Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10414
 • 381-02255
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
12 665,90 Kč * 14 071,90 Kč * (9,99% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množství 25x User CAL
Systém  Server Exchange
CAL User CAL
Rozsah dodávky Právo na používání
Doba trvání Neomezeně
Jazyky Všechny jazyky


Pro přístup k serverovým službám serveru Microsoft Exchange Server 2016 ve verzích Standard a Enterprise potřebuje každý uživatel kromě vlastní serverové licence také osobní klientskou přístupovou licenci: Exchange Server 2016 User CAL. Pouze ta dává konkrétní osobě registrované k tomuto účelu odpovídající přístupová práva.

Máte-li další dotazy k produktu, obraťte se na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"

25 uživatelských licencí CAL pro Microsoft Exchange Server 2016 jako používaný software

Aby mohl každý uživatel přistupovat ke službám serveru Microsoft Exchange Server 2016 ve verzích Standard a Enterprise, potřebuje kromě vlastní serverové licence také osobní klientskou licenci pro přístup: licenci Exchange Server 2016 User CAL. Pouze na základě toho získá konkrétní osoba registrovaná pro tento účel příslušná přístupová práva.

Je to proto, že licence pro Exchange Server 2016 Standard nebo Enterprise neobsahuje žádná další uživatelská práva podle ustanovení o správě licencí společnosti Microsoft; ta je proto třeba získat samostatně ve formě licence User CAL. Registrovaný uživatel pak může používat příslušné funkce Exchange Serveru prostřednictvím volně zvoleného koncového zařízení.

Použité licence CAL pro Exchange Server 2016 Standard a Enterprise Edition jsou k dispozici za rozumnou cenu od společnosti Wiresoft - i jednotlivě pro flexibilní licencování podle potřeb. Tento použitý software nabízí stejné funkce jako licence pro přístup uživatelů ke klientskému serveru Exchange Server 2016, které jsou nově nabízeny v rámci oficiálního licenčního programu společnosti Microsoft.

Používání všech funkcí MS Exchange Server 2016 s použitou licencí User CAL

Exchange Server 2016 tvoří základ pro řízení a správu procesů komunikačního systému v moderní společnosti. Jako interní a externí rozhraní propojuje zaměstnance a oddělení napříč lokalitami a zvyšuje efektivitu procesů: Díky serveru Exchange Server 2016 lze centrálně spravovat a přehledně archivovat kontakty i e-maily; společná práce na dokumentech se tak mimo jiné zlepšuje díky správě verzí. Optimalizovaná serverová architektura snižuje počet serverových rolí na dvě: poštovní schránka a přenos na hraně; bylo také zjednodušeno škálování a zlepšena podpora různých cloudových služeb. Další funkce:

 • Architektura vyhledávání eDiscovery nyní využívá více serverů a pracuje tak asynchronně a decentralizovaně.
 • Kontextové filtry pomáhají snadněji najít hledané informace.
 • Vylepšená škálovatelnost vyhledávání zvyšuje počet prohledávaných poštovních schránek a archivních schránek na celkem 20 000.
 • Outlook 2016 nebo Outlook na webu nabízí lepší správu při odesílání dat, včetně individuálně přizpůsobených přístupových práv.
 • Podpora hybridních scénářů pro poštovní schránky.
 • Prevence ztráty dat (DLP) nabízí lepší zabezpečení dat a přijímání e-mailů se škodlivým softwarem.
 • Standardní protokol aplikace Outlook - MAPI přes HTTP - zvyšuje spolehlivost a stabilitu připojení k Exchange.

Přehled licencí CAL pro Exchange Server 2016 Standard a Enterprise Edition jako používaný software

Licence User CAL nabízené společností Wiresoft jako použitý software se v zásadě neliší od srovnatelných nových licencí CAL: obsahují stejné možnosti jako tyto, aby bylo možné využívat služby dostupné v každé z edic Exchange Server 2016 Standard a Enterprise. Pro mnoho společností a organizací proto představuje použitý software v případě licencí User CAL levnou alternativu pro vybavení zaměstnanců licencí pro přístup k serveru Exchange Server. Všechny výhody a speciální funkce jsou vysvětleny v následujícím přehledu.

Informace o správě licencí Microsoft pro Exchange Server 2016 s licencemi CAL

Správa licencí společnosti Microsoft obsahuje ustanovení pro dodatečné licencování uživatelů s přístupovými právy ve verzích Standard a Enterprise serveru Exchange 2016, aby mohli přistupovat k e-mailům atd. Licence CAL jsou již zahrnuty v licenci serveru. Licence CAL, které jsou již součástí licence serveru, jsou určeny výhradně pro správce a nelze je používat pro typické služby Exchange. Pouze licence pro klientský přístup, jako je licence User CAL, tak dává zaměstnanci osobní práva k používání funkcí serveru Exchange Server - na jakémkoli koncovém zařízení podporujícím systém Windows. Tato licence User CAL neobsahuje kromě osobních přístupových práv pro prostředí klient/server serveru Exchange Server 2016 žádný další software.

Které licence CAL jsou k dispozici pro edice Exchange Server 2016 Standard a Enterprise?

