Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNÍ VÝROBEK
DODÁNÍ DO 24 HODIN
PODPORA PROSTŘEDNICTVÍM CHATU, E-MAILU A TELEFONU
BEZPLATNÁ HORKÁ LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL

MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL

4 334,00 Kč *

včetně DPH.

K dispozici k okamžitému stažení


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10018
 • H30-04073
 • Výhody

  - Rychlé dodání
  - Autorizovaný originální výrobek
  - Odeslání do 24 hodin
  - Chat, e-mailová a telefonická podpora
Project 2013 Professional - software společnosti Microsoft pro řízení projektů pro profesionály...více
Informace o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"

Project 2013 Professional - software společnosti Microsoft pro řízení projektů pro profesionály v zakoupené verzi

MS Project Professional 2013 je nejkomplexnější edice tohoto softwarového řešení společnosti Microsoft, která pokrývá nejrůznější typy projektů se všemi příslušnými součástmi, pro jejich přesné plánování a správu i dokumentaci - podle potřeby z různých hledisek. Project Professional 2013 tak díky svým integrovaným funkcím a vlastnostem splňuje všechny požadavky na řízení projektů i velkých společností a organizací, které chtějí realizovat komplexní úkoly a řídit všechny zapojené zdroje i v dlouhodobém horizontu.

Množství praktických nástrojů, které jsou rychle přístupné přes uživatelsky přívětivé rozhraní na pracovní ploše, usnadňuje práci se softwarem pro řízení projektů, takže jej mohou rychle používat i nezkušení uživatelé; profesionálové ocení zejména intuitivní použitelnost a rozmanité možnosti zobrazení.

Nástroje integrované do MS Project Professional 2013 Edition umožňují diferencované plánování a kontrolu zdrojů, čímž se zamezí duplicitnímu přidělování i přehlížení nevyužitých zdrojů, takže je ještě lépe zajištěno vytváření a dodržování termínů a rozpočtů - pro úspěšnou realizaci projektů zadaných v Projectu. Zejména v případě rozsáhlých projektů jsou četné automatizace, které jsou k dispozici v aplikaci Project 2013 Professional, obzvláště užitečné, aby bylo možné okamžitě rozpoznat a vyhnout se úzkým místům ve zdrojích a termínech již od samého počátku.

Zejména v edici Professional lze prostředky rozdělovat přetažením, účinky na jednotlivé oblasti jsou okamžitě viditelné, takže lze dobře plánovat dalekosáhlé změny. Volba mezi různými reprezentacemi projektů se zaměřuje vždy na jeden aspekt: časové osy se zvýrazněním jednotlivých cest úkolů umožňují lepší přehled až do jednotlivých detailů.

Součástí edice Project 2013 Professional je také propojení se službou Microsoft SharePoint, takže soubor projektu uložený v této službě nabízí všem členům týmu rychlý přehled o aktuálním stavu - pro efektivní komunikaci se všemi zúčastněnými.

Kromě toho Project 2013 Professional nyní obsahuje také mnoho možností vyhodnocování údajů o projektu v podobě informativních zpráv - nejen o aktuálním stavu, ale také o dosažených výsledcích a využití zdrojů - ty lze dále využívat i mimo Project 2013 Professional v aplikacích Office, jako jsou Word a PowerPoint.

Pro které uživatele je Project Professional 2013 Edition určen?

Profesionální edice Project 2013 byla vyvinuta speciálně pro potřeby projektových manažerů ve středně velkých a velkých firmách, kteří vyvíjejí a řídí i složité projekty, u nichž je nutná obzvláště diferencovaná prezentace, např. proto, že je třeba řídit velké množství různých zdrojů všeho druhu. Zde nabízí funkce Team Planner, která je rovněž exkluzivní funkcí aplikace Project Professional 2013, obzvláště velké množství možností - nejen při tvorbě harmonogramu projektu, ale zejména při kontrole aktuálního využití zdrojů a rozpočtů, takže všechny jednotlivé procesy lze přesně zobrazit a dokumentovat formou sestav.

Jednu licenci edice Microsoft Project 2013 Professional nabízí společnost Wiresoft v podobě nákupní verze jako použitý software, což činí její cenu mimořádně příznivou, takže její nákup využije i mnoho firem, které nemají k dispozici velký rozpočet na software. Další výhodou softwaru Project 2013 je, že je podporován systémem Windows 7, takže pro používání tohoto softwaru pro správu projektů není nutné kupovat aktuálnější operační systém.

Kromě této edice Project 2013 Professional najdete v internetovém obchodě s použitým softwarem Wiresoft i další edice a verze - a samozřejmě mnoho dalších důležitých aplikací Microsoft - vždy za výhodných podmínek jako použitý software. Následující přehled představuje nejdůležitější funkce MS Project 2013 a zejména edice Professional.

Exkluzivní funkce edice Project 2013 Professional

Zejména Professional Edition Project 2013 nabízí následující exkluzivní funkce nebo rozšíření funkcí, které umožňují mnohem diferencovanější prezentaci projektů včetně komplexnější komunikace v týmu:

Plánovač týmu

"Plánovač týmu" v aplikaci Microsoft Project nabízí všem uživatelům komplexní přehled o aktuálním stavu projektu; mohou okamžitě zjistit, kde se tým v harmonogramu projektu nachází a kde se vyskytují úzká místa. Plánování zdrojů je ve verzi Professional mnohem přesnější, což umožňuje ještě efektivnější využití při řízení projektů. Všechny úkoly lze také intuitivně přiřadit ke zdroji přetažením myší, čímž se v plánu automaticky vytvoří odpovídající omezení nebo jiné efekty. Kromě toho je přetížení zdrojů zřetelně barevně označeno.

Každý prostředek v projektu se zadává na samostatném řádku. Všechny přiřazené úkoly se zobrazují v jednom řádku vpravo, úkoly týkající se zdrojů, které nemají definované datum zahájení nebo ukončení, se zobrazují také vlevo od svého názvu. Další podrobnosti zahrnují úkoly, které dosud nebyly osobě přiřazeny, dva úkoly přiřazené stejné osobě, neplánované nebo nepřidělené úkoly a dokončené úkoly. Úkoly lze také deaktivovat a znovu přiřadit v aplikaci Project 2013.

Použití služby SharePoint

Díky synchronizaci se službou Microsoft SharePoint mohou projektoví manažeři sdílet projektové soubory MPP s ostatními uživateli služby SharePoint. Členové týmu tak mohou okamžitě zjistit, které úkoly jsou jim aktuálně přiděleny, a sdílet jejich průběh.

Project Professional 2013 lze použít ve spojení se serverem MS SharePoint Server nebo SharePoint Online k vytvoření plánu projektu v aplikaci Project a jeho synchronizaci prostřednictvím webových stránek SharePoint. Prostřednictvím této funkce lze aktualizovat příslušné seznamy nebo vytvářet nové. Seznamy úkolů lze v aplikaci Project Professional 2013 kdykoli upravovat a synchronizovat s webem SharePoint.

Přehled obecných funkcí aplikace Project 2013 Professional Edition

MS Project 2013 Professional Edition byl navržen tak, aby plánování a řízení projektů jakékoli velikosti bylo co nejpřehlednější a nejjednodušší - a to od samého začátku: Projektové centrum integrované do Project 2013 proto umožňuje projektovým manažerům, kteří program používají poprvé nebo zřídka, poměrně snadno vytvořit nový projekt: nejprve si vyberou nejvhodnější z rozsáhlé sady předdefinovaných šablon a přizpůsobí si ji podle dalších požadavků. Je také možné importovat data nebo informace z aplikace Excel.

Alternativně je možné v aplikaci Project 2013 Professional vytvořit nestrukturovaný projektový soubor s dosud prázdným Ganttovým diagramem nebo otevřít vhodný starší projekt a znovu použít jeho strukturu.

Nyní je k dispozici mnoho nástrojů pro diferencované označování příslušných zdrojů nebo jejich typů, které se intuitivně používají k plánování a řízení průběhu projektu. Optimalizované rozhraní pracovní plochy umožňuje kdykoli okamžitě zaznamenat všechny podstatné informace, takže projektoví manažeři mají přehled o důležitých součástech v každé fázi.

