Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10085
 • 6VC-03222
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
1 043,90 Kč * 1 158,90 Kč * (9,92% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množství 1x Device CAL
Systém  Server se systémem Windows
CAL RDS Device CAL
Rozsah dodávky ID licence + autentizační kód 
Runtime Neomezeně
Jazyky Všechny jazyky
Terminálový server Kompatibilní


Aby mohl každý uživatel využívat služby vzdálené plochy (RDS) serverů Windows, potřebuje licenci CAL (Client Access Licence), která mu umožňuje samostatný přístup k programům Windows ve firemní síti - včetně souborů - i lokálně. K tomuto účelu slouží mimo jiné licence Device CAL pro služby vzdálené plochy, jejichž prostřednictvím jsou zpřístupněny registrovanému koncovému zařízení (zařízení) pro relaci vzdálené plochy. Licence RDS Device CAL v podobě použitého softwaru od společnosti Wiresoft jsou cenově výhodnou alternativou k běžným poskytovatelům licencí, protože nabízejí stejnou funkčnost.

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL"

Licence CAL na zařízení pro Remote Desktop Services na Windows Server 2019 jako používaný software

Aby mohl každý uživatel využívat služby vzdálené plochy (RDS) serverů Windows, potřebuje licenci CAL (Client Access License), která mu umožňuje přistupovat k programům Windows v podnikové síti - včetně souborů - i samostatně lokálně. K tomuto účelu slouží mimo jiné licence CAL zařízení pro Remote Desktop Services, jejichž prostřednictvím jsou zpřístupněny registrovanému koncovému zařízení (Device) pro relaci vzdálené plochy. Licence CAL pro zařízení RDS v podobě použitého softwaru od společnosti Wiresoft jsou cenově výhodnou alternativou k běžným poskytovatelům licencí, protože nabízejí stejné funkce jako licence CAL v oficiálním licenčním programu společnosti Microsoft.

Jaké jsou výhody licencí RDS CAL pro Windows Server 2019?

Remote Desktop Services - dříve nazývané Terminálové služby - představují vyhrazenou roli serveru v serveruWindows Server 2019 nebo jeho starších verzích. RDS řídí přístup k Windows-programům dostupným prostřednictvím příslušného serveru Windows jako hostitele, a to prostřednictvím relace vzdálené plochy. Uživatelé, kteří mají příslušnou klientskou přístupovou licenci - v tomto případě například RDS Device CAL - je pak mohou používat s počítačem, notebookem nebo podobným zařízením, které je jím vybaveno, ve firemní síti nebo lokálně nezávisle (vzdáleně) prostřednictvím internetového připojení.

Kromě výhod, které přinášejí licence CAL pro zařízení (a uživatele) uživatelům, přinášejí služby Windows Remote Desktop Services také mnoho výhod správcům, protože umožňují mnohem efektivnější správu: Software lze v podnikovém prostředí nasadit centrálně, čímž odpadá nutnost instalovat jej na každé koncové zařízení zvlášť. Místo toho je poskytována na jediném místě - na serveru - a v případě potřeby je také aktualizována.

Přístup uživatelů s oprávněním RDS CAL je rovněž řízen, protože každému uživateli lze přiřadit specifická práva. Celkové nároky na údržbu a poskytování pracovních stanic se tak díky licencím RDS CAL pro servery Windows výrazně sníží.

Jaké jsou výhody licencí CAL pro zařízení služby Vzdálená plocha pro uživatele?

Uživatelé vybavení licencí RDS Device CAL pro Windows Server 2019 tak mohou využívat standardizované pracovní prostředí Windows bez ohledu na to, z jakého místa k němu přistupují pomocí svého registrovaného koncového zařízení - a bez ohledu na to, který uživatel používá Remote Desktop Services na daném počítači, notebooku, tabletu atd..

Pokud autorizované koncové zařízení přistupuje k určitému programu prostřednictvím licence Device CAL během relace vzdálené plochy s hostitelem, spustí se tento program na serveru bez ohledu na ostatní klientská připojení. Uživatel uvidí pouze svou vlastní relaci.

Pokud mají starší zařízení slabší výkon nebo hardware, mohou pomocí Remote Desktop Services využít výkon serveru Windows, čímž se sníží i náklady na nasazení novějšího hardwaru.

