Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNÍ VÝROBEK
DODÁNÍ DO 24 HODIN
PODPORA PROSTŘEDNICTVÍM CHATU, E-MAILU A TELEFONU
BEZPLATNÁ HORKÁ LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL

MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL

40 682,00 Kč *

včetně DPH.

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10390
 • 359-06865
 • Výhody

  - Rychlé dodání
  - Autorizovaný originální výrobek
  - Odeslání do 24 hodin
  - Chat, e-mailová a telefonická podpora
10x Device CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software Aby mohl uživatel...více
Informace o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL"

10x Device CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jako používaný software

Aby mohl uživatel využívat funkce nabízené serverem Microsoft SQL Server 2019, potřebuje bezpodmínečně odpovídající licenci pro klientský přístup - např. licenci SQL Server 2019 Device CAL; ta obsahuje přístupová práva pro deset jednotlivých registrovaných koncových zařízení. Je to proto, že licence SQL 2019 Server pro edici Standard ve variantě Server/CAL sama o sobě neobsahuje žádná uživatelská práva; ta je třeba zakoupit zvlášť, např. ve formě přístupové licence pro koncové zařízení. Tato licence Device CAL uděluje oprávnění k přístupu k serveru pouze počítači, který je jí vybaven.

Licence SQL Server 2019 Device CAL od společnosti Wiresoft jako použitý software mají velkou výhodu nejen v tom, že jsou k dispozici i jednotlivě, ale také v tom, že mají nižší cenu než srovnatelné nabídky obvyklých poskytovatelů licencí. Mají stejné funkce jako licence Device Client Access Licences pro SQL Server 2019, které jsou k dispozici v rámci oficiálního licenčního programu společnosti Microsoft.

Využívejte všechny výhody MS SQL Server 2019 s použitou licencí CAL na zařízení

SQL Server 2019 je v současné době nejnovější verzí databázové platformy společnosti Microsoft. Společnosti, které používají systémy pro plánování podnikových zdrojů, software ERP nebo systémy CRM, mohou využívat všechny důležité databázové, reportovací a analytické funkce tohoto výkonného systému pro správu relačních databází, které jsou potřeba.

V závislosti na edici obsahuje SQL Server 2019 kromě možnosti shlukování (přiřazování skupin) dat také monitorovací funkce pro jejich systematické zaznamenávání během zpracování cílených databázových dotazů. S licencí SQL Server 2019 Device CAL mohou uživatelé na vyhrazeném koncovém zařízení využívat všechny výhody, které nabízí inteligentní zpracování dotazů pro zrychlené dotazy na větší objemy dat a také nová funkce Big Data Cluster s nástroji strojového učení a PolyBase pro optimalizované zpracování dotazů Transact-SQL z externích zdrojů dat.

Další funkce SQL Serveru 2019:

 • Always Encrypted bezpečně šifruje data - klienta i DBMS
 • Inteligentní zpracování dotazů optimalizuje dotazy na velké datové sady
 • Inteligentní výkon nabízí vyšší rychlost provádění databázových operací
 • Snímky databáze dokumentují potenciální odchylky
 • Poslední statistiky plánu dotazů poskytují aktuální přehled o dotazech
 • ve výchozím nastavení je povolena infrastruktura Lightweight Query Profiling Infrastructure
 • Zrychlené obnovení databází pro rychlejší obnovení databází po restartu nebo vrácení transakce zpět

Licence CAL zařízení pro verzi SQL Server 2019 Standard Edition

I s použitou licencí Device CAL od společnosti Wiresoft můžete plně využívat obvyklé funkce a služby serveru SQL Server 2019 Standard Edition: Zejména malé a střední firmy mohou využít možnosti licencování na server/CAL, které se skládá ze serverové licence a různého počtu přístupových licencí (klientských přístupových licencí) pro zařízení.

Licenční model pro SQL Server 2019 se serverovými licencemi a licencemi CAL

Možnost licencování serveru SQL Server 2019 a licencí CAL zařízení je v souladu s ustanoveními definovanými společností Microsoft - tento licenční model se označuje jako licencování serveru/CAL. Správa licencí Microsoft proto rozlišuje mezi licencováním serverů a jednotlivých koncových zařízení nebo uživatelů. Každý server, na kterém je spuštěna instance serveru SQL Server, vyžaduje nejprve standardní serverovou licenci 2019. Pro přístup k licencovanému serveru SQL Server je navíc pro každé vyhrazené koncovézařízení vyžadována samostatná přístupová licence(Device CAL) stejné nebo vyšší verze serveru.

Pouze licence Device CAL opravňuje zařízení k používání funkcí serveru SQL Server verze 2019. Licence klientského přístupu pro koncová zařízení neobsahuje žádný další software, který by bylo nutné instalovat, ale pouze přístupová práva v prostředí klient/server pro SQL Server 2019.

U licencí Device CAL pro SQL Server 2019 je třeba zohlednit kompatibilitu verzí

Licence Device CAL pro SQL Server 2019 opravňuje také k přístupu k SQL Serveru 2017 nebo starší verzi (downgrade). Opačný případ, tedy použití licence Device CAL starší verze serveru SQL Server, například 2016, pro přístup k vyšší verzi serveru SQL Server, například 2019, však není možný. Proto byste se měli ujistit, že při používání serveru SQL Server 2019 máte správnou verzi licencí CAL zařízení.

Proč existují licence klientského přístupu pro edici SQL Server 2019 Standard?

Pro standardní edici SQL Serveru 2019 nabízí společnost Microsoft mimo jiné volitelné licencování na základě licencí CAL pro zařízení (koncová zařízení). Licencování přístupu k serveru prostřednictvím licencí Device CAL je ekonomičtější, zejména pro malé a střední podniky, jejichž server SQL Server má nižší výkon, ale pro jejich potřeby je dostačující. Pro tento typ použití serveru SQL Server 2019 nabízí licenční model společnosti Microsoft dva různé typy licencí CAL:

 • Licence SQL Server 2019 Device CAL: poskytuje přístupová práva k serveru na vyhrazeném koncovém zařízení (PC, notebook, tablet, mobil)
 • Licence SQL Server 2019 User CAL: tato licence vybaví vyhrazeného uživatele přístupovými právy k serveru

Nákup například několika licencí klientského přístupu k zařízením, které využívají funkce SQL Serveru, je pak obvykle levnější než licencování serveru podle jader.

Jaké speciální funkce je třeba vzít v úvahu při licencování pomocí licencí Device CAL pro SQL Server 2019?

Licence Device CAL je licence, která poskytuje přístupová práva k serveru SQL Server 2019 konkrétnímu koncovému zařízení (zařízení). Koncové zařízení zadané při prvotní registraci není možné dodatečně změnit, stejně jako není možné změnit typ přiřazení - ze zařízení na uživatelskou licenci CAL. Tato omezení mají zabránit zneužití licencí CAL a zajistit vyšší bezpečnost, protože neoprávnění nebo cizí uživatelé nemají přístup k serveru společnosti.

Jaké jsou výhody licence Device CAL pro SQL Server 2019?

Rozsah funkcí licence pro přístup ke koncovému zařízení a licence pro uživatele se v zásadě neliší. Příslušné výhody jsou patrné z typů typických přístupů k serveru SQL Server. Společnosti používající server SQL se obvykle liší počtem nebo typem pracovních stanic používaných pro běžné pracovní postupy: Například v některých projektech může několik zaměstnanců sdílet jeden počítač nebo jej používat na směny, zatímco v jiném pracovním prostředí jeden a tentýž uživatel pravidelně používá k přístupu k serveru SQL zcela jiná koncová zařízení.

Skutečnost, že licence zařízení pro SQL Server 2019 je vázána výhradně na konkrétní koncové zařízení s operačním systémem Windows - namísto na uživatele, aby bylo možné využít přístupové právo k SQL Serveru - vede k různým typům použití v závislosti na typu: Pokud se jedná o mobilní koncové zařízení, jako je notebook, může jej příslušný uživatel používat k přístupu k serveru SQL Server nejen v rámci společnosti, např. na pracovišti, ale také mimo ni - např. na jiném místě společnosti nebo v domácí kanceláři. V případě počítače se přístup přirozeně uskutečňuje vždy na stejném místě.

Závěr

Který typ licence CAL pro SQL Server 2019 nabízí více možností použití v konkrétní společnosti, se liší podle převažujícího scénáře použití. Rozhodnutí o typu licencování klientského přístupu musí být učiněno již před nákupem, protože, jak již bylo uvedeno, licenci Device CAL pro SQL Server nelze následně změnit na licenci User CAL a naopak.

Roli hraje nejen počet zaměstnanců, ale také hlavní způsob, jakým jsou koncová zařízení využívána: Pokud mnoho zaměstnanců střídavě používá stejný počítač pro přístup k serveru SQL Server, ať už interně, externě nebo mobilně, pak licencování pomocí licencí Device CAL nabízí více výhod. Licence CAL na zařízení jsou proto vhodnou formou licencování, pokud k serveru SQL Server pravidelně přistupuje několik zaměstnanců střídavě prostřednictvím jednoho koncového zařízení.

Kupte si licence CAL zařízení pro Microsoft SQL Server 2019 již od jedné licence v internetovém obchodě Wiresoft

Licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 jsou k dispozici v internetovém obchodě Wiresoft již od jedné licence pro jednoho uživatele - nabídka je jako použitý software výrazně levnější než srovnatelná nová licence, aniž by stav "použité" licence CAL znamenal nějaké nevýhody z hlediska použitelnosti, protože software se nemůže opotřebovat.

Jaké se používají licence CAL zařízení pro SQL Server 2019?

Licence Device CAL pro SQL Server 2019 nabízené v internetovém obchodě společnosti Wiresoft jsou původní přístupové licence, které jsou k dispozici v rámci licenčního programu společnosti Microsoft; s tím rozdílem, že kdysi byly součástí svazkové licence SQL Server 2019 pro koncová zařízení zakoupené společností, která nepotřebné individuální přístupové licence pro zařízení nebo svazkovou licenci dále prodala společnosti Wiresoft. Tato bývalá objemová licence byla rozdělena a převedena na jednotlivé licence, přičemž licence CAL zařízení byly označeny jako použitý software nebo Used Software. Jak již bylo uvedeno, toto označení neznamená žádné opotřebení softwaru Device CAL pro SQL Server ani žádné omezení jeho funkčnosti nebo používání po neomezenou dobu.

Jaké zabezpečení nabízejí použité licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019?

Nákup použitého softwaru, jako jsou licence Device CAL pro SQL Server od společnosti Wiresoft, je pro zákazníky nejen levnější, ale také bezpečnější! Nejenže získáte jednu licenci CAL na zařízení pro Microsoft SQL Server 2019 za nižší cenu než odpovídající nový software, ale máte také jistotu kupujícího díky okamžitému stažení po zaplacení a aktivaci licence pomocí přiloženého svazkového licenčního klíče.

Licence Device CAL pro SQL Server 2019, které jsou k dispozici ve společnosti Wiresoft, pocházejí ze zásob licencí různých společností. Na obchod s použitým softwarem se proto vztahuje obvyklá jurisdikce. Tím se výslovně schvaluje obchod s použitým softwarem, což bylo opakovaně jasně potvrzeno různými soudními rozhodnutími.

Zakoupení licencí Microsoft Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jiných licencí pro klientský přístup nabízených společností Wiresoft, stejně jako používání použitého softwaru, pro vás jako zákazníka znamená právní jistotu, protože nejsou porušena žádná právní ustanovení. A díky úplnému prokázání všech kupujících jsou použité licence CAL od společnosti Wiresoft také odolné vůči auditu!

Vaše výhody při nákupu použitých licencí CAL na zařízení pro SQL Server 2019

Nabídka licencí Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jiných licencí CAL jako použitého softwaru od společnosti Wiresoft nejenže poskytuje našim zákazníkům levnou alternativu k jiným nabídkám, ale také jim dává svobodu rozhodnout se o přesném počtu licencí Device CAL potřebných k přesnému licencování používání služeb SQL Serveru namísto nepraktičtějšího stupňování licencí, čímž se snižují náklady na licencování.

Široká nabídka licencí CAL na použitý software v internetovém obchodě Wiresoft zahrnuje licence CAL na zařízení i uživatelské licence CAL pro SQL Server 2019 a starší verze přístupových licencí pro MS SQL Server včetně odpovídajících serverových licencí. Tímto způsobem se můžete vyhnout nákupu nového hardwaru nebo případným problémům s kompatibilitou. Využijte širokou nabídku použitého softwaru pro různé licence CAL pro SQL Server atd. u společnosti Wiresoft!

V obchodě Wiresoft Software Shop najdete licence CAL na zařízení pro SQL Server 2019 a klientské přístupové licence pro další software Microsoft Server - vždy za výhodnou cenu jako použitý software a okamžitě použitelné prostřednictvím okamžitého stažení a aktivace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencí Device CAL pro SQL Server 2019 nebo jakýkoli jiný produkt společnosti Microsoft, jednoduše využijte naši odbornou radu v chatu nebo e-mailem či telefonicky.

Čtěte, pište a diskutujte o recenzích...více
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

Naposledy zobrazené