Licencování na základě licencí CAL pro edice Standard a Enterprise serveru Exchange 2016 umožňuje spravovat přístupová práva pro všechny zaměstnance ve firmě. Licenční model společnosti Microsoft nabízí dva typy licencí CAL pro Exchange Server 2016:

 • Licence User CAL pro Exchange Server 2016 - platí pro jednoho vyhrazeného uživatele
 • Licence Device CAL pro Exchange Server 2016 - platí pro vyhrazené koncové zařízení (počítač, notebook, tablet, telefon) Přístupová práva k serveru

Jaké jsou rozdíly mezi licencemi User CAL a Device CAL pro Exchange Server 2016?

Licence User CAL pro Exchange Server 2016 nabízí v podstatě stejné funkce jako licence Device CAL - obě se však liší v příslušných možnostech přístupu k serveru Exchange Server. Z toho vyplývají různé výhody:

Každý zaměstnanec, který je oprávněn k přístupu k serveru Exchange pomocí licence User CAL, může k přístupu ke službám Exchange používat libovolné koncové zařízení kompatibilní se systémem Windows. Pokud je k dispozici připojení k internetu, neexistují ani žádná omezení týkající se místa, takže je možné přistupovat k serveru Exchange lokálně nezávisle buď pomocí vlastního mobilního počítače nebo chytrého telefonu na cestách a v domácí kanceláři, nebo také prostřednictvím jiného počítače dostupného na místě.

Uživatelská licence CAL proto nabízí dobré možnosti mobilního použití, protože licencovaný uživatel si může libovolně vybrat, které koncové zařízení bude používat, a může se k ní přihlásit i na jiném počítači.

Kromě počtu zaměstnanců a vybavení pracovních stanic počítačem nebo podobným zařízením hraje ve firmě roli také pracovní postup, jakým uživatelé přistupují k serveru Exchange: Zejména v malých a středních podnicích mohou uživatelé často sdílet několik různých koncových zařízení a střídavě přistupovat k serveru Exchange, aby získali a spravovali e-maily.

Jaké jsou rozdíly mezi licencemi CAL pro Exchange Server 2016 pro edice Standard a Enterprise?

Uživatelské licence CAL pro MS Exchange Server 2016 se liší v závislosti na edicích Standard a Enterprise v určitých funkčních rozšířeních a také v požadavcích na škálovatelnost edice - typické požadavky na poštovní schránky pro edici Enterprise. Serverové služby edice Enterprise je však možné používat s licencí User CAL pro edici Standard - v tomto případě má uživatel k dispozici odpovídající omezené funkce edice Standard a menší počet databází poštovních schránek. Uživatelské licence CAL pro edici Enterprise proto nabízejí širší škálu funkcí ve spojení s licencí Enterprise Server, které jsou vyžadovány zejména ve větších společnostech a organizacích nebo institucích; patří sem mimo jiné prevence ztráty dat.

Zajištění kompatibility verzí licencí User CAL pro Exchange Server 2016

Kromě výše uvedených možností v závislosti na edici poskytuje licence User CAL pro jednu z edic Exchange Serveru 2016 uživateli nejen přístupová práva pro tuto verzi serveru, ale také přístupová práva pro starší verze Exchange, například 2013 (downgrade). Licenci User CAL pro server verze 2016 však nelze použít pro přístup k vyšší verzi Exchange Serveru 2019 (upgrade).

Proto byste při nákupu licencí User CAL měli kromě dostupných funkcí specifických pro danou edici vždy věnovat pozornost kompatibilitě použité licence serveru a licence klientského přístupu.

Co je třeba vzít v úvahu při licencování Exchange Serveru 2016 s licencemi User CAL?

Jak již bylo zmíněno, licence User CAL verze 2016 vybavuje přesně jednoho uživatele osobními přístupovými právy pro Exchange Server 2016. Po dokončení registrace tohoto uživatele již nelze tuto licenci CAL přenést na jinou osobu. Je také vyloučeno změnit typ CAL, v tomto případě: použít User CAL jako Device CAL.

Tato ustanovení správy licencí společnosti Microsoft mají zabránit jakémukoli nesprávnému přístupu ke službám Exchange Serveru 2016. Poskytují také větší bezpečnost společnosti a její komunikace, protože nelicencované osoby nemají právo používat e-mailové služby a přistupovat k datům na serveru.

Závěr k licencím CAL pro Exchange Server 2016

Který typ licence CAL pro Windows Exchange Server 2016 nabízí více výhod pro konkrétní použití ve firmě, se proto může případ od případu lišit. Rozhodující roli hraje převažující typ přístupu prostřednictvím používaných koncových zařízení: Jakmile většina zaměstnanců střídavě používá k přístupu k serveru Windows Exchange Server různá mobilní koncová zařízení nebo samostatná zařízení, která mohou být umístěna na různých pracovištích nebo dokonce mimo firmu, nabízí licence User CAL vázaná na osobu více výhod, protože uživatel si může svobodně vybrat počítač a musí používat pouze svůj osobní účet.

Výchozím bodem pro výběr správného typu licence CAL pro Exchange Server 2016 je proto znalost typického pracovního postupu společnosti. Pro společnost může být proto výhodnější licencování pomocí licencí User CAL než pomocí licencí Device CAL, protože je zapotřebí celkově méně licencí.

Použité uživatelské licence CAL pro Microsoft Exchange Server 2016 - k dispozici za jednu licenci v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop

Uživatelské licence CAL pro Exchange Server 2016 jsou k dispozici také v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop jako licence pro individuální klientský přístup - na použité licence se nevztahují žádná ustanovení společnosti Microsoft o objemových licencích týkající se stupňovitosti; jinak s nimi nejsou spojeny žádné nevýhody ani omezení použitelnosti - nejen proto, že software se z principu nemůže opotřebovat.

Odkud pochází software používaný společností Wiresoft pro licence User CAL pro Exchange Server 2016?

Uživatelské licence CAL pro MS Exchange Server 2016 nabízené společností Wiresoft jako použité jsou originální licence společnosti Microsoft, protože jsou rovněž nabízeny v rámci licenčního programu společnosti Microsoft; jediný rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že použité uživatelské licence CAL byly dříve součástí objemové licence pro Exchange Server 2016, kterou dříve získala jako vlastník evropská společnost. Tato uživatelská objemová licence nebo individuální uživatelské přístupové licence, které nebyly požadovány, byly společností Wiresoft dále prodány společnosti Wiresoft, přičemž společnost Wiresoft rozpustila objemové licence na individuální licence. Tyto výsledné licence CAL pro jednoho uživatele se označují jako použitý software. I přes toto označení jako použité licence je lze používat jako nové licence pro přístup k serveru Exchange Server 2016, protože se od těchto licencí neliší ani z hlediska omezení funkčnosti, ani z hlediska doby používání.

Uživatelské licence CAL pro Exchange Server 2016 jako používaný software nabízejí zabezpečení kupujícího

Licence User CAL pro Exchange Server 2016 nabízené společností Wiresoft jako použitý software jsou pro zákazníky cenově výhodnou formou licencování Exchange Serveru 2016, protože jejich použití je bezpečné a legální! Použité uživatelské licence CAL proto obsahují také obvyklé zabezpečení kupujícího: s okamžitým stažením po dokončení nákupu včetně okamžité aktivace licence prostřednictvím platného svazkového licenčního klíče.

Je nákup a používání použitého softwaru pro licence User CAL pro Exchange Server 2016 legální?

Licence User CAL pro Exchange Server 2016 nabízené společností Wiresoft, stejně jako všechny ostatní licence pro klientský přístup, pocházejí z licenčních zásob různých společností. V důsledku toho se při obchodování s použitými licencemi CAL uplatňuje platná jurisdikce, která výslovně povoluje nákup a prodej i používání použitých licencí Microsoft, což bylo opakovaně jasně potvrzeno různými soudními rozhodnutími.

To znamená, že zákazníci společnosti Wiresoft mají jako kupující a uživatelé použitých licencí User CAL pro Exchange Server 2016 právní jistotu, protože neporušují žádné právní předpisy.

Další výhoda: Použitý software od společnosti Wiresoft je díky kompletním dokladům o všech předchozích kupujících také odolný vůči auditu!

Přehled všech výhod licencí User CAL pro Exchange Server 2016 jako používaného softwaru

Uživatelské licence CAL pro Exchange Server 2016 jako použitý software od společnosti Wiresoft jsou cenově výhodnou alternativou ve srovnání se srovnatelnými novými produkty od běžných poskytovatelů softwaru - tato výhoda platí i pro odpovídající přístupové licence pro další serverový software od společnosti Microsoft.

Při licencování pomocí použitých licencí CAL také neexistují žádná omezení, jako je například klouzavá stupnice, podle které je třeba zakoupit uživatelské licence CAL, takže je můžete použít k přizpůsobení přesného počtu licencovaných zaměstnanců, který odpovídá skutečnému využívání serverových služeb. Zákazníci společnosti Wiresoft tak mohou díky flexibilnímu přizpůsobení snížit své náklady na licence pro přístup uživatelů k serveru Exchange Server.

V obchodě Wiresoft Software Shop najdete nejen licence User CAL pro Exchange Server 2016, ale také licence Device CAL a oba typy licencí pro klientský přístup jako použitý software pro jiné verze MS Exchange Serveru, stejně jako softwarové licence a přístupové licence pro mnoho dalších populárních programů Microsoft Server. Použité licence společnosti Wiresoft proto představují ekonomický způsob, jak za rozumnou cenu doplnit zásoby softwaru v jiných oblastech podnikání, čímž se také předejde problémům s kompatibilitou, které by mohly být způsobeny používáním nejednotných verzí softwaru, a sníží se tak náklady na nový hardware.

Kromě různých typů serverových licencí najdete v obchodě Wiresoft Software Shop také další softwarové programy společnosti Microsoft jako použitý software - se všemi výše uvedenými výhodami. Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencí User CAL pro MS Exchange Server 2016 nebo jakýkoli jiný produkt společnosti Microsoft, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

Další odkazy na "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie