Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10158
 • 359-06865
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
2 566,90 Kč * 2 850,90 Kč * (9,96% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množství 1x Device CAL
Systém  SQL Server 
CAL Device CAL
Rozsah dodávky ID licence + Autentifikační kód 
Runtime Neomezené
Jazyky Všechny jazyky


Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, musí mít odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL Server 2019 Device CAL; obsahuje přístupová práva pro jedno registrované koncové zařízení. Je to proto, že licence serveru SQL 2019 pro edici Standard ve variantě Server/CAL sama o sobě neobsahuje žádná uživatelská práva; ta je třeba zakoupit zvlášť, např. ve formě přístupové licence pro koncové zařízení. Tato stránka Device CAL uděluje oprávnění k přístupu na server pouze počítači, který je jí vybaven.

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"

Licence CAL zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software

Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL Server 2019 Device CAL; ta obsahuje přístupová práva pro jedno registrované koncové zařízení. Je to proto, že licence SQL 2019 Server pro edici Standard ve variantě Server/CAL sama o sobě neobsahuje žádná uživatelská práva; ta je třeba zakoupit zvlášť, např. ve formě přístupové licence pro koncové zařízení. Tato licence Device CAL uděluje oprávnění k přístupu na server pouze počítači, který je jí vybaven.

Licence SQL Server 2019 Device CAL od společnosti Wiresoft jako použitý software mají velkou výhodu nejen v tom, že jsou k dispozici i jednotlivě, ale také v tom, že mají nižší cenu než srovnatelné nabídky obvyklých poskytovatelů licencí. Mají stejné funkce jako licence Device Client Access Licenses pro SQL Server 2019, které jsou k dispozici v rámci oficiálního licenčního programu Microsoft Volume Licensing Program.

Získejte všechny výhody MS SQL Serveru 2019 s předplacenou licencí Device CAL

SQL Server 2019 je v současné době nejnovější verzí databázové platformy společnosti Microsoft. Společnosti používající systémy pro plánování podnikových zdrojů, software ERP nebo systémy CRM mohou využívat všechny důležité databázové, reportovací a analytické funkce tohoto výkonného systému pro správu relačních databází.

V závislosti na edici obsahuje SQL Server 2019 kromě možnosti shlukování (přiřazování skupin) dat také monitorovací funkce pro jejich systematický sběr během zpracování cílených databázových dotazů. S licencí SQL Server 2019 Device CAL mohou uživatelé na vyhrazeném koncovém zařízení využívat všechny výhody, které nabízí inteligentní zpracování dotazů pro zrychlené dotazy na větší objemy dat a také nová funkce Big Data Cluster s nástroji strojového učení a PolyBase pro optimalizované zpracování dotazů Transact-SQL z externích zdrojů dat.

Další funkce SQL Serveru 2019:

 • Always Encrypted bezpečně šifruje data klienta i DBMS
 • Inteligentní zpracování dotazů optimalizuje dotazy na velké datové sady
 • Inteligentní výkon poskytuje vyšší rychlost provádění databázových operací
 • Snímky databáze dokumentují potenciální nesrovnalosti
 • Poslední statistiky plánu dotazů poskytují aktuální přehled o dotazech
 • ve výchozím nastavení je povolena infrastruktura Lightweight Query Profiling Infrastructure
 • Zrychlené obnovení databází pro rychlejší obnovení databází po restartu nebo vrácení transakce zpět

Licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 Standard edition

I s použitou licencí Device CAL od společnosti Wiresoft můžete plně využívat obvyklé funkce a služby serveru SQL Server 2019 Standard-Edition: Zejména malé a střední firmy zde mohou využít možnosti licencování na server/CAL, které se skládá ze serverové licence a různého počtu přístupových licencí (Client Access Licenses) pro zařízení.

Licenční model pro SQL Server 2019 se serverovými licencemi a licencemi CAL

Možnost licencování serveru SQL Server 2019 a licencí Device CAL se provádí podle podmínek definovaných společností Microsoft - tento licenční model se nazývá licencování serveru/CAL. Správa licencí Microsoft tak rozlišuje mezi licencováním serverů a jednotlivých koncových zařízení nebo uživatelů. Každý server, na kterém je spuštěna instance serveru SQL Server, vyžaduje nejprve licenci Standard Server License 2019. Pro přístup k licencovanému serveru SQL Server je navíc pro každé vyhrazené koncovézařízení vyžadována samostatná přístupová licence(Device CAL) stejné nebo vyšší verze serveru.

Pouze licence Device CAL opravňuje zařízení k používání funkcí serveru SQL Server verze 2019. Licence klientského přístupu pro koncová zařízení neobsahuje žádný další software, který by bylo třeba nainstalovat, ale pouze přístupová práva v prostředí klient/server pro SQL Server 2019.

U licencí CAL zařízení na server SQL Server 2019 je třeba zohlednit kompatibilitu verzí

Licence Device CAL pro SQL Server 2019 opravňuje také k přístupu k SQL Serveru 2017 nebo starší verzi (downgrade). Opačný případ použití licence Device CAL starší verze serveru SQL Server, například 2016, pro přístup k vyšší verzi serveru SQL Server, například 2019, však není možný. Proto byste se měli ujistit, že při používání serveru SQL Server 2019 máte správnou verzi licencí CAL zařízení.

Proč existují licence pro klientský přístup pro edici SQL Server 2019 Standard?

Pro Standard-Edition SQL Serveru 2019 nabízí společnost Microsoft volitelné licencování na základě licencí CAL mimo jiné pro zařízení (koncové body). Licencování přístupu k serveru prostřednictvím licencí Device CAL je ekonomičtější, zejména pro malé a střední podniky, kterým SQL Server sice poskytuje nižší výkon, ale pro jejich potřeby je dostačující. Pro tento typ použití serveru SQL Server 2019 nabízí licenční model společnosti Microsoft dva různé typy licencí CAL:

 • Licence SQL Server 2019 Device CAL: poskytuje přístupová práva k serveru na vyhrazeném koncovém zařízení (PC, notebook, stůl, mobil)
 • Licence SQL Server 2019 User CAL: tato licence vybaví vyhrazeného uživatele přístupovými právy k serveru

Nákup například klientských licencí pro přístup k více zařízením, které využívají funkce SQL Serveru, je pak obvykle levnější než licencování serveru podle jader.

Jaká jsou specifika licencování pomocí licencí Device CAL pro SQL Server 2019?

Licence Device CAL je licence, která dává určitému koncovému zařízení (zařízení) přístupová práva k serveru SQL Server 2019. Toto koncové zařízení zadané při prvotní registraci není možné dodatečně změnit, stejně jako není možné změnit typ přiřazení - ze zařízení na uživatelskou licenci CAL. Tato omezení mají zabránit zneužití licencí CAL a zajistit vyšší bezpečnost, protože neoprávnění nebo cizí uživatelé nemají přístup k serveru společnosti.

Jaké jsou výhody licence Device CAL pro SQL Server 2019?

Z hlediska funkčnosti není mezi licencí pro přístup ke koncovému bodu a licencí pro uživatele v podstatě žádný rozdíl. Příslušné výhody jsou znázorněny typem typických přístupů k serveru SQL Server. Společnosti používající SQL Server se obvykle liší počtem nebo typem pracovních stanic používaných pro běžné pracovní postupy: Například v některých projektech může několik zaměstnanců sdílet jeden počítač nebo jej používat na směny, zatímco v jiném pracovním prostředí stejný uživatel pravidelně používá k přístupu k serveru SQL Server zcela jiná koncová zařízení.

Díky tomu, že licence zařízení pro SQL Server 2019 je vázána výhradně na konkrétní koncové zařízení s podporou Windows, nikoli na uživatele, který má právo využívat přístup k SQL Serveru, vznikají různé typy využití v závislosti na typu: Pokud se jedná o mobilní koncové zařízení, například notebook, může přes něj příslušný uživatel přistupovat k serveru SQL Server nejen v rámci firmy, například na pracovišti, ale také mimo ni - například v jiném místě firmy nebo doma -Office. V případě počítače se přístup přirozeně uskutečňuje vždy na stejném místě.

Závěr

Který typ licence CAL pro SQL Server 2019 nabízí více možností nasazení v dané organizaci, se tedy liší podle převažujícího scénáře použití. Rozhodnutí o typu licencování klientského přístupu je třeba učinit před nákupem, protože, jak již bylo uvedeno, licenci Device CAL pro SQL Server nelze následně změnit na licenci User CAL a naopak.

Roli hraje nejen počet zaměstnanců, ale také hlavní způsob používání koncových zařízení: Pokud mnoho zaměstnanců střídavě používá stejný počítač pro přístup k serveru SQL Server, ať už interní, externí nebo mobilní, pak licencování pomocí licencí Device CAL nabízí více výhod. Licence CAL na zařízení jsou proto vhodnou formou licencování, pokud k serveru SQL Server pravidelně přistupuje několik zaměstnanců střídavě prostřednictvím jednoho koncového zařízení.

Kupte si licence CAL zařízení pro Microsoft SQL Server 2019 již od jedné licence v internetovém obchodě Wiresoft

Licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jsou k dispozici v internetovém obchodě Wiresoft již od jedné uživatelské licence - nabídka použitého softwaru je výrazně levnější než srovnatelná nová licence, aniž by stav "použité" licence CAL znamenal nějaké nevýhody z hlediska použitelnosti, protože software se nemůže opotřebovat.

Jaké se používají licence CAL zařízení pro SQL Server 2019?

Licence Device CAL pro SQL Server 2019 nabízené v internetovém obchodě společnosti Wiresoft jsou původní přístupové licence, které jsou k dispozici v rámci licenčního programu společnosti Microsoft; s tím rozdílem, že kdysi byly součástí svazkové licence SQL Server 2019 pro koncové body zakoupené společností, která nepotřebné jednotlivé přístupové licence zařízení nebo svazkovou licenci dále prodala společnosti Wiresoft. Tato bývalá svazková licence byla rozdělena a převedena na jednotlivé licence, přičemž licence CAL zařízení byly označeny jako použitý software nebo Used Software. Jak již bylo uvedeno, toto označení neznamená žádné opotřebení softwaru Device CAL pro SQL Server ani žádné omezení jeho funkčnosti nebo používání po neomezenou dobu.

Jaké zabezpečení nabízejí použité licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019?

Nákup použitého softwaru, jako jsou licence Device CAL pro SQL Server od společnosti Wiresoft, je pro zákazníky nejen levnější, ale také bezpečnější! Protože již jednu licenci CAL na zařízení pro Microsoft SQL Server 2019 získáte nejen za nižší cenu než odpovídající nový software, ale máte také jistotu kupujícího díky okamžitému stažení po zaplacení a aktivaci licence pomocí přiloženého svazkového licenčního klíče.

Licence Device CAL pro SQL Server 2019, které jsou k dispozici ve společnosti Wiresoft, pocházejí ze zásob licencí různých společností. Na obchod s použitým softwarem se proto vztahuje obvyklá jurisdikce. Tím je výslovně schválen obchod s použitým softwarem, což bylo opakovaně jasně potvrzeno různými soudními rozhodnutími.

Pro vás jako zákazníka znamená zakoupení licencí Microsoft Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jiné licence pro klientský přístup nabízené společností Wiresoft, stejně jako používání použitého softwaru, právní jistotu, protože nejsou porušena žádná právní ustanovení. A díky úplnému prokázání všech kupujících jsou použité licence CAL od společnosti Wiresoft také odolné vůči auditu!

Vaše výhody při nákupu použitých licencí CAL na zařízení pro SQL Server 2019

Nabídka licencí Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jiných licencí CAL jako použitého softwaru u společnosti Wiresoft nejenže poskytuje našim zákazníkům cenově dostupnou alternativu k jiným nabídkám, ale také jim dává svobodu volby přesného počtu licencí Device CAL potřebných k přesnému licencování používání služeb SQL Serveru namísto nepraktičtějšího stupňování licencí, čímž se snižují náklady na licencování.

Široká nabídka licencí CAL na použitý software v internetovém obchodě Wiresoft zahrnuje licence CAL na zařízení i uživatelské licence CAL pro SQL Server 2019 a starší verze přístupových licencí pro MS SQL Server včetně odpovídajících serverových licencí. Tímto způsobem se můžete vyhnout nákupu nového hardwaru nebo problémům s kompatibilitou, které mohou nastat. Využijte širokou nabídku použitého softwaru pro různé licence CAL pro SQL Server atd. u společnosti Wiresoft!

V obchodě Wiresoft Software Shop najdete licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 a klientské přístupové licence pro další software Microsoft Server - vždy za nízké ceny jako použitý software a okamžitě použitelné prostřednictvím okamžitého stažení a aktivace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencí Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jakýkoli jiný produkt společnosti Microsoft, kontaktujte nás prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.

Další odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie