Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNÍ VÝROBEK
DODÁNÍ DO 24 HODIN
PODPORA PROSTŘEDNICTVÍM CHATU, E-MAILU A TELEFONU
BEZPLATNÁ HORKÁ LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD

MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD

3 824,00 Kč *

včetně DPH.

K dispozici k okamžitému stažení


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10019
 • 076-05334
 • Výhody

  - Rychlé dodání
  - Autorizovaný originální výrobek
  - Odeslání do 24 hodin
  - Chat, e-mailová a telefonická podpora
Project 2013 Standard - osvědčený software společnosti Microsoft pro řízení projektů jako kupní...více
Informace o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"

Project 2013 Standard - osvědčený software společnosti Microsoft pro řízení projektů jako kupní verze

MS Project Standard 2013 je oblíbená edice softwarového řešení společnosti Microsoft pro evidenci, plánování, správu a dokumentaci nejrůznějších typů projektů, a to nejen v malých a středních firmách, ale i u nezávislých pracovníků: Program nabízí všechny potřebné funkce a nástroje pro definování a delegování typických úkolů při řízení projektů. Tento software pro správu projektů mohou rychle používat i nezkušení uživatelé, kteří již znají uživatelské rozhraní známé z Office; kromě přehledného uspořádání jsou navíc všechny funkce intuitivně snadno použitelné.

Nástroje dostupné v MS Project Standard 2013 slouží k bezpečnému plánování a kontrole zdrojů, termínů a rozpočtů pro úspěšnou realizaci evidovaných projektů. Kromě toho řada automatizací v Project 2013 Standard zjednodušuje plánování projektů, takže úzká místa ve zdrojích a termínech jsou včas rozpoznána a odstraněna. Zobrazení projektů na časové ose nabízí lepší přehled, zejména u složitých projektů, a jednotlivé cesty úkolů lze zvýraznit, takže všichni členové týmu mohou rychle získat přehled o aktuálním stavu. Kromě toho lze v aplikaci Project 2013 Standard vytvářet mnoho hodnocení v podobě informativních zpráv o stavu i výsledcích, zdrojích atd. pro efektivní komunikaci se všemi zúčastněnými stranami a tyto zprávy lze také dále používat v aplikacích Office, jako jsou Word a PowerPoint.

Pro které uživatele byl Project Standard 2013 vyvinut?

MS Project 2013 ve verzi StandardEdition byl vyvinut pro potřeby projektových manažerů, kteří samostatně nebo v malých a středních podnicích vyvíjejí a řídí projekty. Rozsáhlé funkce a vlastnosti integrované v Project 2013 Standard nabízejí všechny možnosti, které vznikají při typických úlohách řízení projektů: od vytváření harmonogramů projektů přes plánování zdrojů a nákladů až po správu všech jednotlivých úkolů a výkaznictví.

Tuto jedinou licenci pro Microsoft Project 2013 Standard Edition nabízí společnost Wiresoft jako použitý software ve formě nákupní verze, díky čemuž je její cena mimořádně příznivá, takže její pořízení je ekonomicky výhodné i pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby na volné noze. Kromě toho je Project 2013 podporován systémem Windows 7, takže pro používání softwaru není nutné zakoupit aktuálnější operační systém.

V internetovém obchodě Wiresoft Software najdete kromě dalších edic a novějších verzí Projectu také další aplikace společnosti Microsoft, například operační systémy - vždy jako použitý software, a tedy za výhodných podmínek. Následující přehled představuje nejdůležitější funkce edice Project 2013 Standard Edition.

Důležité funkce Project 2013 Standard Edition pro efektivní řízení projektů

Hlavním cílem MS Project 2013 Standard Edition je zpřehlednit a zjednodušit plánování a realizaci projektů v každé jejich fázi od samého počátku. Začíná to již při vytváření nového úkolu: Díky Centru projektů integrovanému do aplikace Project 2013 mohou uživatelé vytvořit nový projekt v několika málo krocích, a to i bez větších předchozích znalostí. Za tímto účelem si také mohou vybrat z mnoha předdefinovaných šablon a importovat příslušné informace, např. z aplikace Excel. Projektoví manažeři, kteří již znají Project 2013, mohou také vytvořit prázdný projekt s nevyplněným Ganttovým diagramem nebo otevřít starší projekt pro tento účel. Mnoho intuitivně použitelných funkcí a nástrojů umožňuje diferencované označování všech zdrojů a přesné sledování průběhu projektu, včetně vytváření zpráv pro všechny rozhodující fáze. Optimalizované rozhraní na pracovní ploše navíc umožňuje rychlé zachycení všech důležitých informací, takže uživatelé mají vždy přehled o všech podrobnostech.

Efektivní správa zdrojů s Projectem 2013 Standard

Jedním z hlavních úkolů projektového řízení je přehledná správa všech dostupných zdrojů. V MS Project Standard 2013 jsou k tomuto účelu k dispozici dva pohledy "Tabulka zdrojů" a "Informace o zdrojích".

Norma Project 2013 rozlišuje tři typy zdrojů: práce, materiál a náklady.

 • V části "Práce" lze v závislosti na typu projektu zadat lidi i stroje. Ty lze dále doplnit kalendářem pracovních hodin nebo nedostupných časů, stejně jako hodinovými sazbami nebo maximálními jednotkami.
 • V části "Materiál" jsou zaznamenány všechny typické spotřební materiály a jejich množství.
 • V oddíle "Náklady" lze rozlišovat mezi náklady, které vznikají pouze jednou nebo pravidelně.

Pro přesné zadání a definici příslušného typu prostředku lze kromě přesné specifikace názvu prostředku použít e-mailovou adresu pro přímou komunikaci - také prostřednictvím Lync, pokud se používá -, samostatný přihlašovací účet a kód pro identifikaci a také volné textové pole pro přidělení prostředku. Kromě toho lze v části "Typ rezervace" rozlišovat mezi přidělenými a plánovanými zdroji, které podrobněji definují příslušnou dostupnost, kromě dalších možností zadávání nákladů nebo rozpočtu a materiálu - zde jsou k dispozici další možnosti pro další specifikace, jako je "Obecné", "Aktivní" nebo "Neaktivní" atd.

Kromě toho Project 2013 Standard umožňuje dále rozlišovat mezi zdroji, které jsou k dispozici celé společnosti - takzvanými "podnikovými zdroji", které spravuje správce - a místními zdroji, které může využívat pouze konkrétní projektový manažer, a obecnými zdroji pro přesnější vymezení jednotlivých dovedností.

Pro lepší plánování zdrojů, zejména v případě mnoha nebo obzvláště rozsáhlých projektů, jsou v Project 2013 Standard k dispozici různé automatizace, které zjednodušují plánování projektů. Program například uvádí, kdy je zdroj přidělen dvěma úkolům probíhajícím ve stejnou dobu. Všechny změny provedené v rámci projektu automaticky ovlivňují všechny ostatní součásti, kterých se týkají.

Časové osy ve standardu Project 2013 pro větší přehlednost

Díky zobrazení časové osy mohou projektoví manažeři sledovat složitější a dlouhodobější procesy v aplikaci MS Project 2013 Standard. Ganttův sloupcový graf poskytuje diferencovaný přehled o aktuálním stavu a zobrazuje nejdůležitější úkoly a milníky; lze jej použít i pro reporting.

Jednotlivé cesty úkolů v Ganttově diagramu lze pro lepší přehlednost zvýraznit pomocí stejnojmenné nabídky "Cesta úkolu" na lištách úkolů. Kliknutím na konkrétní úkol se příslušné cesty zobrazí vlastní barvou, aby se odlišily od ostatních.

Profesionální reportování v MS Project Standard 2013

Jak v průběhu probíhajícího projektu, tak po jeho ukončení je tvorba informativních zpráv jedním ze standardních úkolů při řízení projektů, aby bylo možné dokumentovat aktuální stav a popsat důležité fáze, nebo  použít zobrazení celého průběhu projektu jako vzor pro budoucí srovnatelné úkoly. V MS Project Standard 2013 lze také vytvářet dynamické burndown reporty, které zobrazují plánované i již dokončené fáze a práce v liniovém diagramu vedle základního plánu a na první pohled ukazují, zda je harmonogram daného projektu dodržován.

Microsoft Project 2013 obsahuje odpovídající šablony výkazů pro všechny typy výkazů, stejně jako šablony a nástroje formátu tabulek, zobrazení, nástroje pro kreslení a tvorbu grafů atd., které umožňují dokumentovat klíčové základní hodnoty, jako je doba trvání, práce, náklady a termíny, v různé hloubce podle potřeby.

Reporty vytvořené pro probíhající projekt se automaticky přizpůsobují, a obsahují tak vždy aktuální informace. Za tímto účelem je v aplikaci Project 2013 Standard k dispozici také rozdělené zobrazení, které umožňuje sledovat nebo kontrolovat, jak se sestava mění při aktualizaci dat v reálném čase.

Systémové požadavky pro Microsoft Project Standard 2013

Microsoft Project Standard 2013 je k dispozici ke stažení v následujících verzích: 32bitový a 64bitový. 32bitová i 64bitová verze aplikace Project 2013 je podporována operačními systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1. Software systémů Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 je však podporován pouze v 64bitové verzi

podporované. Microsoft Project Standard 2013 však není kompatibilní s Microsoft Office 2016! Platí následující minimální požadavky:

 • Operační systémy: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32bitový nebo 64bitový
 • Serverové operační systémy: Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 - 64bitový
 • Procesor: x86- nebo x64bitový procesor s frekvencí alespoň 1 GHz a SSE2
 • Paměť RAM: alespoň 1 GB (32bitová) nebo 2 GB (64bitová)
 • Místo na pevném disku: alespoň 3 GB
 • Obrazovka: Grafická karta podporující DirectX10 a rozlišení alespoň 1 024 x 576 pixelů

Kupte si Edition Project 2013 Standard u Wiresoft jako použitý software za výhodnou cenu

Standardní edice MS Project 2013 je v internetovém obchodě Wiresoft nabízena jako licence pro jednoho uživatele - jako použitý software je její cena výrazně nižší než u srovnatelného nového softwaru - přičemž toto označení nezahrnuje žádná omezení v rozsahu funkcí, protože software nepodléhá opotřebení; navíc takto staré verze softwaru Microsoft se v běžném obchodě téměř nenabízejí.

Tato licence Standard Edition MS Project 2013 pro jednoho uživatele ve formě tzv. použitého softwaru vznikla rozpuštěním hromadné licence a jejím převedením na jednotlivé licence téhož programu, které byly dříve zakoupeny a případně používány společností nebo organizací. Toto rozdělení základní objemové licence nemá žádné negativní účinky, jako je omezení použitelnosti, ani nepředstavuje právně nedovolený postup; všechny licence pro Microsoft Project 2013 nabízené společností Wiresoft jako použitý software, stejně jako licence pro jiné programy společnosti Microsoft, pocházejí od firem, a proto se na ně vztahuje i platná judikatura: ta jasně uvádí, že nákup nebo prodej použitého softwaru představuje legální postup, což bylo potvrzeno různými právně závaznými soudními rozhodnutími. To znamená, že je spolehlivě vyloučeno případné riziko odpovědnosti pro vás jako kupujícího a že použitý software společnosti Wiresoft je díky kompletní dokumentaci řetězce kupujícího a prodávajícího také odolný vůči auditu.

Výhodou zakoupené verze MS Project 2013 Standard je také neomezená použitelnost, protože s ní není spojeno žádné předplatné s dalšími náklady. Nákup softwaru od společnosti Wiresoft je tedy bezpečný obchod, který vám nabízí jen samé výhody! Kromě mimořádně příznivé ceny licence MS Project 2013 Standard můžete využít i výhod bezpečného okamžitého stažení včetně okamžité aktivace licence pomocí dodaného platného svazkového licenčního klíče.

S použitou softwarovou licencí na MS Project 2013 nebo na jiný software společnosti Microsoft můžete jako kupující i nadále používat starší edice programů společnosti Microsoft, stejně jako exkluzivní nebo dokonce novější aplikace, které nejsou k dispozici v běžném obchodě pro jednotlivé uživatele. V obchodě s použitým softwarem Wiresoft Software Shop najdete kromě programů kompatibilních s MS Project 2013 Standard i mnoho dalších programů společnosti Microsoft, včetně novějších verzí operačních systémů Windows. Máte-li jakékoli dotazy k MS Project 2013 Standard nebo k jinému nabízenému programu společnosti Microsoft, využijte naše kompetentní poradenství v chatu nebo e-mailem či telefonicky.

Čtěte, pište a diskutujte o recenzích...více
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Naposledy zobrazené