Kompatibilita verzí licencí CAL služby Vzdálená plocha pro Windows Server

Licence CAL zařízení pro zařízení s přístupovými právy (nebo licence CAL uživatele) musí být vždy kompatibilní s aktuální verzí serveru Windows, jinak ji nelze použít k vytvoření vzdáleného připojení pro relaci. Licence 2019 RDS Device CAL tedy může přistupovat k serveru Windows Server 2019 nebo i ke starší verzi serveru, například 2016 (downgrade) - ale v budoucnu nebude možné použít vyšší verze serveru.

Srovnání licencí CAL na zařízení a licencí CAL na uživatele pro Remote Desktop Services Windows Server 2019

V zásadě platí, že implementace softwaru Microsoft Server je vždy nezávislá na jeho skutečném použití - k tomu je zapotřebí příslušná přístupová licence. Společnost Microsoft upravuje tato přístupová práva pro používání serveru Windows prostřednictvím vlastního licenčního systému, který je založen na licencích Client Access Licences nebo zkráceně CAL. Jak již bylo popsáno výše, licence CAL pro Remote Desktop Services zajišťují, že k serveru Windows mají přístup pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávněni, a to i lokálně a nezávisle. Kromě možností pro správce serverů, jak diferencovaně spravovat přístupová práva, znamená systém RDS CAL také dodatečné zabezpečení, protože cizí uživatelé nebo neregistrovaná koncová zařízení bez přístupové licence (Device CAL) nemají přístup ke službám nebo datům, které jsou jeho prostřednictvím dostupné.

Společnost Microsoft nabízí dva různé typy licencí CAL pro Remote Desktop Services Windows Server 2019:

 • Licence zařízení CAL pro službu RDS, kdy jsou jednomu koncovému bodu (PC, notebook, stůl, mobilní telefon) udělena přístupová práva
 • Uživatelská licence CAL pro službu RDS, kdy jsou konkrétnímu uživateli udělena přístupová práva

Speciální funkce aplikace Device CAL pro Remote Desktop Services 2019

Licence Device CAL se v zásadě vztahuje výhradně na jedno vyhrazené koncové zařízení, které je odpovídajícím způsobem zaregistrováno. Zařízení CAL pro Remote Desktop Services reguluje svá přístupová práva k serveru Windows nebo hostiteli pro každou relaci Vzdálené plochy. Remote Desktop Services Každý zaměstnanec, který má povoleno nebo může používat daný počítač, notebook apod., pak může využívat stránky  . V případě notebooků, tabletů nebo mobilních zařízení, která lze používat bez ohledu na místo, si může příslušný uživatel svobodně vybrat, zda bude RDS používat ve firmě, na cestách nebo domaOffice.

V režimu licencování na zařízení je při prvním navázání spojení mezi klientským počítačem zařízení přidělena dočasná licence pro přístup k tomuto spojení. Jakmile je toto připojení navázáno podruhé se serverem jako hostitelem pro relace vzdálené plochy, je pro něj vydána trvalá licence Device RDS CAL - za předpokladu, že je k dispozici.

Přehled funkcí licencí Device CAL pro RDS z Windows Server 2019

 • Licence CAL zařízení jsou vždy fyzicky přiřazeny ke konkrétnímu koncovému bodu - nikoli k jednotlivým uživatelům
 • Každé zařízení RDS CAL je sledováno příslušným licenčním serverem a tento
 • nezávisle na registraci ve službě Active Directory
 • Dočasně dostupné licence VP CAL pro zařízení mají platnost 52 až 89 dní
 • Počet definovaných licencí CAL zařízení nelze přetížit

Závěr

Který typ služby Vzdálené plochy CAL nabízí ve firmě více výhod, závisí na konkrétním případu. Není také možné změnit licenci CAL zařízení na licenci CAL uživatele a naopak. Rozhodnutí pro určitý typ klientského přístupového oprávnění je proto třeba učinit v okamžiku nákupu. U licencí CAL zařízení závisí na počtu zaměstnanců a pracovních stanic: Pokud například jedno koncové zařízení používá více zaměstnanců nebo pokud pracují převážně v místě sídla společnosti, nabízí aplikace Device CAL for RDS více výhod.

Technické informace o Remote Desktop Services serveru Windows Server 2019

V případě licencí CAL pro službu RDS ze serveru Windows Server 2019 se tyto licence skládají z několika součástí, které nakonec umožňují koncovému zařízení nebo uživateli používat programy Windows:

 • Licencování vzdálené plochy řídí používání licencí VP CAL a poskytuje je zařízení.
 • Hostitel relací vzdálené plochy spravuje všechny plochy nebo programy poskytované zařízení (nebo uživateli) v rámci relace.
 • Zprostředkovatel připojení ke vzdálené ploše spravuje připojení ke službě VPD a obnovuje je v případě výpadku během relace.
 • Ve veřejné síti řídí brána vzdálené plochy přístup koncového zařízení k ploše Windows.
 • Webový přístup pro Remote Desktop Services poskytuje přístup prostřednictvím služby RDS CAL prostřednictvím webového portálu pro konkrétní uživatele nebo skupiny.

Kupte si licence Microsoft Device CAL pro Remote Desktop Services 2019 levně jako jednotlivé licence u společnosti Wiresoft v našem internetovém obchodě

Licence Device CAL pro RDS serveru Windows Server 2019 jsou již k dispozici jako jednotlivé licence v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop - jako použitý software za mimořádně výhodnou cenu, bez jakýchkoli nevýhod, pokud jde o použitelnost.

Jaké se používají licence CAL zařízení pro službu Windows Vzdálená plocha?

Zařízení CAL nabízená k prodeji v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop pro Remote Desktop Services Windows Server 2019 jsou přístupové licence pro koncová zařízení z odpovídající svazkové licence pocházející od jiné společnosti. Společnost Wiresoft od této společnosti zakoupila nepotřebné jednotlivé licence pro přístup ke koncovým zařízením nebo celé objemové licence, tyto licence rozpustila a nabízí tyto jednotlivé licence pro klientský přístup k zařízením.

Prodejem nebo jejich rozdělením se od nynějška nazývaly použitý software. Toto nové označení však neznamená žádné omezení použitelnosti Remote Desktop Services ani po dobu trvání, ani žádné obecné opotřebení funkcí zařízení RDS CAL.

Jaké zabezpečení nabízejí licence Remote Desktop Services Device CAL jako používaný software?

S Wiresoftem je nákup použitého softwaru nejen levnější, ale také bezpečný! Dokonce i licence CAL pro jednoho uživatele pro Microsoft Remote Desktop Services na Windows Server 2019 má u společnosti Wiresoft nejen nižší cenu ve srovnání se srovnatelným novým zbožím, ale také nabízí již s okamžitým stažením a aktivací licence s dodaným platným licenčním klíčem kupujícího bezpečnost.

Licence Microsoft RDS Device CAL pro Windows Server 2019 nabízené společností Wiresoft pocházejí výhradně ze zásob licencí organizací nebo společností. Nejen nákup licencí CAL pro službu RDS nebo jiných přístupových licencí k programu Microsoft jako použitého softwaru, ale ani jejich používání proto nepředstavuje pro naše zákazníky porušení právních předpisů, protože jak obchod s licencemi CAL, tak jejich používání jako použitého softwaru je právně povoleno, což bylo opakovaně jasně potvrzeno různými soudními rozhodnutími.

Vaše výhody s použitým softwarem Device CAL pro Remote Desktop Services 2019

Díky nabídce zakoupení licencí CAL zařízení jednotlivě nebo ve větším počtu pro Remote Desktop Services Windows Server 2019 - nebo jiných licencí pro klientský přístup - jako použitého softwaru od společnosti Wiresoft máte jako náš zákazník nejen levnější alternativu ve srovnání se srovnatelnými běžnými nabídkami na licencování vzdáleného přístupu ke službám Windows Server, ale také možnost zakoupit licence RDS CAL pro starší verze Windows Server v internetovém obchodě. To vám také umožní přidat klientské licence pro přístup ke stávající starším serverům včetně programů Microsoft bez obav z problémů s kompatibilitou. Využijte naši širokou nabídku různých verzí licencí Microsoft RDS CAL pro Windows Server jako použitý software!

V obchodě Wiresoft Software-Shop najdete licence CAL na zařízení pro Windows Server 2019, stejně jako odpovídající licence CAL na uživatele a další licence pro klientský přístup pro Remote Desktop Services starších verzí Windows Serveru i pro další programy Microsoft Server - jako levný použitý software k okamžitému stažení. Máte-li jakékoli dotazy ohledně licencí RDS Device CAL pro Windows Server 2019 nebo jakýkoli jiný produkt společnosti Microsoft, jednoduše využijte naši odbornou radu v chatu nebo e-mailem či telefonicky.

Další odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

MICROSOFT EXCEL 2019 MICROSOFT EXCEL 2019
1 219,90 Kč *
Kategorie