Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL

Připraveno k okamžité expedici, dodací lhůta 24 hodin

 • SW10074
 • R18-05767
 • Trvale platné
 • Všechny jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
SOFTWARE KE STAŽENÍ + LICENCE
464,90 Kč * 515,90 Kč * (9,89% uloženo)

včetně DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupem u společnosti Wiresoft podpoříte Kinderschutzbund.


Jste firemní zákazník
nebo máte právní dotazy?

Jsem tu pro vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množství 1x zařízení CAL
Systém  Server se systémem Windows 
CAL Zařízení CAL
Rozsah dodávky Právo na užívání
Doba trvání Neomezené
Jazyky Všechny jazyky
Terminálový server není kompatibilní(zobrazit RDS CAL )


U verze Standard nebo Datacenter Edition systému Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro každé koncové zařízení, prostřednictvím kterého se má přistupovat ke službám serveru: K tomuto účelu slouží systém Windows Server 2019 Zařízení CALs nímž konkrétní počítač (PC, notebook atd.) registrovaný k tomuto účelu získá odpovídající přístupová práva.

V případě dalších dotazů k produktu se obraťte na náš zákaznický servis.

Informace o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL"

Koupit licenci CAL zařízení pro Microsoft Windows Server 2019 použitou

V případě Standard- nebo Datacenter edice serveru Microsoft Windows Server 2019 je kromě licencí pro serverová jádra vyžadována také licence pro klientský přístup pro každé koncové zařízení, přes které má být ke službám serveru přistupováno: K tomuto účelu slouží licence Windows Server 2019 Device CAL, která dává konkrétnímu počítači (PC, notebooku atd.) zaregistrovanému k tomuto účelu odpovídající přístupová práva.

Základní licence pro Windows 2019 Server Standard nebo Datacenter neobsahují uživatelská práva, takže je nutné je zakoupit samostatně ve formě licence Device CAL, kterou pak může každý uživatel, který je oprávněn používat jím vybavené koncové zařízení, používat k přístupu k serveru Windows.

Použité licence CAL na zařízení pro Windows Server 2019 jsou od společnosti Wiresoft k dispozici nejen za nižší cenu než licence pro klientský přístup nabízené jako nové v obchodě se softwarem, ale jsou k dispozici i jednotlivě, nikoli ve vahách. Tyto použité licence CAL pro zařízení mají stejnou funkčnost jako licence Device Client Access pro Windows Server 2019, které jsou k dispozici v oficiálním licenčním programu Microsoft Volume Licensing Program.

Použití všech funkcí MS Windows Server 2019 s použitou licencí CAL na zařízení

Windows Server 2019 je založen na Windows 10 a v edici Standard- stejně jako v edici Datacenter nabízí mnoho nových funkcí zejména pro využití cloudových aplikací. Integrovaná softwarově definovaná síť (SDN) nabízí možnosti nejen centrální konfigurace fyzických síťových zařízení, jako jsou směrovače a přepínače, ale také virtuálních síťových zařízení, jako jsou brány, včetně dynamické správy. Díky serveru Windows Server 2019 je také možné vzájemné propojení dvou sítí, takže jsou téměř bezproblémově propojeny. Mezi další zajímavé funkce, které jsou k dispozici uživatelům s licencí Used Device CAL, patří:

 • Šifrované sítě a technologie DTLS (Datagram Transport Layer Security) pro bezpečné šifrování ve virtuálních sítích
 • Hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) snižuje složitost a zjednodušuje nasazení IT infrastruktury
 • Optimalizované používání systému Linux se stíněnými virtuálními počítači
 • Kontejnerové služby Kubernetes
 • Pokročilá ochrana před hrozbami pro včasné odhalení útoků a ochranu citlivých dat
 • Prostor Storage Spaces Direct umožňuje agregaci datových úložišť místních serverů do virtuálního clusteru
 • Replika úložiště snižuje ztrátu dat na úrovni systému souborů
 • Připravenost na katastrofy také minimalizuje prostoje

Přehled nejdůležitějších informací o licencích CAL na použitá zařízení pro Windows Server Standard- a Datacenter-Edition 2019

I jako použitý software má licence Device CAL od společnosti Wiresoft stejné možnosti přístupu, aby bylo možné používat funkce dostupné v obou edicích Windows Server 2019: To nabízí zejména malým a středním firmám a organizacím levnou alternativu pro vybavení zaměstnanců přístupovými licencemi k serveru Windows pro koncová zařízení, a to i proto, že umožňuje licencování na míru.

Informace o licencování Windows Server 2019 pomocí licencí CAL

Pro edice Standard a Datacenter nabízí správa licencí společnosti Microsoft alternativní možnost licencování Windows Server 2019 podle jednotlivých jader/jader procesoru; přitom je třeba doplnit licencování koncového bodu (nebo uživatele), popř. Protože tyto licence CAL obsažené v licenci serveru jsou určeny výhradně pro správce a nikoli pro běžné používání služeb serveru Windows, takže pro ně každé jednotlivé koncové zařízení vyžaduje odpovídající přístupovou licenci (Device CAL). Tato licence Device CAL musí odpovídat stejné nebo vyšší verzi serveru Windows- více informací o scénářích níže.

Pouze tato licence pro přístup ke klientovi pro konkrétní zařízení tedy opravňuje uživatele k používání funkcí serveru Windows verze 2019 na koncovém zařízení s podporou Windows. Kromě přístupových práv pro prostředí klient/server serveru Windows Server 2019 neobsahuje licence CAL žádný další software, který by bylo nutné nejprve nainstalovat.

Jaké jsou výhody licencí Device CAL pro Windows Server 2019 Standard- a edici Datacenter?

Především licencování Windows Server 2019 na základě licencí CAL umožňuje flexibilní správu práv pro dané počítače na základě jejich potřeb. Zvláště používané přístupové licence pro zařízení představují pro malé a střední podniky ekonomicky výhodnější alternativu k využívání služeb serveru Windows: Neexistují zde totiž žádná omezení z důvodu rozsahu, takže je třeba zakoupit pouze tolik klientských přístupových licencí, kolik zaměstnanců je skutečně potřeba. Licenční model společnosti Microsoft nabízí celkem dva typy licencí CAL pro Windows Server 2019:

 • Licence Device CAL pro Windows Server 2019: poskytuje přístupová práva k serveru pro vyhrazené koncové zařízení (počítač, notebook, tablet, telefon)
 • Licence User CAL pro Windows Server 2019: poskytuje přístupová práva k serveru vyhrazenému uživateli

Je také možné používat uživatelské licence CAL a licence CAL zařízení souběžně.

Upozorňujeme na kompatibilitu verzí licencí CAL pro zařízení pro Windows Server 2019!

Licence Device CAL pro Windows Server 2019 nejenže vybavuje koncové zařízení přístupovými právy pro Windows Server 2019, ale zahrnuje také přístup ke starším verzím, například 2016 (downgrade). Tím je licence CAL na zařízení Server 2019 zvýhodněna oproti starším verzím licencí CAL na zařízení, které se vztahují k předchozí verzi serveru Windows Server 2019, protože takovou verzi nelze použít pro přístup k verzi Windows Server 2019 (upgrade). Přestože v současné době neexistují novější licence CAL na zařízení pro Windows Server než verze 2019, je třeba vždy dbát na to, aby licence serveru a licence pro přístup klienta byly kompatibilní.

Co je ještě důležité při licencování Windows Server 2019 pomocí použité licence CAL na zařízení?

Jak bylo uvedeno výše, licence CAL pro zařízení uděluje přístupová práva k serveru Windows Server 2019 vždy pouze jednomu koncovému zařízení (zařízení). Po dokončení registrace licence CAL právě na tomto zařízení již nelze licenci přenést na jiný počítač. Není také možné změnit typ CAL a použít CAL zařízení jako uživatelskou CAL. Licence Device CAL a licence Device CAL je však povoleno používat souběžně pro použití serveru Windows Server 2019.

Tato ustanovení licenčního systému Microsoft CAL mají zabránit nesprávnému přístupu k serveru Windows Server 2019. Poskytují tak větší bezpečnost společnosti a jejích dat, protože nelicencované koncové body nebo koncové body třetích stran nemají k datům přístup.

Jaké jsou rozdíly mezi licencemi Device CAL a User CAL pro Windows Server 2019?

Licence Device CAL pro Windows Server 2019 se z hlediska funkčnosti obecně neliší od licence User CAL. Každý z nich však nabízí typické výhody vzhledem k typu přístupu k serveru Windows: Roli zde hraje počet pracovních stanic ve firmě a také pracovní postup, v němž se k serveru Windows přistupuje: V některých malých a středních podnicích se při přístupu k serveru Windows střídá několik zaměstnanců na jednom koncovém zařízení, např. při práci na směny, zatímco v jiných pracovních prostředích se uživatelé pro tento účel střídají na zcela jiných koncových zařízeních.

Jediné koncové zařízení s podporou Windows, které je autorizováno licencí na zařízení, tak mohou pro přístup k serveru používat všichni zaměstnanci, kteří k tomu mají možnost nebo oprávnění: Pokud je licencovaným koncovým zařízením mobilní notebook nebo tablet, může pak příslušný zaměstnanec přistupovat k serveru Windows i samostatně - např. na cestách nebo domaOffice. Zařízení CAL lze proto používat i na cestách.

Závěr o licencích CAL zařízení

Který typ licence klientského přístupu pro Windows Server 2019 ve firmě nabízí více výhod při používání, se tedy liší případ od případu. Roli zde hraje počet zaměstnanců, kteří používají server Windows, ve vztahu k převažujícímu typu přístupu prostřednictvím stávajících koncových zařízení: jakmile většina z nich střídavě používá k přístupu na server Windows konkrétní mobilní koncové zařízení nebo samostatné zařízení, nabízí licence Device CAL více výhod.

O tom, zda licence CAL na zařízení pro Windows Server 2019 nabízí více možností použití než licence CAL na uživatele, proto v každém případě rozhoduje typický pracovní postup společnosti. Znalost této skutečnosti by měla být základem pro výběr licence CAL při nákupu vhodných licencí klientského přístupu pro Windows Server 2019.

Použité licence CAL na zařízení pro Microsoft Windows Server 2019 jsou k dispozici také za jednu licenci v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop

Použité licence CAL pro zařízení Windows Server 2019 jsou k dispozici v internetovém obchodě Wiresoft Online Shop již od jedné licence pro klientský přístup - nevztahují se na ně tedy žádné požadavky společnosti Microsoft na objemové licence. Označení CAL jako "použitý" neznamená žádné obecné nevýhody v použitelnosti, a to nejen proto, že software se z principu nemůže opotřebovat.

Informace o licencích Device CAL pro Windows Server 2019 jako používaný software - od společnosti Wiresoft

Všechny licence Device CAL pro Windows Server 2019 nabízené z druhé ruky u společnosti Wiresoft jsou originální přístupové licence pro zaměstnance, protože jsou k dispozici také v rámci licenčního programu společnosti Microsoft; na rozdíl od nich byly součástí objemové licence Device pro Windows Server 2019, kterou příslušný předchozí kupující, obvykle společnost, vlastnil jako první. Přístupové licence k zařízení, které nebyly požadovány, nebo celá objemová licence k zařízení byly přeprodány společnosti Wiresoft, přičemž objemová licence byla rozdělena na jednotlivé licence. Výsledné jednotlivé licence pro přístup k zařízení se označují jako použitý software. Přestože jsou tyto licence CAL zařízení označeny jako "použité licence", jsou plně použitelné pro přístup k serveru Windows Server 2019, protože se neliší od přístupové licence, která nebyla nikdy použita, ani omezením funkčnosti, ani omezením doby použitelnosti.

Použitý software licencí CAL na zařízení pro Windows Server 2019 se zárukou kupujícího

Licence CAL na zařízení pro Windows Server 2019 jako použitý software nabízejí zákazníkům společnosti Wiresoft nejen cenově dostupnou alternativu licencování serveru Windows, ale jsou také bezpečné a legální! Každá jednotlivá licence CAL na zařízení pro Microsoft Windows Server 2019 poskytuje zákazníkovi obvyklou jistotu okamžitého stažení včetně okamžité aktivace licence pomocí přiloženého svazkového licenčního klíče.

Je nákup a používání použité licence CAL zařízení pro Windows Server 2019 legální?

Licence CAL na zařízení pro Windows Server 2019, stejně jako všechny ostatní přístupové licence, které si můžete zakoupit od společnosti Wiresoft, pocházejí z příslušného inventáře licencí společnosti nebo organizace. Z tohoto důvodu podléhá prodej i nákup licencí CAL platné jurisdikci, která výslovně povoluje obchodování s použitým softwarem společnosti Microsoft, což jasně potvrdila i různá soudní rozhodnutí.

Nákup použitých licencí CAL na zařízení pro Windows Server 2019 a také jejich používání proto pro vás jako zákazníka představuje právní jistotu, protože ani společnost Wiresoft, ani vy jako kupující nebo uživatel neporušujete žádná právní ustanovení. Použité licence CAL od společnosti Wiresoft jsou také odolné vůči auditu díky kompletnímu dokladu o všech předchozích kupujících!

Shrnutí výhod společnosti Wiresoft při nákupu použitých licencí CAL na zařízení pro Windows Server 2019

Použitý software v Device CAL pro Windows Server 2019 od společnosti Wiresoft vám nabízí levnou alternativu k mnoha nabídkám jiných poskytovatelů softwaru - to platí i pro ostatní přístupové licence

Jak již bylo uvedeno, neexistují ani žádná omezení týkající se minimálního počtu licencí CAL na zařízení, které je třeba zakoupit v okamžiku nákupu, takže se neuplatňuje případné nepružné odstupňování licencí pro přístup klientů. To také umožňuje zákazníkům společnosti Wiresoft snížit náklady na licencování přístupu k serveru, protože licencují pouze skutečné využívání služeb serveru Windows.

V internetovém obchodě společnosti Wiresoft najdete kromě použitých licencí pro přístup k softwaru pro licence Device CAL pro Windows Server 2019 také licence User CAL - a také klientské licence pro přístup k jiným verzím serveru Windows Server a další licence pro serverový software, včetně přístupových licencí potřebných pro každou z nich. Tímto způsobem můžete také levně doplnit své softwarové zásoby v jiných oblastech pomocí použitých licencí od společnosti Wiresoft, a vyhnout se tak dalším nákladům na nový hardware a také problémům s kompatibilitou, které by mohly být způsobeny nejednotnými verzemi softwaru.

Kromě licencí CAL pro zařízení a serverového softwaru najdete v obchodě Wiresoft Software Shop také další softwarové produkty společnosti Microsoft - se všemi výhodami, které nabízí použitý software Wiresoft. Máte-li jakékoli dotazy týkající se licencí CAL na zařízení pro Windows Server 2019 nebo jakýkoli jiný produkt společnosti Microsoft, neváhejte využít naše odborné poradenství prostřednictvím chatu nebo e-mailu či telefonu.

Další odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL"
Hodnocení zákazníků pro "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL"
Napište recenzi
Recenze budou aktivovány po ověření.

Pole označená * jsou povinná.

Vzal jsem na vědomí nařízení o ochraně osobních údajů.

MICROSOFT WORD 2019 MICROSOFT WORD 2019
1 219,90 Kč *
VMWARE vSAN 7 STANDARD VMWARE vSAN 7 STANDARD
44 330,90 Kč *
Kategorie