Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD

K dispozici k okamžitému stažení

 • SW10019
 • 076-05334
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
2 566,90 Kč * 2 850,90 Kč * (9,96% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verze Plná verze
Zařízení 1x
Rozsah dodávky Ke stažení + licence
Střední Ke stažení
Runtime Neomezeně
Jazyky Všechny jazyky
Doba dodání  Několik minut
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilní


MS Project Standard 2013 je oblíbená edice softwarového řešení společnosti Microsoft pro evidenci, plánování, ale i správu a dokumentaci nejrůznějších typů projektů, a to nejen v malých a středních firmách, ale i u živnostníků. Program nabízí všechny potřebné funkce a nástroje pro definování a delegování typických úkolů při řízení projektů. Tento software pro řízení projektů mohou rychle používat i tak nezkušení uživatelé, kteří již znají uživatelské rozhraní známé z Office. Kromě přehledného uspořádání jsou navíc všechny funkce intuitivně snadno ovladatelné.

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"

Project 2013 Standard - osvědčený software společnosti Microsoft pro řízení projektů jako kupní verze

MS Project Standard 2013 je oblíbená edice softwarového řešení společnosti Microsoft pro evidenci, plánování, ale i správu a dokumentaci nejrůznějších typů projektů, a to nejen ve firmách malé a střední velikosti, ale i u živnostníků: Program nabízí všechny potřebné funkce a nástroje pro definování a delegování typických úkolů při řízení projektů. Tento software pro řízení projektů mohou rychle používat i takoví nezkušení uživatelé, kteří již znají uživatelské rozhraní známé z Office, navíc kromě přehledného uspořádání jsou všechny funkce intuitivně snadno použitelné.

Nástroje dostupné v MS Project Standard 2013 slouží k bezpečnému plánování a kontrole zdrojů, termínů a rozpočtů pro úspěšnou realizaci evidovaných projektů. Kromě toho četné automatizace v aplikaci Project 2013 Standard zjednodušují plánování projektů, takže úzká místa ve zdrojích a termínech jsou včas odhalena a odstraněna. Zobrazení projektů na časové ose poskytuje lepší přehled, zejména u složitých projektů, a jednotlivé cesty úkolů lze zvýraznit, aby všichni členové týmu mohli rychle získat přehled o aktuálním stavu. Kromě toho lze v aplikaci Project 2013 Standard vytvářet mnoho hodnocení ve formě informativních zpráv o stavu i výsledcích, zdrojích atd. pro efektivní komunikaci se všemi zúčastněnými a tyto zprávy lze také dále používat v aplikacích Office, jako jsou Word a PowerPoint.

Pro které uživatele byl vyvinut projekt Standard 2013?

MS Project 2013 ve verzi StandardEdition je navržen tak, aby vyhovoval potřebám projektových manažerů, kteří samostatně nebo v malých a středních podnicích připravují a řídí projekty. Rozsáhlé funkce a vlastnosti integrované v aplikaci Project 2013 Standard nabízejí všechny možnosti, které vznikají při typických úlohách řízení projektů: od vytváření harmonogramů projektů, plánování zdrojů a nákladů až po správu všech jednotlivých úkolů a výkaznictví.

Tuto jedinou licenci pro Microsoft Project 2013 Standard edition nabízí společnost Wiresoft jako použitý software ve formě nákupní verze, díky čemuž je její cena mimořádně příznivá, takže její pořízení je ekonomicky výhodné i pro osoby samostatně výdělečně činné a svobodná povolání. Project 2013 je navíc podporován serverem Windows 7, takže k používání softwaru není nutné kupovat aktuálnější operační systém.

V internetovém obchodě Wiresoft Software najdete kromě dalších edic a novějších verzí Projectu také další aplikace společnosti Microsoft, například operační systémy - vždy jako použitý software, a tedy za výhodných podmínek. Následující přehled představuje nejdůležitější funkce edice Project 2013 Standard.

Důležité funkce Project 2013 Standard Edition pro efektivní řízení projektů

Hlavním cílem MS Project 2013 Standard Edition je zpřehlednit a zjednodušit plánování a realizaci projektů v každé jejich fázi od samého počátku. Začíná to již při vytváření nového úkolu: Díky Centru projektů integrovanému do aplikace Project 2013 mohou uživatelé vytvořit nový projekt v několika málo krocích, a to i bez větších předchozích znalostí. Za tímto účelem si také mohou vybrat z mnoha předdefinovaných šablon a importovat příslušné informace, např. z aplikace Excel. Projektoví manažeři, kteří již znají Project 2013, mohou také vytvořit prázdný projekt s nevyplněným Ganttovým diagramem nebo otevřít starší projekt pro tento účel. Mnoho intuitivně použitelných funkcí a nástrojů umožňuje diferencovanou identifikaci všech zdrojů a přesné sledování průběhu projektu, včetně vytváření zpráv pro všechny rozhodující fáze. Optimalizované rozhraní na pracovní ploše navíc umožňuje uživatelům rychle zaznamenat všechny podstatné informace, takže mají vždy přehled o všech podrobnostech.

Efektivní správa zdrojů v aplikaci Project 2013 Standard

Jedním z hlavních úkolů projektového řízení je přehledná správa všech dostupných zdrojů. V MS Project Standard 2013 jsou k tomuto účelu k dispozici dva pohledy "Tabulka zdrojů" a "Informace o zdrojích".

Projekt 2013 Standard rozlišuje tři typy zdrojů: práce, materiál a náklady.

 • V části "Práce" lze v závislosti na typu projektu zadat lidi i stroje. Ty lze dále doplnit kalendářem pracovních hodin nebo nedostupných časů, stejně jako hodinovými sazbami nebo maximálními jednotkami.
 • V části "Materiál" jsou zaznamenány všechny typické spotřební materiály a jejich množství.
 • V části "Náklady" lze rozlišovat mezi náklady, které vznikají pouze jednou, a náklady, které vznikají pravidelně.

Pro přesné zadání a definici příslušného typu prostředku lze kromě přesné specifikace názvu prostředku použít e-mailovou adresu pro přímou komunikaci - také prostřednictvím Lync, pokud se používá -, samostatný přihlašovací účet a kód pro identifikaci a také volné textové pole pro přidělení prostředku. Dále lze v části "Typ rezervace" rozlišovat mezi přidělenými a plánovanými zdroji, které podrobněji definují příslušnou dostupnost, a kromě toho další možnosti zadávání nákladů nebo rozpočtu a materiálu - zde jsou k dispozici další možnosti dodatečných specifikací, jako jsou "Obecné", "Aktivní" nebo "Neaktivní" atd.

Kromě toho Project 2013 Standard umožňuje dále rozlišovat mezi zdroji, které jsou k dispozici celé společnosti - takzvanými "podnikovými zdroji", které spravuje správce -, dále místními zdroji, které může využívat pouze konkrétní projektový manažer, a obecnými zdroji pro přesnější vymezení jednotlivých dovedností.

Pro usnadnění plánování zdrojů, zejména u velkého počtu projektů, nabízí Project 2013 Standard různé automatizace, které zjednodušují plánování projektů. Program například indikuje, kdy je prostředek přidělen dvěma souběžným úlohám. Všechny změny provedené v rámci projektu automaticky ovlivňují všechny ostatní součásti, kterých se týkají.

Časové osy v Projektu 2013 Standard pro větší přehlednost

Díky zobrazení časové osy mohou projektoví manažeři sledovat složitější a dlouhodobější procesy pomocí MS Project 2013 Standard. Ganttův sloupcový graf poskytuje diferencovaný přehled o aktuálním stavu a zobrazuje nejdůležitější úkoly a milníky; lze jej použít i pro reporting.

Jednotlivé cesty úkolů v Ganttově diagramu lze pro přehlednost zvýraznit pomocí stejnojmenné nabídky "Cesta úkolu" na lištách úkolů. Kliknutím na konkrétní úkol se příslušné cesty zobrazí vlastní barvou, aby se odlišily od ostatních.

Profesionální reporting v MS Project Standard 2013

Jak v průběhu probíhajícího projektu, tak po jeho ukončení je tvorba informativních zpráv jedním z Standard úkolů v projektovém řízení, které mají dokumentovat aktuální stav, stejně jako popsat důležité fáze, nebo  použít zobrazení celého průběhu projektu jako vzor pro budoucí podobné úkoly. V MS Project Standard 2013 lze také vytvářet dynamické přehledy, které zobrazují plánované i dokončené fáze a práce v čárovém grafu vedle základního plánu a na první pohled ukazují, zda je harmonogram daného projektu plněn.