Prezentace podle časových plánů v aplikaci Project 2013 Professional poskytuje přehlednost

Základní součástí MS Project 2013 Professional je zobrazení časové osy Ganttova sloupcového diagramu, které umožňuje projektovým manažerům udržet si přehled v každé fázi, a to i při složitějším a dlouhodobém plánování. Ta obsahuje přehled aktuálního stavu projektu a kromě nejdůležitějších úkolů zobrazuje také milníky - zejména verze Professional zde nabízí ještě větší hloubku a podrobnosti. Pomocí nabídky "Cesta úkolu" lze kromě pruhů úkolů zvýraznit i jednotlivé cesty úkolů v Ganttově diagramu. Kliknutím na jednotlivý úkol se příslušné cesty zobrazí jinou barvou, aby se odlišily od ostatních úkolů.

Komplexní správa všech zdrojů v MS Project Professional 2013

Nejdůležitějším úkolem při řízení projektu je přesné plánování a využití všech potřebných zdrojů, k čemuž je nezbytná přehledná prezentace dostupných zdrojů. MS Project Professional 2013 nabízí pro tento účel dvě různá zobrazení: "Tabulka zdrojů" a "Informace o zdrojích". Kromě toho Project 2013 Professional rozlišuje tři typy zdrojů: práce, materiál a náklady.

 • "Práce" zaznamenává lidi i stroje. Příslušný kalendář umožňuje zadávat pracovní hodiny nebo období nedostupnosti a obsahuje také pole pro hodinové sazby nebo maximální jednotky.
 • "Materiál" zaznamenává materiály relevantní pro projekt a odpovídající množství.
 • "Náklady" umožňují oddělené zaznamenávání jednorázových nebo pravidelných částek.

V aplikaci Project Professional 2013 lze navíc každému typu zdroje kromě přesného označení přiřadit e-mailovou adresu pro komunikaci - k tomuto účelu lze použít i Lync - a také vlastní přihlašovací účet s identifikačním kódem. Volné textové pole nabízí další prostor pro přesné přidělení zdroje, pole "typ rezervace" také rozlišuje mezi přidělenými a plánovanými zdroji. Pro rozpočet a materiál jsou k dispozici další možnosti, jako například "Generic", "Active" nebo "Inactive" atd..

Kromě těchto možností přesné identifikace zdrojů podle typu nabízí Project 2013 Professional ještě jednu možnost rozlišení, která přesahuje rámec jednotlivých projektů: a sice mezi těmi, které jsou obecně dostupné v rámci celé společnosti - ty se nazývají "podnikové zdroje" a spravuje je správce - a takzvanými "místními zdroji" - ty jsou dostupné pouze jednotlivým projektovým manažerům, a pro přesnější vymezení příslušných dovedností jsou zde "obecné zdroje".

Komplexní reporting v MS Project Professional 2013

Jedním z typických úkolů projektového řízení je také vytváření informativních zpráv pro všechny rozhodující fáze nebo podle různých hledisek. Project 2013 Professional zde nabízí mnoho možností: Například u probíhajícího projektu lze zdokumentovat aktuální stav a popsat důležité fáze nebo prvky, ale také lze vytvořit zobrazení celého průběhu projektu po jeho dokončení, které se použije jako šablona pro budoucí podobné úkoly. Za tímto účelem obsahuje Microsoft Project 2013 vhodné šablony sestav a šablony ve formátu tabulky pro různé typy sestav, včetně příslušných nástrojů pro kreslení a diagramy, pomocí kterých lze dokumentovat všechny důležité základní hodnoty plánu, např. práce, dobu trvání, termíny a náklady, a - verze Professional umožňuje i větší hloubku a diferenciaci.

Přehledy vytvořené pro aktuální projekt se automaticky aktualizují a upravují, takže poskytují vždy aktuální informace. Project 2013 Professional k tomuto účelu nabízí rozdělené zobrazení, ve kterém lze přesně sledovat, jak se příslušná sestava mění v reálném čase.

MS Project Professional 2013 nabízí také možnost vytvářet dynamické burndown reporty, které obsahují nejen základní plán, ale také zobrazují fáze a úkoly, které jsou ve fázi plánování, a také ty, které byly dokončeny; integrovaný liniový diagram na první pohled ukazuje, zda je příslušný plán dodržován.

Systémové požadavky pro Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013 je k dispozici ke stažení ve 32bitové a 64bitové verzi. 32bitová i 64bitová verze edice je podporována operačními systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1. Microsoft Project Professional 2013 však není kompatibilní s Microsoft Office 2016! Systémy Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 podporují Project Professional 2013 pouze v 64bitové verzi. Platí také následující minimální požadavky:

 • Operační systémy: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32bitový i 64bitový
 • Serverové operační systémy: Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 - pouze 64bitové verze
 • Procesor: x86 nebo x64bitový s frekvencí alespoň 1 GHz a SSE2
 • Paměť RAM: alespoň 1 GB (32bitová) nebo 2 GB (64bitová)
 • Místo na pevném disku: alespoň 3 GB
 • Obrazovka: Grafická karta podporující DirectX10, rozlišení min. 1 024 x 576 pixelů

Koupit MS Project 2013 Professional Edition levně jako použitý software na Wiresoft

Verze Professional MS Project 2013 je v internetovém obchodě Wiresoft k dispozici jako licence pro jednoho uživatele - jedná se o použitý software, což znamená, že jeho cena je výrazně nižší než u srovnatelného nového softwaru - toto označení však neznamená žádné omezení v rozsahu funkcí, a to nejen proto, že software obecně nepodléhá opotřebení.

Licence pro jednoho uživatele na verzi Professional programu Project 2013, kterou společnost Wiresoft nabízí jako použitý software, je založena na rozpuštění hromadné licence a jejím převedení na jednotlivé licence tohoto programu společnosti Microsoft, které byly dříve pořízeny a případně také takto používány společností. Rozdělení objemové licence nemá žádné negativní účinky, jako je omezení její použitelnosti, ani nepředstavuje právně nepřípustný postup; navíc všechny licence k softwaru Microsoft Project 2013 a k dalším programům společnosti Microsoft, které společnost Wiresoft nabízí jako použitý software, pocházejí původně od společnosti. To znamená, že i zde platí platná judikatura, která jasně objasňuje, že nákup nebo prodej použitého softwaru je legální proces. Tuto skutečnost potvrzují i různá právně závazná soudní rozhodnutí.

Pro vás jako kupujícího to znamená, že na jedné straně je spolehlivě vyloučeno případné riziko odpovědnosti a na druhé straně je použitý software společnosti Wiresoft díky kompletní dokumentaci řetězce kupujícího a prodávajícího také odolný vůči auditu. Nákupní verze MS Project 2013 Professional Edition nabízená společností Wiresoft nabízí kromě výrazně nižší prodejní ceny také výhodu neomezené použitelnosti: neobsahuje předplatné, které může být spojeno s dalšími náklady. Nákup softwaru od společnosti Wiresoft je proto bezpečný obchod, který vám nabízí jen samé výhody! Tato starší verze Project Professional se navíc v běžném obchodě téměř nenabízí.

Kromě mimořádně výhodné ceny použité licence Project 2013 Professional můžete využít výhod bezpečného okamžitého stažení včetně okamžité aktivace licence pomocí přiloženého platného svazkového licenčního klíče.

S použitými softwarovými licencemi od společnosti Wiresoft - nejen pro MS Project 2013 - můžete jako kupující nadále používat i starší edice programů Microsoft. Kromě toho zde najdete i další exkluzivní aplikace, které nejsou pro jednotlivé uživatele v běžném obchodě k dispozici: kromě mnoha programů kompatibilních s MS Project 2013 Professional se jedná i o novější verze - včetně operačních systémů Windows. Máte-li jakékoli dotazy týkající se MS Project 2013 Professional nebo jakéhokoli jiného nabízeného programu společnosti Microsoft, jednoduše využijte naše kompetentní poradenství v chatu nebo e-mailem či telefonicky.

Čtěte, pište a diskutujte o recenzích...více
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Naposledy zobrazené