze nyní přesunout přímo do SQL Serveru - na rozdíl od minulosti, kdy se jejich správa prováděla na jiných lokálních platformách založených na Hadoopu.

Pomocí integrovaných konektorů SQL lze nyní dotazovat externí databáze, jako jsou Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS a Azure Data Lake, aniž by bylo nutné fyzicky přesouvat nebo replikovat příslušná data. Kromě toho je v SQL Serveru 2019 Standard k dispozici také inteligentní zpracování dotazů a rychlejší obnovení databáze, což vede k výraznému zvýšení výkonu. Jednotlivé funkce jsou podrobněji popsány v následujícím přehledu.

SQL Server 2019 Standard - podrobné informace o důležitých funkcích

Zejména nové klastry Big Data rozšiřují možnosti analýzy rozsáhlých dat mnoha způsoby, jejich komplexního zpracování a poskytování. Shlukování dat je doplněno sledováním během systematického sběru, jakož i protokolováním a měřením, a také inteligentním zpracováním vyhledávacích dotazů.

Komplexní analýza dat a virtualizace pomocí Big Data Clusters

Zejména integrace Big Data Clusters v SQL Serveru 2019 Standard nabízí více možností, jak analyzovat i velké objemy dat a zpřístupnit je s podporou umělé inteligence různým aplikacím - to zahrnuje následující funkce:

 • Pomocí clusterů pro velká data je možné nasadit škálovatelné clustery kontejnerů SQL Server, Spark a HDFS založené na systému Kubernetes. Aby bylo možné data číst, zapisovat nebo zpracovávat současně pomocí jazyka Transact-SQL nebo Spark, běží tyto jazyky také paralelně.
 • Pomocí SQL Server PolyBase je také možné dotazovat se na datová sila externích datových zdrojů, aniž by bylo nutné příslušná data přesouvat nebo kopírovat.
 • Datová jezera poskytují škálovatelný fond úložiště HDFS, který lze použít k ukládání velkých dat z různých externích zdrojů jako cluster velkých dat, k jejich analýze i ke kombinaci s relačními daty.
 • Díky Data Martu je možné horizontální škálování clusterů Big Data, takže data z více zdrojů lze zahrnout i jako mezipaměť prostřednictvím uzlů datového fondu, což zvyšuje výkon datových analýz.
 • Úlohy AI a strojového učení lze nyní spouštět také pro clustery SQL Server Big Data v poolech úložišť HDFS.
 • Integrované nástroje pro umělou inteligenci a Spark SQL lze používat také v jazycích R, Python, Scala a Java.
 • Pomocí nástroje App Deployment lze aplikace založené na clusteru SQL Server Big Data nasadit ve formě webových služeb jako kontejnerů nebo aplikací, které za tímto účelem přistupují k datům uloženým v clusteru Big Data.

SQL Server 2019 Standard s optimalizovaným výkonem a škálovatelností

Zlepšení škálovatelnosti a výkonu i vysoké dostupnosti SQL Serveru 2019 Standard je dosaženo mimo jiné díky následujícím funkcím:

 • Inteligentní databáze poskytuje optimalizovaný výkon dotazů pomocí inteligentního zpracování dotazů, aniž by bylo nutné nejprve upravovat příslušné aplikace, včetně zpožděné kompilace proměnných tabulky, inliningu uživatelsky definovaných skalárních funkcí a vnořeného provádění funkcí hodnot tabulky.
 • In-memory databáze nabízí vyšší výkon pro kritické pracovní zátěže díky in-memory OLTP1, hybridnímu buffer poolu a jeho rozšíření, jakož i podpoře perzistentní paměti a metadatům tempdb optimalizovaným pro paměť.
 • Columnstore zahrnuje také velké binární objekty ve sdružených indexech columnstore a poskytuje zvýšenou škálovatelnost a výkon díky podpoře trvalé paměti, stretch databázi a až 50 instancím, stejně jako rozdělení tabulek a indexů, kompresi dat, paralelní zpracování pro rozdělené tabulky a kontejnery s více datovými proudy.
 • Vysoká dostupnost SQL Serveru Standard2019 je podporována podporou jádra serveru, odesíláním protokolů, zrcadlením a snímkováním databází a také kompresí záloh, instancemi clusteru Always on-failover, serverem s podporou převzetí služeb při selhání pro zotavení po havárii a vylepšenou obnovou databází a šifrovaným zálohováním.
 • FunkceAlways Encrypted chrání citlivá data klientů před neoprávněným přístupem pomocí zabezpečených enkláv a poskytuje také složitější operace pro zabezpečené sloupce databáze. Tím se hranice důvěryhodnosti rozšiřuje z klientských aplikací na stranu serveru, aniž by k ní měl přístup server SQL Server, operační systém, databáze nebo správce systému, takže operace s citlivými daty lze bezpečně provádět i v prostém textu.
 • To doplňuje zabezpečení na úrovni řádků s dynamickým maskováním dat, klasifikací a monitorováním dat, transparentním šifrováním databáze a rozšiřitelnou správou klíčů a uživatelsky definovanými rolemi.

Omezení škálování edice SQL Server 2019 Standard:

Následující specifikace se vztahují na jednu instanci SQL Serveru 2019 Standard Edition.

Maximální velikost relační databáze:

 • 524 PB

Maximální výpočetní kapacita:

 • Databázový stroj SQL Server: méně než 4 sockety nebo 24 jader
 • Analytické nebo reportovací služby: méně než 4 sockety nebo 24 jader

Maximální paměť:

 • Vyrovnávací paměť: 128 GB
 • Segmentová mezipaměť Columnstore: 32 GB
 • Reportovací služby: 64 GB
 • Analytické služby: 16 GB2 (tabulkové) / 32 GB (MOLAP)

SQL Server 2019 Standard s licencí Server/CAL

Zde popsanou edici SQL Server 2019 Standard lze používat s kombinací serverové licence a přístupových licencí (CAL) (které nejsou součástí dodávky, a proto je nutné je zakoupit samostatně). Procesory nebo jádra serverů proto nejsou zahrnuty do tohoto licencování. Přehled podmínek:

 • Na jeden server (fyzický nebo virtuální) se serverem SQL Server 2019 Standard je vyžadována jedna licence.
 • Pro každého uživatele nebo koncové zařízení přistupující k licencovanému serveru SQL Server je vyžadována další licence pro klientský přístup (CAL) minimálně stejné (nebo případně vyšší) verze, kterou je třeba zakoupit samostatně.
 • Instance SQL Serveru provozované v kontejnerech musí být rovněž licencovány; tyto instance jsou považovány za virtuální počítače.

Softwarové a hardwarové požadavky pro provoz SQL Serveru 2019 Standard Edition

Abyste mohli na serveru používat SQL Server 2019 Standard Edition, je třeba splnit následující minimální požadavky na software a hardware:

 • Operační systémy: alespoň Windows 10, Windows Server 2019, 2012 R2
 • Místo na pevném disku: alespoň 6 GB - v závislosti na nainstalovaných součástech SQL Serveru
 • Pracovní paměť: alespoň 4 GB
 • Grafická karta: Super VGA s minimálním rozlišením 800x600 pixelů
 • Procesor: procesor x64 - AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s technologií Intel EM64T, Intel Pentium IV s EM64T
 • Rychlost procesoru: alespoň 1,4 GHz - doporučeno: 2,0 GHz nebo vyšší

Časté dotazy týkající se používaného softwaru společnosti Wiresoft pro Microsoft SQL Server 2019 Standard

Licence SQL Server 2019 Standard, kterou společnost Wiresoft nabízí jako použitý software, se z hlediska použitelnosti neliší od zcela nové licence serveru - mimo jiné proto, že software se nemůže opotřebovat. Níže naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se použitých licencí SQL Serveru.

Odkud pocházejí použité licence SQL Server 2019 Standard?

Software SQL Server 2019 Standard nabízený v obchodě Wiresoft Shop jako použitý software pochází od společnosti, která licenci nejprve zakoupila a později ji dále prodala společnosti Wiresoft. Při dalším prodeji a následné nabídce v obchodě Wiresoft je tedy označen jako použitý software, ale kupující jej může používat jako novou licenci.

Existuje zabezpečení kupujícího i pro použité licence SQL Server 2019 Standard?

Ano: Při nákupu použitého softwaru Wiresoft pro SQL Server 2019 Standard mají zákazníci stejné výhody jako u odpovídajícího nového serverového softwaru: s bezpečností kupujícího díky okamžitému stažení po dokončení nákupu a okamžité aktivaci licence pomocí platného dodaného licenčního klíče.

Je můj nákup a používání použitého softwaru SQL Server 2019 Standard právně nezávadný?

Ano: U společnosti Wiresoft si můžete být jisti, že nákup použitého softwaru pro SQL Server 2019 Standard i jeho skutečné používání neporušují žádné zákony, protože tento software pochází z licenčních zásob společnosti. Jeho nákup a používání se tedy zakládá na platné jurisdikci, která umožňuje obchodování s použitým softwarem společnosti Microsoft a také jeho používání - tyto skutečnosti byly několikrát jasně potvrzeny různými soudními rozhodnutími.

Má použitý software, jako je SQL Server 2019 Standard, další výhody?

Použitý software od společnosti Wiresoft má pro zákazníky také především ekonomickou výhodu, protože jim umožňuje aktualizovat zásoby softwaru mnohem levněji než u nového softwaru, pokud chtějí být stále aktuální, což snižuje provozní náklady. Kromě toho použitý software od společnosti Wiresoft nabízí také bezpečnost auditu díky kompletnímu ověření všech kupujících!

Využijte širokou nabídku použitého softwaru u společnosti Wiresoft

V obchodě Wiresoft najdete nejen SQL Server 2019 Standard Edition jako levný použitý software, ale můžete zde zakoupit také licence klientského přístupu potřebné pro licencování serveru/CAL - samozřejmě jako použitý software - a také další edice Microsoft SQL Server 2019 a starší verze; naše široké portfolio použitého softwaru zahrnuje také mnoho dalších programů Microsoft - se všemi uvedenými výhodami. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se licencování SQL Serveru 2019 Standard nebo jiné edice, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

Další odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

MICROSOFT EXCEL 2021 MICROSOFT EXCEL 2021
2 085,90 Kč *
Kategorie