Microsoft Project 2013 obsahuje odpovídající šablony sestav pro všechny typy výkazů, stejně jako šablony a nástroje formátu tabulek, zobrazení, nástroje pro kreslení a tvorbu grafů a další nástroje, které umožňují dokumentovat klíčové základní hodnoty, jako je doba trvání, práce, náklady a data, v různé hloubce podle potřeby.

Reporty vytvořené pro probíhající projekt se automaticky upravují, a obsahují tak vždy aktuální informace. Kromě toho je v aplikaci Project 2013 Standard k dispozici také rozdělené zobrazení , které umožňuje sledovat nebo kontrolovat, jak se sestava mění při aktualizaci dat v reálném čase.

Systémové požadavky pro Microsoft Project Standard 2013

Microsoft Project Standard 2013 je k dispozici ke stažení v následujících verzích: 32bitový a 64bitový. 32bitové i 64bitové verze aplikace Project 2013 jsou podporovány operačními systémy Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Software Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 je však podporován pouze v 64bitové verzi

podporované. Microsoft Project Standard 2013 však není kompatibilní s Microsoft Office 2016! Platí následující minimální požadavky:

 • Operační systémy: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32bitové nebo 64bitové
 • Serverové operační systémy: Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 - 64bitový
 • Procesor: x86- nebo x64bitový procesor s frekvencí alespoň 1 GHz a SSE2
 • Paměť RAM: alespoň 1 GB (32bitová) nebo 2 GB (64bitová)
 • Místo na pevném disku: alespoň 3 GB
 • Zobrazení: Grafická karta podporující DirectX10 a rozlišení alespoň 1 024 x 576 pixelů

The Edition Project 2013 Standard u Wiresoft koupit levně jako použitý software

Verze MS Project 2013 Standard je v internetovém obchodě Wiresoft nabízena jako licence pro jednoho uživatele - jako použitý software je její cena výrazně nižší než u srovnatelného nového softwaru - toto označení však neznamená žádné omezení funkčního rozsahu, protože software nepodléhá opotřebení; navíc takto staré verze softwaru Microsoft se v běžném obchodě téměř nenabízejí.

Tato licence pro jednoho uživatele edice Standard MS Project 2013 ve formě tzv. použitého softwaru vznikla rozdělením objemové licence a jejím převedením na jednotlivé licence téhož programu, které byly dříve zakoupeny a případně používány společností nebo organizací. Toto rozdělení základní objemové licence tedy nemá za následek negativní účinky, jako je omezení použitelnosti, ani neznamená právně nedovolený proces; Všechny licence nabízené společností Wiresoft jako použitý software pro Microsoft Project 2013, stejně jako pro ostatní programy společnosti Microsoft, pocházejí původně od společností, proto se na ně vztahuje i platná judikatura: To jasně objasňuje, že nákup nebo prodej použitého softwaru představuje legální proces, což bylo potvrzeno různými právně závaznými soudními rozhodnutími. Tím je spolehlivě vyloučeno případné riziko odpovědnosti pro vás jako kupujícího.Použitý software společnosti Wiresoft je také odolný vůči auditu díky kompletní dokumentaci řetězce kupujícího a prodávajícího.

Nabízená nákupní verze MS Project 2013 Standard nabízí kromě zřetelně nižší prodejní ceny také výhodu časově neomezené použitelnosti, protože s ní není spojeno žádné předplatné s dalšími náklady. Nákup softwaru od společnosti Wiresoft je tedy bezpečný obchod, který vám nabízí jen samé výhody! Kromě mimořádně výhodné ceny licence MS Project 2013 Standard můžete využít také bezpečné okamžité stažení včetně okamžité aktivace licence pomocí přiloženého platného svazkového licenčního klíče.

S použitou softwarovou licencí na MS Project 2013 nebo na jakýkoli jiný software Microsoft můžete jako kupující nadále používat starší edice programů Microsoft, stejně jako exkluzivní nebo dokonce novější aplikace, které nejsou k dispozici v běžném obchodě pro jednotlivé uživatele. V obchodě s použitým softwarem Wiresoft je k tomuto účelu k dispozici mnoho dalších programů Microsoft, kromě těch kompatibilních s MS Project 2013 Standard i novější verze - včetně těch z operačních systémů Windows. Máte-li jakékoli dotazy k MS Project 2013 Standard nebo k jakémukoli jinému nabízenému programu společnosti Microsoft, jednoduše využijte naše kompetentní poradenství v chatu nebo e-mailem či telefonicky.

Další odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie